היישום אינו מחובר לאינטרנט

עבריינות סביבתית, היקף התופעה ודרכי ההתמודדות של מערכת המשפט בישראל

עבודה מס' 070563

מחיר: 494.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת התמודדות מערכת בתי המשפט עם סוגיות הפשיעה כנגד הסביבה.

10,634 מילים ,38 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

מטרת מחקר זה הוא בחינת התמודדות מערכת בתי המשפט עם סוגיות הפשיעה כנגד הסביבה. מחקר זה בא לתת הצעה להגדרה אופרציונלית של אופן התמודדות השופטים עם מקרים שבהם התבצעה ומתבצעת פגיעה באיכות הסביבה. התיאוריה אשר לאורה התנהל מחקר זה הינה תיאוריית הבחירה הרציונלית. כחלק מהמחקר נסקרה ספרות רבה המוצגת במהלך העבודה, כמו כן בוצע איסוף של נתונים סטטיסטים, אשר לא בוצע על ידי החוקר, לצורך הצגה כללית של אופן התמודדות מערכת המשפט בעזרת נתונים מספריים עם תופעת הפגיעה באיכות הסביבה בעשור האחרון.
השערת המחקר שהציפייה שיחס בתי המשפט לעברות כנגד הסביבה, ופשיעה סביבתית תהיה שלילית ושהסיבה ליחס זה תהיה מתוך מודעות וצורך ציבורי רחב העולה בעשורים האחרונים. היות ולא נבנה בסיס חוקתי אחד המעוגן בחוקי היסוד או חוקה במדינת ישראל מצופה מבתי המשפט למצוא חיזוקים וצידוקים לענישה מקורות שונים ומתקדימי משפט בארץ ובעולם.
הציפיה שיחס בתי המשפט יהיה שלילי לעברייני איכות הסביבה, מבוסס בעיקרו על תיאוריית הבחירה הרציונאלית לפיה הסבירות של העבריין המועד לעבור עברה הם ביחס שלילי לאפשרויות שלו להיתפס ולהיענש (רגב, 2008). מה גם הציפיה מביתי המשפט לנקוט בענישה מחמירה ובהדגשת חומרת העברות על ידי כך, על בסיס תיאוריה זו (ההרתעה ובחירה רציונאלית). ביחס למחקר זה ניתן להניח כי מערכת המשפט תבחר לבצע "מפגן ראווה" בדמות ענישה קשה לעברייני סביבה, על מנת ליצור רושם מרתיע לעבריינים מועדים וכאלו שלא נתגלו עדיין מחד ומאידך על מנת לספק את הצורך הציבורי ההולך וגובר בהקשר נושאי איכות הסביבה.
לצורך המחקר נבחרה שיטת התיאוריה מעוגנת בשדה אשר הינה שיטה לניתוח טקס באופן איכותני. הטקסטים שנבחרו לניתוח הם פסקי דין פלילים בהערכות משפטיות שונות (שלום, מחוזי, עליון ובג"ץ). פסקי הדין הם כנגד חברות ורשויות עירוניות ולא נגד אזרחים פרטיים. טווח הזמנים מהם נלקחו פסקי הדין הוא שני העשורים האחרונים.
לאחר ניתוח פסקי הדין עלו ארבעה קטגוריות ייחוס אשר מגדירות את שאלת המחקר. הקטגוריות אשר עלו הם -
1. מהות העברה שבוצעה על ידי הרשות / תאגיד.
2. ממדי ואופן הפגיעה באדם ובסביבה.
3. איכות הסביבה והממד הערכי.
4. השימוש בענישה ומטרת הענישה.
מתוך קטגוריות אלו בוצע ניתוח של הגדרה אופרציונלית אחת אשר גורסת כי פשיעה כנגד הסביבה היא פגיעה על ידי גופים ציבוריים ותאגידים, הפועלים מתוך אינטרס כלכלי מובהק על חשבון משאבי טבע חיוניים ההולכים ונעלמים, תוך התעלמות מהחוק, מדורות העתיד ושאר ערכי החרבה בישראל. הפגיעה של אותם גופים בערך איכות הסביבה מובילה באופן ישיר לפגיעה בחיי אדם, חומרת המעשה והחשש מהישנות מעשים אלו על ידי גופים נוספים מחייבת שימוש בסנקציות כבדות ומרתיעות מצד בית המשפט.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
1. הגדרות מושגים וסקירת ספרות
1.1. פשיעה סביבתית - הגדרה
1.2. פשיעת צווארון לבן ופשיעה סביבתית
1.3. מאפייני העבריין הסביבתי
1.4. הרתעה ותיאוריית הבחירה הרציונאלית
1.5. פשעי ארגונים ותאגידים
2. עבריינות סביבתית בישראל - היקף התופעה (עפ"י http://www.scooper.co.il/pr/1010006/)
2.1. פשיעה סביבתית בעני החוק הישראלי
2.2. פשיעה, אכיפה וענישה של עברייני פשיעה סביבתית בישראל
3. השערת המחקר
4. מתודולוגיה
4.1. שיטת המחקר
4.2. שדה המחקר
4.3. מקורות לאיסוף נתונים
5. ממצאים
5.1. יחס ודרכי ההתמודדות של מערכת המשפט בישראל לפשיעה סביבתית
5.2. הגדרות המושג פשיעה סביבתית לאור ניתוח פסקי הדין
סיכום ודיון
מקורות

קטע מהעבודה:

המודעות לבעיות סביבתיות החלה להתגבר מאמצע המאה ה- 20. בארה"ב ובשאר העולם החלו להבין כי כדור הארץ נתון במשבר סביבתי המתבטא בבעיות אקולוגיות כלל עולמיות ומקומיות רבות. הבעיות בין השאר הן אפקט החממה, התפוצצות אוכלוסין המאיימת על מקומם של שאר בעלי החיים, ירידה במגוון המינים, וכן הזיהום הסביבתי והקושי הגובר לטפל בו. בספרה של רייצ'ל קרסון "האביב הדומם" שיצא לאור בשנת 1962, נידונה בעיה סביבתית הרלוונטית עד לימינו. הספר הסביר בשפה המובנת לכל את ההשלכות הקשות של השימוש בחומרי הדברה שונים, ובפרט חומר ההדברה על הסביבה ועל בריאות האדם. הזיהום בחומרי ההדברה מביא להרס של הצמחייה, הדגה ומגוון בעלי חיים, וכן בעל השפעות לא ידועות עד הסוף על בריאות האדם. אין ספק כי ספרה של קרסון לא היה הראשון שהעלה רעיונות אלו ולא היה הראשון שקרא להפסקת זיהום הסביבה, אך הספר "האביב הדומם" מייצג את תחילתו של העיסוק הציבורי בנושא הסביבה בארה"ב. המחלוקת סביב הספר הייתה סוערת ונמשכה בכל אמצעי התקשורת למעלה משנה. בדיון הסוער השתתפו אזרחים, מדענים, אנשי ממשל ותעשיינים (גמשי, 2010).

תגים:

קיימות · סביבה · איכות סביבה · המשטרה הירוקה · תאגידים · מפעלים · מזהם · מזהמים · הרתעה · צווארון לבן · פשיעה סביבתית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עבריינות סביבתית, היקף התופעה ודרכי ההתמודדות של מערכת המשפט בישראל", סמינריון אודות "עבריינות סביבתית, היקף התופעה ודרכי ההתמודדות של מערכת המשפט בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.