היישום אינו מחובר לאינטרנט

שילוב הילד החריג

עבודה מס' 070024

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עמדות מורים במגזר הערבי כלפי שילוב תלמידים עם לקויי למידה.

5,638 מילים ,34 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

בעבודה הנוכחית אנסה להתמקד באמונותיהם של המורים כלפי שילוב תלמידים עם לקויי למידה מהחינוך המיוחד בכיתה הרגילה, במגזר הערבי. אני אתמקד בשתי מטרות: האחת בחינת אמונותיהם של המורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים, והשנייה בחינת הגורמים המשפיעים על אמונות המורים כלפי שילוב של תלמידים אלו.

במסגרת העבודה אציג סקירה מחקרית אודות אמונות מורים בכלל, ומחקרים על אמונות מורים כלפי תחום השילוב בפרט, תוך כדי הגדרת השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים, הצגת ההנחות והמטרות של השילוב והאופנים בהם הוא מיושם במערכת החינוך בארץ. בנוסף, תובא סקירה של השפעותיה של תכנית השילוב על התלמידים המשולבים בתחום החברתי, הרגי והלימודי. לאחר מכן אסקור מאמרים בנושא אמונות מורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים ובדיקת הגורמים המשפיעים על עמדות אלו.
שאלת המחקר בוחנת את אמונות המורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים ואת הגורמים המשפיעים על עמדות אלו.

המחקר: מחקר איכותני המבוסס על העברת ראיונות למורים בנושא תפיסותיהם לגבי שילוב ילדים ליקויי למידה בכיתה הרגילה.
אוכלוסיית המחקר: במחקר השתתפו ששה מורים המלמדים בבתי ספר יסודיים דוברי ערבית באזור צפון הארץ. משתתפי המחקר גויסו באמצעות עורך המחקר במסגרת לימודי התואר ראשון.
שיטת המחקר: מחקר זה נערך בשיטות מחקר איכותניות המאפשרות לנהל מחקר "פתוח" שבא להבין, להכיר וללמוד את השדה הקיים, והתבסס על ראיונות חצי מובנים.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
1. תכנית ההכלה (שילוב) ומאפייניה
1.1 תכנית ההכלה מהי
1.2 תכנית ההכלה (שילוב) במערכת החינוך הישראלית
2. השפעת השילוב על תפקוד תלמידים עם צרכים מיוחדים
2.1 השפעת השילוב על תפקוד חברתי
2.2 השפעת השילוב על תפקוד רגשי
2.3 השפעת השילוב על הישגים לימודיים
3. השפעת אמונותיהם של מורים כלי שילוב תלמידים עם לקויי למידה בכיתה רגילה על הצלחת השילוב
מתודולוגיה
ממצאים
דיון ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

*הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את תימלולי הראיונות.

קטע מהעבודה:

רייטר (1989) מציינת שמדיניות השילוב התגבשה עם השינויים שחלו בהגדרות הילד החריג ובהגדרת החינוך המיוחד בארץ. עם קום המדינה ועד אמצע שנות השבעים היתה מקובלת ההגדרה הקטגוריאלית של הילד החריג (ההפרדה לפי סוג הליקוי הבולט של הילד) כאשר סוג הליקוי הוא שקובע את אופן הטיפול. ב- 1962 הוטבעה המלה "שילוב" -Mainstream- על ידי פרופ' מינרד אשר יצא נגד ההפרדה, שהיתה נפוצה בבתי הספר המיוחדים ובמוסדות חינוך נפרדים לילדים בעלי ליקויים (1985, Bilken).

תגים:

חריגים · לקויי למידה · ערבים · לקויי למידה · עמדות מורים · לקויות למידה · הפרעות קשב · צרכים מיוחדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שילוב הילד החריג", סמינריון אודות "שילוב הילד החריג" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.