היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 69454
השוואה באמצעות "ספר המאמרות" ו"פרקי אבות".
7,246 מילים (כ-22.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65125
סקירה קצרה של המאפיינים הקליניים, הקשר לגורמים אחרים, טיפול תרופתי והעקרונות המנחים את תוכנית ההתערבות הסיעודית.
1,061 מילים (כ-3.5 עמ'), 5 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 61336
מהותם של הפרוטוקולים הרקע החברתי והפוליטי שלהם.
3,095 מילים (כ-9.5 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 63497
סקירת ספרות ומחקרים.
8,056 מילים (כ-25 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64445
סקירת השיטות השונות של מדידת העוני וביצוע חישוב לפי אחת השיטות - שיטת לוח הרגישות של בומן (Buhmann).
4,611 מילים (כ-14 עמ'), 16 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 63621
ייצוגים חזותיים באמנות הרנסנס והבארוק.
4,254 מילים (כ-13 עמ'), 7 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 62652
4,400 מילים (כ-13.5 עמ'), 21 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61505
מקומם של הזקנים בחברה המודרנית.
1,679 מילים (כ-5 עמ'), 7 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 41165
התייחסות מפורטת ל"מסע הערב של יתיר" והשוואה ל"מות הזקן" ו"מול היערות"-דמויות ומוטיבים.
7,768 מילים (כ-24 עמ'), 6 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12