היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרופות מצילות חיים בסל הבריאות

עבודה מס' 070435

מחיר: 296.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם האיסור על הכללת תרופות מצילות חיים בסל הבריאות הבסיסי והמשלים פוגע בשוויון החולים?

7,105 מילים ,60 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

במסגרת לימודי משפטים ומשפט ציבורי בפרט נלמד נושא "חוקי היסוד" הישראליים בהרחבה רבה. למדינת ישראל אין חוקה מגובשת כמו שישנה בארה"ב אך החל מהמהפכה החוקתית1 של השופט אהרון ברק בשנת 92' שנראתה בפס"ד מזרחי2 נראה כי ישנן זכויות מעוגנות שעומדות בבסיסה של שיטת המשפט הישראלי. אחד החוקים החשובים ביותר שממנו נגזרות זכויות חשובות נוספות הוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו3 שמפרט בסעיפי החוק זכויות חשובות מאין כמוהן שנוצרו על מנת להבטיח חיי אדם במידנת ישראל ויונקות משיטות משפט קודמות שנוקטות במשפט המנהגי של צרכים בסיסיים לאדם4. סעיף 4 לחוק היסוד קובע כי "כל אדם זכאי להגנה על חייו, גופו וכבודו"5. אותה זכאות ניתן לפרשה בצורות רבות. האם זכאות זו תכליתה הגנה צבאית, הגנה משטרתית, שלטי אזהרה במתקנים שונים, חקיקה פטריאכלית כגון החובה לחבוש קסדה בעת נסיעה על אופניים6? סביר להניח שכן, אך האם נכללת בזכאות להגנה עם החיים, הגוף והכבוד גם הזכות לקבל תרופות בסל הבריאות, תרופות מצילות חיים שניתן לרכוש במסגרת הצטרפות אדם לאחת מקופות החולים ולא לשאת בנטל רכישת התרופות במחירן המלא ובאופן עצמאי? במצב כיום לאור הפסיקה והחקיקה הנוכחית הוא שכתוצאה מהצורך במימון כל תחומי ההגנה על חיי התושב ישנו צורך בתיעדוף המשאבים7 ולא ניתן לספק את כל התרופות מצילות החיים ולכן הן הוצאו מסל התרופות. נראה כי הוצאתן של תרופות מצילות החיים מסל התרופות יוצרת אפליה ברורה בין צדדים כגון שכבות שמרוויחות יותר לשכבות שמרוויחות פחות, נשים וגברים, אנשים עם מוגבלויות ואותה אפליה מונצחת עקב מדיניות תיעדוף המימון של הממשלה אך נקבע כי הזכות הסוציאלית לתרופות מצילות חיים אינה זכות יסוד8 ולכן ניתן לקחת אותה בחשבון במסגרת סדר העדיפות הממשלתית. אך נוצרת שאלה מעניינת- הזכות לשוויון היא זכות שנגזרת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זכות שעומדת בבסיסה של שיטת המשפט הישראלית ומאפשרת חיים במדינה מתוקנת9 ועל מנת שעקרון השוויון הכה חשוב יתורגם לתוך החיים הציבוריים הלכה למעשה יש לראות היכן השוויון נפגע ולהחילו תוך מינימום פגיעה, כפי שניתן לראות בפסקת ההגבלה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו10 ממנו עיקרון השוויון נגזר. אם כך מדוע בתחום הבריאות הסוציאלית לא נוקטים בדרך זו ועקב בעיות תקציב ומימון מתאפשרת פגיעה בזכות לחיים וכבוד, פגיעה שמתורגמת ע"י בג"צ11 לתיעדוף משאבים? במקרה דנן, מדוע ישנן תרופות שנכללות בסל הבריאות ומדוע תרופות שעבור אוכלוסיות מסוימות הן מצילות חיים לא נכללות. בכך ישנה פגיעה בשני עקרונות וערכים מעוגנים ע"י חוק היסוד- פגיעה בערך החיים משום שעבור אותן אוכלוסיות אי היכולת לרכוש תרופות מסוימות במסגרת סל התרופות משמע מוות, ופגיעה בעקרון השוויון שכן לפי סעיף 8 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי12 לשר הבריאות ישנה אפשרות לעשות שינויים בהקצאת תרופות ובסל הבריאות עצמו בצו לפי שיקולים שונים וכפי שנראה בעתירות לאורך השנים13 בג"צ לא מתערב בתיעדוף או בשיקולים הללו ומשאיר את הנושא לועדת סל הבריאות.
