היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות כלפי הפרטת חברת החשמל בישראל

עבודה מס' 070861

מחיר: 379.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת עמדות לאור רמת שכר ותמיכה מטעמים כספיים וסביבתיים.

10,563 מילים ,25 מקורות ,2015

תקציר העבודה:

בורוכוב (1999) טוען כי אחד הנושאים המרכזיים המעסיקים את מדינות הרווחה הדמוקרטיות הוא - היכן להעמיד את הגבול בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי: אילו שירותים המדינה צריכה לספק לאזרחיה, ואילו שירותים המגזר הפרטי יכול לספק. כזכור, מדינות הרווחה התפתחו באמצע המאה העשרים, על רקע המצוקה הכלכלית ששררה בתקופת המשבר הכלכלי החמור של שנות ה-30 בארה"ב ובאירופה, ולאור סבלם של רבים בעקבות מלחמת העולם השנייה, במטרה להבטיח רמת חיים נאותה לכלל האוכלוסייה. עוד זה טוען כי עד לשנות ה-70 של המאה העשרים, ברוב מדינות הרווחה הייתה תמיכה ציבורית ופוליטית במדיניות שלפיה המדינה היא שצריכה לספק את מריב השירותים החיוניים לאזרחיה. אך מאז ועד היום גוברת התמיכה במדיניות המצדדת בצמצום אחריותה של המדינה לספק שירותים שונים לאזרחיה, ובהעברת עוד ועוד חלקים מן האחריות לאספקתם לידי המגזר הפרטי. מדיניות זאת מכונה "מדיניות הפרטה".
שפירא (2013) טוען כי החל משנות ה-80 יזמו מדינות רבות רפורמה במשק החשמל. בכלל זה, פרוק של מונופולים, הפרטה של מרכיבי יצור וחלוקה ופתיחה של המשק לתחרות ביצור ולעיתים גם תחרות בחלוקה. (2000) Page, Nimali de Silva And Dewar סבורים כי במדינות מפותחות, בהן קיים מונופול ממשלתי וותיק, השאיפה היא לרוב לייעל את משק החשמל על ידי הקטנת עלויות והוזלת מחירים לצרכן. אלה מציינים כי במדינות מתפתחות, מטרת הרפורמה היא למשוך משקיעים פרטיים להשקיע בהקמת תחנות כוח ובהרחבת רשת ההולכה.
במדינות רבות, לצד השגת היעדים, נחשפים היצרנים והצרכנים לסיכונים שלא נחזו מראש והמדינות נדרשו לבצע התאמות ושינויים על מנת למזער את השפעות הלוואי של המעבר לתחרות. מאפייני משק החשמל בישראל, והבעיות שעומדות בפני מתכנני מדיניות האנרגיה בכלל והחשמל בפרט, אינם שונים במהותם ממדינות אחרות (שפירא, 2013). החשיבה האזורית של הפרטת משק החשמל בארה"ב, האיחוד האירופי, ובפורומים הגלובאליים - מונעת כיום על ידי הצורך בהפחתת גזי חממה ובפיתוח בר- קיימא של משק האנרגיה. ישראל, סבור הטיס-רולף (2004), מיוחדת באפיונה המעורבב כמדינה מפותחת אך עם סממנים מסוימים של מדינה מתפתחת: גידול אוכלוסיה מהיר יחסית, התפתחות כלכלית גדולה, ובהרבה מדדי פיתוח ישראל עדיין לא הגיעה לממוצע של מדינות ה- OECD ולהתייצבות.
בורוכוב (1999) טוען כי בתחום החשמל, עלות ההפסד למשק הישראלי הנובעת ממבנה משק החשמל המקומי מוערכת בכ-524 מיליון דולר (כ-1.853 מיליארד ש"ח) לשנה. הסיבה העיקרית לכך היא חוסר היעילות ועלויות גבוהות. פרופ' צימנסקי, שעמד בראש ועדה לבדיקת מונופול חב' החשמל, אומר כי חברת החשמל אינה פועלת ביעילות, וכי יש בה אבטלה סמויה של כ- 3000 עובדים והיא צריכה להיערך להפרטה. גם הממונה על התקציבים באוצר, דוד מילגרום, אמר כי יש לפתוח את חלוקת החשמל לתחרות. כך, נראה שקיימת הסכמה של מומחים שחברת החשמל אינה יעילה ומהווה נטל, לכן יש צורך ברפורמה מקיפה לפתרון בעיה זו.

