היישום אינו מחובר לאינטרנט

סמינר פסיכוסוציאלי-משמעות החיים בזיקנה

עבודה מס' 050775

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון במשמעות החיים בזיקנה כצורך הפסיכולוגי הבסיסי של האדם הזקן

6,784 מילים ,33 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

"אם יש לך איזה "למה" שלמענו תחיה,
כי אז תוכל לשאת כמעט כל "איך" "...
(ניטשה)

קשישים חשופים לסחף בדימוים העצמי. בעת שהם מתקרבים לסיום החיים ונדרשים לחשבון נפש ולארגון מחדש של זהותם, דווקא אז הם מתנסים במצבים של התפרקות גופנית, חברתית, מרחבית וזמנית. סבל גופני, אילוצים מוסדיים, ניכור תרבותי וניתוק חברתי - כל אלה הם גורמים מאיינים (deselfing, לאין משמע להפוך לאין, ל"חסר אני"), החוברים יחדיו ומאיימים לכרסם ולפגום בדימויו העצמי של הקשיש (גולנדר, 1995).
חשיבותה של המשמעות בתקופת הזקנה נובעת מהיותה היסוד הבסיסי, על פי תפיסתי, במהות האדם. האדם אינו יצור ביולוגי בלבד, החי ופועל על פי דחפים ויצרים, אלא כפי שטוען מיי (1985, עמ' 86) בהגדרתו למושג desein (להיות שם): "האדם הוא יצור מיוחד בין היצורים החיים מכיוון שרק הוא מסוגל להיות מודע להתהוותו, לשאיפתו להתגשם, ולכן הוא גם אחראי להתהוות שלו ולקיומו". הקשישים הנמצאים על קו הקץ, עומדים בנקודה ייחודית שממנה המוות אינו עוד רחוק ולא צפוי. כך שהמשמעות שימצאו לחייהם בתקופה זו מועצמת על ידי אי-ההויה. כפי שמוסיף ואומר מיי (שם, עמ'91 ): "המוות הוא העובדה היחידה בחיים שאיננה יחסית, אלא מוחלטת, והמודעות לכך נותנת לקיום ולכל מה שהאדם עושה בכל שעה, איכות מוחלטת".
בירור התנאים לחיים משמעותיים ולמציאת משמעות בחיים הינה משימה פילוסופית, שלה שתי עמדות עקרוניות מנוגדות :
1. השקפת העולם הדתית המבוססת על שתי הנחות יסוד המאפשרות לאדם המאמין לייחס משמעות לחייו.
2 . העמדה הפילוסופית החילונית-פסימיסטית, (שנציגה הבולט הוא שופנהאור), הגורסת שחיי אדם הם חסרי משמעות מכל וכל, חסרי כל ערך וכל תוחלת, ובכך שוללת את אפשרות קיומם של חיים משמעותיים.
בעבודה זו אתמקד במשמעות החיים בזקנה כצורך הפסיכולוגי הבסיסי של האדם הזקן. אי לכך אדבר אודות צרכים וקשיים פסיכולוגיים נוספים הנובעים ו\או מושפעים מהצורך במציאת משמעות כגון : הצורך בשליטה ואוטונומיה, הזמן המשובש בזקנה והתמודדות עם אובדנים מסוגים שונים. בחרתי שלא לעסוק בצרכים ובקשיים החברתיים של האדם הזקן כמו: בדידות, תמיכה משפחתית וכדומה, אף שייתכן שגם הם מושפעים ומשפיעים בעקיפין על מציאת המשמעות.
מציאת משמעות לחיים בתקופת הזקנה הינה בעיה פרטנית וסובייקטיבית, מכיוון שכל אדם מוצא את ה"פתרון" המתאים עבורו. ניתן לעזור לאדם לעשות זאת על ידי גישות כמו סקירת החיים והלוגותרפיה. ואולם זוהי גם בעיה חברתית בשל המבנה החברתי הקיים המקשה על האדם הזקן על ידי הרחקתו מהחברה הכללית, השמתו במין "לימבו" חברתי (מושג שיוסבר בהמשך), מניעת תפקידים, מעורבות ויכולת השפעה, ועל ידי כך נמנעים ממנו מקורות משמעות חשובים. כלומר זהו כשל העצמה המובנה בתוך החברה הישראלית ועל כן יש לטפל בו בכלים מערכתיים-חברתיים כמו גישת ההעצמה הקהילתית.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. משמעות החיים בזקנה
3. אפיוני הזקנה וצרכים פסיכולוגיים
א. אובדנים
ב. הצורך באוטונומיה ושליטה
ג. הזמן בזקנה
4. התערבות פסיכו-סוציאלית פרטנית
א. התאוריה האקזיסטנציאליסטית והלוגותרפיה
ב. סקירת החיים
5. משמעות החיים בזקנה כבעיה חברתית
6. התערבות חברתית-מערכתית
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

מקורות:

