היישום אינו מחובר לאינטרנט

אחריות מוגבלת באשכול חברות

עבודה מס' 068087

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה ביקורתית תוך בחינת הגורמים והעקרונות השונים המשפיעים על עיקרון האחריות המוגבלת באשכול חברות.

11,960 מילים ,37 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

אחריות מוגבלת באשכול חברות הינה סוגיה מעניינת ועדכנית. ככל שחברות רבות יותר בוחרות להפעיל את התאגיד בצורה של אשכול, עולות שאלות חדשות וישנות הנוגעות לעקרון האחריות המוגבלת ולעקרון האישיות המשפטית הנפרדת. מטרת העבודה הינה לבחון בצורה ביקורתית את האחריות המוגבלת באשכול חברות, תוך בחינת הגורמים והעקרונות השונים המשפיעים על עיקרון האחריות המוגבלת באשכול חברות. הפרקים הראשון והשני יוקדשו למבוא מושגי בדיני התאגידים; הפרק השלישי יבחן את דוקטרינות הרמת המסך; הפרק הרביעי יוקדש לאשכול חברות והרמת מסך באשכול חברות; הפרק החמישי למשפט משווה בדגש על חוק החברות האוסטרלי; הפרק השישי יוקדש לדיון ביקורתי על עיקרון האחריות המוגבלת באשכול חברות תוך בחינת השלכותיו על תחומי החיים השונים וסיכום הדיון.

תוכן עניינים:
1. האישיות המשפטית הנפרדת של החברה.
1.1 מבוא.
1.2 דיון פוזיטיבי, נורמטיבי והיסטורי.
1.3 עקרונות יסוד באישיות המשפטית הנפרדת.
1.4 היווסדות האישיות המשפטית הנפרדת של החברה - בחינה תיאורטית.
2. אחריות מוגבלת.
2.1 מבוא.
2.2 המסגרת הנורמטיבית בארץ.
2.3 הבחירה באחריות מוגבלת.
2.4 הגורמים המושפעים ומשפיעים על האחריות המוגבלת.
2.5 מאפיינה של חברה בעלת אחריות המוגבלת.
2.6 יתרונות וחסרונות האחריות המוגבלת.
2.7 הבחנה בין נושים
3. הרמת מסך
3.1 חוק החברות לפני תיקון מס' 3 לחוק החברות
3.2 סעיף 6 לחוק החברות לאחר תיקון 3 לחוק החברות
4. אשכול חברות.
4.1 הרמת מסך באשכול חברות מכוח הפסיקה.
4.2 הבחנה בין חברה פרטית לחברה ציבורית.
4.3 מבחן השליטה של אגד-החברות.
4.4 הרמות מסך באשכול חברות מכוח הוראות חוק סטטוטוריות.
4.5 מאפיינים מיוחדים בהרמת המסך באשכול חברות.
5. משפט משווה.
5.1 הפסיקה האוסטרלית.
5.2 פרשת האסבסט.
5.3 דיון פוזיטיבי ונורמטיבי בהוראות החוק הסטאטוטוריות באוסטליה, סעיפים 588V ו 588W.
5.4 ביקורת על מנגנוני הפיקוח והממשל באוסטרליה.
5.5 הבחנה בין סוגי נושים.
6. סיכום ומסקנות
6.1 אחריות החברה על נזקי התאגיד - צדק מחלק.
6.2 השפעת הדין באשכול חברות על הכלכלה.
6.3 הנפקות כלכלית של האחריות המוגבלת באשכול חברות.
6.4 נפקות אשכול החברות בתוצרתו האוסטרלית על דיני הנזיקין.
6.5 השפעות חברתיות של האחריות המוגבלת באשכול חברות.
6.6 סיכום המאמר
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

סעיף 4 לחוק החברות הישראלי(1) קובע כי החברה הינה אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופייה כגוף מאוגד. ניתן לומר כי אם התאגדותם של מספר פריטים בחברה מסוימת בעלת שם מסוים, החברה הופכת לישות משפטית מלאכותית פרי יצירת המחוקק אשר פועלת בעולם הנורמטיבי-מלאכותי. האישיות המשפטית הנפרדת של החברה הינה נפרדת, ועומדת בפני עצמה(2). החברה היא עצמאית במובן זה שהיא יכולה לפעול גם בתוך העולם הנורמטיבי-מלאכותי וגם בתוך העולם הגשמי(3), לדוגמא: החברה יכולה להתקשר בחוזים, להחזיק בנכסים, להופיע בבית המשפט כתובעת או כנתבעת ולעשות לכאורה כל פעולה אשר אדם היה יכול לעשות בעולם הגשמי, למרות קביעה רחבה זו עדיין קיימות פעולות מסוימות שחברה לא יכולה לבצע עקב המגבלה המעשית שהיא בעצם אינה בעלת רוח חיים כמו בן-אנוש, ולכן משוללת מיסודות נפשיים.

תגים:

אחריות מוגבלת · הרמת מסך · אשכול חברות · אישיות נפרדת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אחריות מוגבלת באשכול חברות", סמינריון אודות "אחריות מוגבלת באשכול חברות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.