בחלק הראשון של מחקר זה מוגדרים תחילה תהליך ההפרטה על כל מרכיביו, נסקרת תופעת ההפרטה בעולם ובדגש על חברות חשמל וכן נסקרים תהליכי ההפרטות המרכזיות שקרו בארץ במאה הנוכחית. חלק זה מציג למעשה את התיאוריות השונות אשר מטרתן לסקור את יתרונות תהליך ההפרטה וכן את חסרונותיו של תהליך זה ולבחון האם תהליך זה יביא את המשק הישראלי לשגשוג והעצמה כלכלית טובה יותר, ואת האזרח לשלם תעריף חשמל מופחת.
בחלק השני של המחקר מוצג פרק שיטת המחקר המפרטות למעשה את השערות המחקר, כלי המחקר, שיטת המחקר ושיטות סטטיסטיות בהן נעשה שימוש במחקר זה. בנוסף, חלק זה מפרט את הליך המחקר ומדגם המחקר. בחלק הרביעי מוצג פרק הממצאים אשר מבוסס על ניתוח שאלון המחקר, זאת על מנת להבין את תפיסת כדאיות הפרטת חברת חשמל כפי שנתפסת אצל אוכלוסיית המחקר. חלק זה בוחן את השערות המחקר השונות באמצעות ניתוחים סטטיסטיים שונים.

תוכן עניינים:
1. מבוא.
2. סקירת ספרות.
2.1 הפרטה מהי.
2.2 רקע לרפורמות והפרטות בתחום חשמל בעולם.
2.2.1 רפורמת משק החשמל באיחוד האירופי
2.2.2 רפורמת משק החשמל בבריטניה.
2.2.3 רפורמת משק החשמל באירלנד.
2.2.4 רפורמת משק החשמל בניו זילנד.
2.2.5 רפורמת משק החשמל בקוריאה
2.2.6 רפורמת משק החשמל בקנדה
2.2.7 רפורמת משק החשמל בקליפורניה ארצות הברית
2.3 סיכום הנסיון הבינלאומי
2.4 רפורמת החשמל בישראל
2.5 יתרונות מול חסרונות הפרטת חברת חשמל בארץ ובעולם
2.5.1 חסרונות ההפרטה.
2.5.2 יתרונות ההפרטה
2.6 תפיסת הציבור.
3. שיטת המחקר
3.1 מודל המחקר.
3.2 משתני המחקר
3.3 כלי המחקר.
3.4 תיאור ופירוט השאלון
3.5 מדגם המחקר
3.6 הליך המחקר.
3.7 שיטות סטטיסטיות
4. ממצאים.
4.1 הענות להשתתפות במחקר
4.2 סטטיסטיקה תיאורית של משתתפי המדגם
4.3 תיאור היגדים העוסקים בהפרטה
4.4 תיאור משתנה המחקר החדש
4.5 בחינת השערות המחקר 2-5.
4.5 רגרסיה המחקר.

5. דיון ומסקנות.
5.1 דיון
5.2 מגבלות המחקר.
5.3 הצעות למחקרי המשך
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים

קטע מהעבודה:

עוד באותו הקשר, מרון(2013) מציין כי בחינה של הערכת איכות השירות של הארגונים החוץ-ממשלתיים לפי רמת האמון בהם תומכת גם היא בהערכה הציבורית הרחבה כלפי איכות השירותים שהם מספקים. ככלל, הציבור חשדן למדי בכל הנוגע לארגונים חוץ-ממשלתיים. באותו סקר נמצא כי %41 סבורים כי ארגונים אלה אינם "נקיי כפיים". מאידך, בחינה של הערכת איכות השירות של הארגונים החוץ-ממשלתיים לפי הצהרת המשיבים על גישה סוציאליסטית לעומת גישה קפיטליסטית ("בקשר למבנה החיים הכלכליים בארץ, האם אתה תומך יותר בגישה סוציאליסטית או בגישה קפיטליסטית?") העלתה תוצאות לא מובהקות. ממצא זה עולה בקנה אחד עם מחקרים קודמים שהראו כי בהקשר הישראלי הצהרה על גישה סוציאליסטית או קפיטליסטית איננה מבטאת תפיסת עולם כלכלית-פוליטית מגובשת, אלא הבדלים מעמדיים, מפלגתיים ותרבותיים.

תגים:

רפורמות · חברות ממשלתיות · הפרטות · משק החשמל · ועדת יוגב · יוקר המחיה · ועד עובדים · תשתיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות כלפי הפרטת חברת החשמל בישראל", סמינריון אודות "עמדות כלפי הפרטת חברת החשמל בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.