היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 60746
אודות 'מחקרים פילוסופיים' לויטגנשטיין.
6,430 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 10285
6,450 מילים (כ-20 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67817
בחינת הסוגיה באמצעות תיאוריות ומאמרים וניתוח של מס' פרסומות.
7,304 מילים (כ-22.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60544
הפסל כמקשר לשורשיות העברית הקדומה.
7,061 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 67406
סקירה קצרה בנושא וניתוח תמציתי של שלוש תמונות מספרי ילדים.
1,524 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 20106
ניתוח מאמר הדן בתפיסם האידאולוגית והחינוכית של מייסדי הקיבוץ הדתי תוך בחינת הסיבות והאידאולוגיה מאחורי רצונם של יהודים לעלות לארץ.
2,444 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 70452
כיצד ניתן להתמודד עם חינוך ואילו סוגי חינוך הם האידיאליים לנקוט בהם תוך הימנעות מענישה עד כמה שניתן תוך הצבת גבולות ברורים בפני הילד.
9,210 מילים (כ-28.5 עמ'), 31 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 60776
ארבע תקופות החיים, אידיאל הסגפנות והמתח בין שני האידיאלים (איש המשפחה והנווד המסתגף) .
5,612 מילים (כ-17.5 עמ'), 16 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 69063
בחינת תפיסתם של צעירים את אידיאל האהבה בחברה הפוסט מודרנית.
4,500 מילים (כ-14 עמ'), 13 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19