היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח קבוצת גולף

עבודה מס' 070676

מחיר: 169.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח הדוחות הכספיים, הערכת שווי החברה כולל מודל DCF וניתוח של המדדים הפיננסיים של קבוצת ההלבשה והטקסטיל גולף אנד קו.

4,267 מילים ,5 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

ענף ההלבשה עבר שינוי משמעותי במבנהו. בניגוד לעבר אז הענף היה מבוסס רובו על ייצור מקומי. כיום, רוב הענף מבוסס על יבוא ושיווק המוצרים לצרכן. בנתוני המאקרו ניתן לראות ירידה במדד הייצור התעשייתי לצד התחזקות הצריכה הפרטית בשוק המקומי של הענף והתחזקות היבוא. כמו כן הענף סובל מתנודתיות גבוהה בצריכה הפרטית בסעיף ההלבשה וההנעלה. מסקר התעשיינים עולה כי חלה ירידה במס' העובדים בענף.
שוק ההלבשה הינו שוק תחרותי ומגוון, שעל מנת לשרוד בו אתה צריך להיות בעל אסטרטגיות שיווק יעילות, בעל חידושים תמידיים ולהיות תמיד מעודכן בצווי האופנה כדי להיות מוביל בתחום.
באופן פרטני, לגבי חברת גולף אוכל להעיד כי החברה הינה חברה יציבה ורווחית, אך היה ניתן לראות גם כי רווחיה יורדים משנה לשנה לעומת נכסיה השוטפים שעלו עקב רכישת רשת "בלו בירד". גולף ממשיכה להוכיח כי הישענותה על שתי רגליים מרכזיות: אופנת ההלבשה ואופנת הבית, מהווה יתרון בפיזור הסיכונים ובהמשך הצמיחה.
חברת גולף מייצרת מזומנים מפעילותה השוטפת ומדיניותה הינה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה מדי שנה לפחות מחצית מרווחיה השנתיים השוטפים לאותה שנה. בנוסף, החברה אינה ממונפת אך אם תחליט לקחת הלוואות תוכל לעמוד בכל ההחזרים משום שאין לה קשיי נזילות. הראיה לכך, על-פי מדד אלטמן ראינו כי החברה בעלת איתנות פיננסית, מעל 2.5, ועל כן, סיכוייה להישרדות בענף ההלבשה גבוהים.

תוכן עניינים:
1.תיאור החברה
מבנה ההחזקות
2.הגדרת הענף
השפעת גורמים חיצוניים על הענף
המתחרות העיקריות בענף
3.דו"ח מאזן
4.ניתוח המאזן
נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
הון
5.דוח רווח והפסד
6.ניתוח דו"ח רווח והפסד
מכירות
רווח גולמי
הוצאות מכירה
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח תפעולי
הכנסות מימון / הוצאות מימון
רווח נקי
7.ניתוח יחסים פיננסים
יחסי נזילות
יחסי איתנות פיננסית
יחסי יעילות
יחסי רווחיות ותשואה
8.מדד אלטמן
תזרים מזומנים
ניתוח אסטרטגי של דו"ח תזרים עפ"י מאמרו של פרופסור רמי אליצור
ניתוח מגזרים
ניתוח נרמול 2012 TTM
שינויים עיקריים שחלו בשנת 2012
9.סיכום
המלצה
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מניתוח אופקי בין השנים 2009-2010 ניתן לראות כי קיימת עלייה של כ- 8% בנכסים השוטפים. ניתן לייחס גידול זה הודות לרכישת פעילות רשת Blue - Bird באוקטובר 2010. רשת זו עוסקת בהפעלת חנויות למכירת מוצרי אופנת גלישה. כפועל יוצא מרכישה זו נרכש מלאי מוצרי הרשת בסך של 5 מיליון שח, דבר שהוביל לעלייה במלאי. לכן, ניתן לראות מהניתוח האנכי כי מחד מלאי המוצרים בשנת 2009 היווה 21% מהמכירות ומאידך בשנת 2010 המלאי היווה 28% מהמכירות.

תגים:

golfgroup · golf & co · golf · רשתות אופנה · הלבשה · טקסטיל · מדד אלטמן · DCF · פוקס · קסטרו · זרה · h&m · דוחות כספיים · אופנת בית · עיצוב · tsumi · פולגת · כיתן · אינטימה · פיננסית · ביגוד · הנעלה · חשבונאות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח קבוצת גולף ", סמינריון אודות "ניתוח קבוצת גולף " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.