היישום אינו מחובר לאינטרנט

הבדלים בפרמטרים פורמליים בכתבי עת מדעיים בעלי IF 30 ומעלה

עבודה מס' 070621

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח ביבליומטרי

8,410 מילים ,27 מקורות ,2019

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בהבדלים בגודל משתנים ביבליומטריים בשישה כתבי עת בעלי דירוג IF 30 ומעלה. העבודה שייכת תחום הביבליומטרי שהינו תחום מרכזי בספרנות ומדע המידע ומטרתו למצוא הסבר על טבעו והתנהגותו של מידע באמצעות ניתוח יחידות כגון כותרים, כרכים, הפניות ביבליוגרפיות, או ציטוטים המייצגים עבודות (Lancaster, 1997; Broadus, 1987 ).
שאלות המחקר הן:
1. האם קיים הבדל בגודל משתנים ביבליומטרים בכתבי עת בעלי דירוג IF 30 ומעלה?
1.1. האם קיים הבדל במספר המילים בכותר בין כתבי העת השונים?
1.2. האם קיים הבדל במספר המחברים למאמר בין כתבי העת השונים?
1.3. האם קיים הבדל באורך המאמר בעמודים בין כתבי העת השונים?
1.4. האם קיים הבדל במספר האזכורים במאמר בין כתבי העת השונים?
1.5. האם קיים קשר בין מספר העמודים למספר האזכורים?
2. האם קיים קשר בין מספר העמודים למספר האזכורים?
3. האם קיים קשר בין מספר העמודים למספר המחברים?
4. האם קיים קשר בין מספר המחברים למספר האזכורים?
במהלך העבודה נבדקו שישה כתבי עת, בחמישה מהם נבדקו 100 מאמרים, ואילו בכתב עת אחד (Nature Genetics) נבדקו 58 מאמרים בלבד בשל מגבלות טכניות. סך הכל נבדקו 558 מאמרים במסגרת המחקר.
תוצאות המחקר העלו כי קיימים הבדלים מובהקים בכל אחד מארבעת המשתנים שנבדקו. עם זאת, מרבית כתבי העת הציגו הומוגניות ולא הייתה שונות בין הממצאים בכתבי העת. בבדיקת הקשר בין המשתנים נמצא קשר מובהק חיובי גבוה בין כמות עמודים למאמר לכמות האזכורים בו. זהו הקשר המובהק הגבוה היחידי שנמצא במחקר זה. ממצאים אלו יכולים לשמש כבסיס למחקר עתידי בתחום הביבליומטרי.

תוכן:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 ביבליומטריקה
2.2 ניתוח כותרים
2.3 מספר המחברים למאמר
2.4 אורך מאמר
2.5 ציטטות (אזכורים)
3. שאלות והשערות המחקר
4. מגבלות המחקר
5. מתודולוגיה
5.1 הנחות יסוד:
5.2 הגדרות:
5.3 משתנים:
5.4 איסוף הנתונים ואוכלוסיית המחקר:
5.5 שיטת וכלי המחקר
6. תוצאות
6.1 מספר המילים בכותר
6.2 מספר המחברים למאמר
6.3 מספר העמודים למאמר
6.4 מספר אזכורים למאמר
6.5 קשר בין המשתנים
7. דיון ומסקנות
7.1 משתנה מספר מילים בכותר
7.2 משתנה מספר מחברים למאמר
7.3 משתנה מספר העמודים למאמר
8. סיכום:
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

המונח ביבליומטריקה לקוח משתי מילים יווניות "ביבליו" שמשמעותה ספר ו"מטריקה" שמשמעותה מדידה (Dilani, 2015). המונח הוטבע ב- 1969 על ידי הביבליוגרף אלן פריטצ'רד כאלטרנטיבה למונח "ביבליוגרפיה סטטיסטית" שהיה נהוג עד אז (Brookes, 1990). פריטצ'רד הגדיר זאת כ"שימוש במתמטיקה ובשיטות סטטיסטיות כדי לשפוך אור על תהליכי התקשורת הכתובה ועל טבעה ותהליך התפתחותה של דיסציפלינה, באמצעות ספירתם וניתוחם של היבטיה השונים של התקשורת הכתובה" (Lawani, 1981, p. 294).

תגים:

ביבליומטריקה · כתבי עת · תקשורת מדעית · ספרנות · מידענות · ניתוח יחידות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הבדלים בפרמטרים פורמליים בכתבי עת מדעיים בעלי IF 30 ומעלה", סמינריון אודות "הבדלים בפרמטרים פורמליים בכתבי עת מדעיים בעלי IF 30 ומעלה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.