היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 43
עבודה מס' 60870
4 עמודים ובתוכם כל החומר שנלמד בקורס ושמותר להכניס אותו לבחינה.
22,996 מילים (כ-71 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61134
"ונוס מאורבינו" של טיציאן ו"האודליסק" של אנגר.
2,196 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61511
סקירת מפעלי האדריכלות היפים בירושלים שנבנו בתקופת השליט סולימאן המפואר.
8,256 מילים (כ-25.5 עמ'), 36 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61519
ניתוח המושג מן ההיבטים השונים - היסטורית, עיצובית, חברתית, פסיכולוגית, אומנותי וסמלי-מטפורי.
10,066 מילים (כ-31 עמ'), 27 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 60867
הנסיונות השונים להגדיר את המושג והמחשת תפיסת המושג על הסרט "האזרח קיין" \אורסון וולס.
3,763 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60807
סקירת השמאניזם והקשר בינו לבין לבידור העממי ולאמנויות הבמה.
8,384 מילים (כ-26 עמ'), 14 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60054
התפתחותו של הנער אשר גדל למשפחת אומנים, והדרך בה הדבר השפיע על חייו ועל דרך עבודתו.
9,763 מילים (כ-30 עמ'), 22 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 60242
העבודה עוסקת בהשפעות האומנות הסאסאנית על האומנות המוסלמית.
6,915 מילים (כ-21.5 עמ'), 13 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60556
השפעות על נוכחות רבקה בעת הברכה באומנות הנוצרית הקדומה.
2,321 מילים (כ-7 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 43