היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 62652
4,400 מילים (כ-13.5 עמ'), 21 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61724
בעיית ההגירה של זקנים מחבר העמים, צרכיהם, אפיוניהם המיוחדים ודרכים בהן ניתן להקל על שילובם בארץ.
5,159 מילים (כ-16 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63497
סקירת ספרות ומחקרים.
8,056 מילים (כ-25 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63621
ייצוגים חזותיים באמנות הרנסנס והבארוק.
4,254 מילים (כ-13 עמ'), 7 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 64445
סקירת השיטות השונות של מדידת העוני וביצוע חישוב לפי אחת השיטות - שיטת לוח הרגישות של בומן (Buhmann).
4,611 מילים (כ-14 עמ'), 16 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 65125
סקירה קצרה של המאפיינים הקליניים, הקשר לגורמים אחרים, טיפול תרופתי והעקרונות המנחים את תוכנית ההתערבות הסיעודית.
1,061 מילים (כ-3.5 עמ'), 5 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 61505
מקומם של הזקנים בחברה המודרנית.
1,679 מילים (כ-5 עמ'), 7 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 41165
התייחסות מפורטת ל"מסע הערב של יתיר" והשוואה ל"מות הזקן" ו"מול היערות"-דמויות ומוטיבים.
7,768 מילים (כ-24 עמ'), 6 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 41594
רקע היסטורי, דיון בזקנה, יחס הבנים להוריהם, הזקנה בחברה העירונית ובחברת האיכרים ומסגרות הסעד לזקנים.
4,949 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12