בעבודתי זו אנסה להראות תשתית שמצדיקה התייחסות לנושא הקצאת תרופות בסל הבריאות כאל נושא שמצריך חשיבה שוויונית, קריטריונים לחקיקה חוקתית בנושא ובמידה וועדה מנהלית של שר הבריאות מנהלת את הנושא יש צורך בשוויון מנהלי שלא שרוי בערפל של חוסר ודאות על מנת שהציבור יוכל לדעת מתי הוא זכאי לתרופות ומדוע לא זכאי לתרופות מסוימות בדומה לחקיקה בנושא חוק איסור הפלייה במוצרים ושירותים14. ראשית, אבחן את מעמדה של הזכות לבריאות, מה המעמד הראוי של הזכות הסוציאלית הזו, אנסה לענות על השאלה האם הסיבה שבוטלה היכולת להכניס תרופות מצילות חיים לסל הבריאות הבסיסי והמשלים היא עניין של תקציב או סיבה אחרת ואנסה לראות האם ישנה הפליה ואם ישנה כיצד ניתן למנוע אותה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1- מהו שוויון?
פרק 2- שוויון חוקתי במערכת הבריאות
2.1 מעמדו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי במשפט הישראלי
2.2 התנגשות ההיבט התקציבי של חוק ביטוח בריאות ממלכתי עם היבט מעמדו החוקתי של החוק
פרק 3- האם ישנה הפליה בהקצאת תרופות בסל הבריאות?
3.1 האם האיסור על הכנסת תרופות מצילות חיים לסל השירותים הניתנים במסגרת סל הבריאות הינו הפרה של הערך המוגן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו- ערך החיים?
3.2 האם האיסור לספק תרופות מצילות חיים במסגרת סל הבריאות, גם סל הבריאות המורחב בביטוחי הבריאות המשלימים מונע הפליה או יוצר אותה?
3.3 האם נבחן השוויון הממנהלי בהחלטות ועדת סל הבריאות לגבי הקצאת תרופות מצילות חיים בסל הבריאות?
פרק 4- משפט משווה- כבוד האדם בחוקת ארצות הברית והחלתו על הזכות לבריאות
פרק 5- הצעת פתרונות לעיגון זכות יסוד סוציאלית- הצעת חוק התחלתית
סיכום
רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

העקרון הבסיסי עליו מבוססת השאלה שלי לגבי הפליה בהקצאת תרופות מצילות חיים הוא עקרון השוויון. שוויון אינו חוק שמופיע בחוקי היסוד כמונח של עצמאי ואם זאת במסגרת סקירתו של עיקרון השוויון נפסק ע"י בית המשפט כי הוא ללא ספק עיקרון שנגזר מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכי מדובר בערך עליון שנמצא בבסיסה של שיטת המשפט ושל החברה הישראלית וכי עלינו להגן עליו כערך מוגן לכל דבר שכן הוא "מנשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו" כדברי השופט לנדוי15 ולכן היום הפך להיות עקרון חוקתי מרכזי כשם שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא עקרון חוקתי מרכזי16 וללא שוויון לאדם אין כבוד ומדובר בערך יסוד בשיטה הדמוקרטית17.

תגים:

שוויון · תרופות · מצילות חיים · סל התרופות · מערכת הבריאות · חוק יסוד · ביטוח בריאות · רפואה · ביטוח בריאות · סל הבריאות · ארצות הברית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרופות מצילות חיים בסל הבריאות", סמינריון אודות "תרופות מצילות חיים בסל הבריאות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.