היישום אינו מחובר לאינטרנט

הביטוח הסיעודי בישראל

עבודה מס' 069973

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת המצב הקיים וביקורת.

10,661 מילים ,40 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

בעבודה זו ברצוני להציג את החקיקה הקיימת כיום בעניין ביטוח סיעודי לבני הגיל השלישי בישראל. ניתן יהיה לקבוע כבר בהמשך ואף תוך הצגת דעתי הברורה בעבודה זו, כי סל הסיעוד שאותו מציעה מדינת ישראל כיום, הינו סל צר ומזערי שאיננו משקף מדינת רווחה סוציאלית ואיננו מגשים ומשתלם לכל אזרח, הנושא בעלות של דמי הביטוח הלאומי, בכל חייו, במהלך שנות עבודתו ועד להגיעו לגיל הפרישה.
אציג את הסעדים הניתנים על-ידי המדינה, ותוך הצגת העובדה שמדובר בהסדר יחידי של ביטוח סיעודי שניתן ע"י המדינה, באופן זה שכל יתר אפשרויות הרווחה לא מוסדרים בחקיקה וממומנים בעיקר ע"י גורמים פרטיים וארגוני תרומות. הסעדים שיוצגו כוללים את גמלת הסיעוד שניתנת בעין וכוללת סל בעלות מופחתת ביותר. עוד אדגיש כי למרות שגמלת הסיעוד ניתנת בעין, ניתן במקרים מסוימים לפדותה בכסף, לאור ניסיונות מצד המדינה, וזאת, רק באזורים מסוימים, אולם ההסדר איננו קבוע וגם לא מעוגן.
גמלת הסיעוד לרוב לא מספקת את צרכי הקשיש המתבגר, וזהו חסרון משמעותי שאציג בעבודה זו. אציג חלופות לקבלת גמלת סיעוד שכרוכה במסגרת טיפול ביתי צמוד, והוא האשפוז הסיעודי או האשפוז במוסדות. על פי רוב יעדיף אדם להיוותר בביתו וכן, יובהרו ויודגשו היתרונות, בעיקר בשיקום הקשיש החולה, של הישארותו של החולה בבית בסמוך לביתו. תוך הצגת עקרונות השיטה הביטוחית של המוסד לביטוח הלאומי אציג באופן פרטני את היתרונות והחסרונות שהמדינה מציעה, בהיבט חקיקתי זה ואת החלופות האפשריות (ברודסקי, קשישים בישראל).
בהמשך, אבקש להציג את אפשרויות הביטוח המשלים הפרטי שקיים היום, ואת הצורך בהגברת המודעות בקרב בני הדור הצעיר, בצורך בקבלת פתרון מסוג זה למען הבטחתם עתידם.
בהתייחסות לדרכי הסיעוד האפשריות אציג את אופי האשפוז הסיעודי והמוסדי, היתרונות והחסרונות, שהינן בעיקר נובעות משיקולים כלכליים, והבעיה בפיקוח על מוסדות כאלה.
בהמשך, אקדיש פרק נפרד להליך העסקתם של העובדים הזרים, בעבר וכיום, תוך הבאת הרפורמות שהגיעו עם השנים. אבהיר גם את הרציונאליים מאחורי קביעת החוק להיתר יחידני להבדיל מהיתר כללי ועל "הסדר הכבילה", שלא מאפשר ניידות חופשית של העובדים הזרים לצורך פיקוח מתמיד על פועלם ולצורך בקרת הגבולות.
כמו כן, אציג את סוגי העבודות אותן יכול עובד זר לעבוד, אופי העבודה, זכויות העובדים הישראלים והזרים, הביקוש וההיצע בעבודה, יכולת ניצול העובדים ואי השמירה על זכויותיהם וכן רפורמות גם בתחום זה.
אציג גם את הצורך בשילוב בני משפחה בעזרה לקשישים והצורך של המדינה לתת יד, לסייע ולתגמל כלכלית בני משפחה, גם במסגרת עבודתם, כאשר הם מחסירים מעבודתם ומתפנים לטיפול בבן משפחה. במסגרת הצעה חשובה זו אציג סקירה של מקרים דומים בחוץ לארץ ואת החוקים והנהלים הנהוגים שם, שהינם ליברליים וסוציאליים הרבה יותר, בייחוד בגרמניה.
בפרק האחרון אתייחס למסקנות שהסקתי במהלך כתיבת העבודה, הצעות לרפורמות שונות שמצאתי במאמרים וכתבים שונים וכן, את הצעותיי הנוספות לרפורמות נוספות ואת דעותיי בעניין רפורמות אלה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. עקרונות הביטוח הסיעודי בחקיקה והתקנות בעניין הסיעוד
3. סוגי הביטוחים הסיעודיים המשלימים וחסרונות השיטה החקיקתית
4. האשפוז הסיעודי והוצאותיו
5. הליך העסקתם ומעמדם של העובדים הזרים בישראל
6. דיון ומסקנות - הרפורמה לשיפור שירותי הסיעוד
7. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

ביטוח סיעודי הינו השקעה כלכלית משתלמת ומכרעת על-פי רוב, לצרכנים צעירים ולמבוגרים כאחד. הביטוח הסיעודי מעניק סעדים כפי שיפורטו להלן, אשר חשובים מאד לאדם הצעיר, והן למבוגר בבניית עתידו הפנסיוני והבוגר, והבטחת השתתפות בהוצאות ניכרות מההוצאות להן הוא נזקק בגיל השלישי. (קטן, 2010).

תגים:

קשישים · זקנים · ביטוח משלים · ביטוחים משלימים · אשפוז סיעודי · עובדים זרים · רפורמה · ביטוח לאומי · גמלאות · רווחה · סיעוד · בריאות · ביטוח בריאות · ביטוחים משלימים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הביטוח הסיעודי בישראל", סמינריון אודות "הביטוח הסיעודי בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.