היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות גננות כלפי משחק בגיל הרך

עבודה מס' 069939

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר כמותי לבדיקת עמדות של גננות כלפי משחק (שאלונים).

18,403 מילים ,48 מקורות ,2011

תקציר העבודה:

תרומתו של המשחק נודעת זה שנים מספר, ואנשי חינוך רבים גם כיום עושים בו שימוש לצרכי למידה. במחקר זה ניסינו לבדוק מדוע השפעתו של המשחק כל כך חשובה להתפתחותו של הילד, האם גננות בגיל הרך מודעות לחשיבות של המשחק, והאם כתוצאה מידיעה על חשיבות זו נעשה שימוש הולם במשחק בגני הילדים.
חלקה הראשון של העבודה יגדיר את משמעותו של המשחק, ויסקור תוך נקודת מבט תיאורטית את מרכיביו השונים, תהליך התפתחותו, תרומתו ויישומו בגני הילדים. כמו כן, כיון שמחקר זה בודק עמדות, נסקור מהן עמדות וכיצד אנשים מגבשים אותן.
בחלק השני יתואר הצד המעשי במחקר כאשר, נסקור את עמדותיהן של גננות בגיל הרך מגוונים שונים של גילאים, דתות, גנים ושנות וותק. בחלק זה בדקנו האם גננות מחזיקות בעמדות חיוביות כלפי המשחק, וכיצד זה בא לידי ביטוי בשטח. ממצאי החלק המעשי איששו את השערותינו בדבר החזקה בעמדות חיוביות אצל גננות בגיל הרך, והוכיחו כי ברוב המקרים לוותק ישנה השפעה על חוזקה של העמדה ועל הנכונות לפעול בעקבותיה.
אנו רואות חשיבות רבה במחקר זה, למרות מגבולותיו, הן לאנשי החינוך בכלל לשם העלאת המודעות לנושא המשחק, הן לגננות מתחילות אשר ישאבו ממנו מקור לתמיכה והשראה בעבודתן והן להורים לילדים בגילאי הגן אשר רואים את המשחק כבזבוז זמן ולא כמקור למידה משמעותי.

המחקר נעשה באמצעות שאלונים שחולקו לגננות.השאלון מחולק לשלושה חלקים-שאלות רקע על הגננת,שאלות סגורות-כמותי,שאלות פתוחות-איכותי-בחלק זה,כל גננת ענתה במילותיה השונות וכך יכולנו לראות את התחושות העולות לה בעקבות השאלה.
אוכלוסיית המחקר: במחקר זה השתתפו 23 מאזור המרכז ומאזור יהודה ושומרון. טווח הגילאים נע בין 22-55. על מנת לשמור על מהימנות התוצאות, נדגמו גננות מסוגי גנים שונים: גן רגיל (63%), חטיבה צעירה (13%), גן זורם (13%) וגן חינוך מיוחד (11%).

תוכן עניינים:
תקציר
פרק א: סקירת ספרות:
א1.מבוא
א.2 מהו משחק?
א.2. 1 הגדרת המשחק
א.2.2 משחק ולמידה
א.2. 3 משחק ואוריינות
א3. שלבי התפתחות המשחק
א.3. 1 השלב הסנסו מוטורי
א.3. 2 השלב הייצוגי
א.3. 3 שלב משחקי חוקים
א.3. 4 התפתחות המשחק על פי ויניקוט
א4. מרכיבים עיקריים במשחק
א5. צורות משחק
א6. תרומת המשחק
א.6. 1 תחום קוגנטיבי
א.6. 2 תחום חברתי
א.6. 3 תחום מוטורי- גופני
א.6. 4 תחום הרגשי
א7. תפקיד המבוגר והגננת במשחק
א.7. 1 שיקולי דעת בתכנון משחק
א8. עמדות

פרק ב: חלק מעשי
מטרת המחקר
שאלת המחקר
השערות
כלי המחקר
אוכלוסיית המחקר
ממצאים

פרק ג: חלק מסכם
דיון ומסקנות
סיכום

חלק ד נספחים
שאלון
נתוני ממצאים איכותניים
"סתם משחק" קטע קריאה

ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

א.2. 1 הגדרת המשחק
משחק הינו פעילות ספונטנית בלתי מאורגנת ומהנה שביסודה דחף חזק, והיא נעדרת תכלית חיצונית לעצמה. בנוסף משחק יכול להיות פעילות תחרותית המוכתבת ע"י כללים, ולה תוצאות מוגדרות. במובן הרחב יותר כולל המונח גם פעולות ספורט, קרנבלים, ריקוד ותיאטרון. משחקים יכולים להתבטא בשלוש דרכים : משחקים הדורשים מיומנות גופנית, כגון: ריצה, כדור. משחקי הקובייה והקלפים שתוצאותיהם נקבעות על-ידי המקרה, ומשחקים שבהם נקבעות התוצאות על-ידי שיקול דעתם של המשחקים המתחרים, כגון: שחמט (אייפרמן, תשל"ב).

תגים:

מחקר איכותני · גן ילדים · משחקים · למידה · חווייתית · ילדות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות גננות כלפי משחק בגיל הרך", סמינריון אודות "עמדות גננות כלפי משחק בגיל הרך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.