אולמן-מרגלית, ע. (1996). משמעות החיים וחיים משמעותיים, בתוך : לם, צ. (עורך). עיצוב ושיקום. הוצאת מאגנס, ירושלים.
אייזנברג, מ. (1986). לוגותרפיה - יעוץ וייעוד, חברה ורווחה, ז(1), עמ' 49-56.
אייל, נ. (1998). אני מחוג שברח מהשעון - החוויה האישית של הזמן בתקופת הזקנה, גרונטולוגיה, כ"ה (3-4), עמ' 9-24.
בר טור, ל. ופרגר, א. (1996). זקן-זקן מה יש לו בחייו ? איכות ומשמעות החיים בזקנה המאוחרת, גרונטולוגיה, 77, עמ' 37-47.
גוטמן, ד. (1999). לוגותרפיה למטפל: עבודה סוציאלית משמעותית. הוצאת דיונון, תל אביב.
גולנדר, ח. (1995). לחיות על קו הקץ. הוצאת מאגנס, ירושלים.
גרנות, ת. (1985). אובדן. הוצאת משרד הביטחון, תל אביב.
וייט, מ. ואפסטון, ד. (1999). אמצעים סיפוריים למטרות טיפוליות. הוצאת צ'ריקובר, תל אביב.
חזן, ח. (1984). הזקנה כתופעה חברתית. הוצאת משרד הביטחון, תל אביב.
חזן, ח. (1997). מקום אחר : בתי אבות כאתר של מודרנה, גרונטולוגיה, 77, עמ' 8-18.
יאלום, א. (1991). תליין האהבה. הוצאת כנרת, תל אביב.
לבנשטיין, א. ויקוביץ, א. (1996). הזקן, המשפחה והמסגרת המוסדית. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
להב, צ. ופוך, ח. (1992). אישיות : תאוריה ומחקר . כרך ב', יחידה 4. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.
לומרנץ, י. (1990). מוטיבים מרכזיים בתהליכי מחזור החיים : בגרות וזקנה בראי הספרות והפסיכולוגיה, גרונטולוגיה, 45-46, עמ' 3-25.
לומרנץ, י. (1991). החירות להיות פציינט : מושגי יסוד בבסיס הפסיכותרפיה במחצית השניה של החיים , שיחות, כרך ו' (1), עמ' 40-48.
ליבליך, ע. ואחרים (1995). מחפשים ומוצאים : הכללה והבחנה בסיפורי חיים, פסיכולוגיה, ה (1), עמ' 84-95.
מיי, ר. (1985). גילוי ההוויה. הוצאת רשפים, תל אביב.
מקלר-הלר, ר. (1996). סקירת חיים בגיל השלישי : סקירת ספרות, סקרים וסקירות בגרונטולוגיה, 100, עמ' 9-15.
סדן, א. (1997).העצמה ותכנון קהילתי. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב.
סדן, א. (1996). העצמה ועבודה קהילתית, חברה ורווחה, ט"ז (2), עמ' 143-162.
פאברי, ג. (1983). המשמעות של חייך. ספרית פועלים, תל אביב.
פרגר, א. (1996). מקורות משמעות בחיים עבור ישראלים וקנדים צעירים ומבוגרים, גרונטולוגיה, 74, עמ' 3-15.
פרידן, ב. (1996). התחדשות. ספרית מעריב, אור יהודה.
קידר, ד. ולוי, ש. (1992). אספקטים פסיכו-סוציאליים של מחלת ה- C.V.A ותפקיד העובד הסוציאלי, גרונטולוגיה, 55, עמ' 29-43.
רכס, ח. וגלעד, ר. (1990). גישת ההוספיס בראי הלוגותרפיה, חברה ורווחה, י"א (1), עמ' 55-65.
שינדלר, ר. (1999). הגישה הפוסט מודרנית והעצמת זקנים, חברה ורווחה, י"ט (3), עמ' 359-370.
Baumeister, R. (1991). Meanings of Life. The Guilford Press, New York.
Butler, R.(1963). The Life Review : an Interpretation of Reminiscencein Aged. Psychiatry, 26.
Erikson, E. H. (1982). The Life Cycle Completed : Raview, Norton, New York.
Kaufman, S.R. (1987). The Ageless Self : Sources of Meaning in Late Life. Univesity of Wisconsin Press, Madison.
Nouri, M. Helterline, M. (1998). Narrative Accrual and The Life Course. Research on Aging, 20, pp. 36-64.
Reker, G.T. Wong, P.T.P. (1988). Aging as an Individual Process : Toward a Theory of Personal Meaning, in : Birren, J. Bengston, V.L. (eds.) Emergent Theories of Aging. Springer Publishing, New York, pp. 214-246.
Thurner, M. (1975). Continuities and Discontinuities in Value Orientation, in : Lowanthal, M. Associates (eds.), Four Stages of Life : A Comparative Study of Women and Men Facing Transitions, Jossey-Bess, San Francisco, pp. 176-200.
whitborne, S.K.(1992). Psycological Development in Adulthood : A 22 - Year Sequential Study. Journal of Personality of Social Psychology, 63, pp. 260-271.

תגים:

סקירת · מוות · קשיש · אובדן · החיים · זקנה · גרנטולוגיה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סמינר פסיכוסוציאלי-משמעות החיים בזיקנה", סמינריון אודות "סמינר פסיכוסוציאלי-משמעות החיים בזיקנה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.