היישום אינו מחובר לאינטרנט

סייג הצדק באכיפת חוזה

עבודה מס' 069690

מחיר: 568.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה וניסיון לקטלג את "שיקולי הצדק" שיישם בית המשפט בסכסוכים חוזיים, תוך ניסיון למצוא מודל, קבוע או גמיש, ליישום שיקולים אלו.

8,346 מילים ,40 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

בית המשפט, במסגרת הכרעתו האם יש ליישם במקרה זה או אחר את סייג הצדק, מגלם סטנדרט שיפוטי כפול: מחד גיסא, בית המשפט מיישם כללים משפטיים ברורים, המעוגנים בדרך כלל בחוק ומאידך גיסא, בית המשפט שוקל שיקולי צדק ומוסר, אשר נקבעים על פי נסיבותיו של אותו מקרה קונקרטי. סטנדרט שיפוטי זה קשה להבנה; במקרים רבים, אין כל הבדל משמעותי, לפחות מבחינה תיאורטית, בין חיוב המפר בפיצויי קיום לבין הענקת סעד האכיפה. במסגרת עבודה זו, אנסה לבחון ולנסות לקטלג את אותם "שיקולי צדק" שיישם בית המשפט בסכסוכים חוזיים, תוך ניסיון למצוא מודל, קבוע או גמיש, ליישום שיקולים אלו.

תוכן
1.הקדמה
2. האכיפה - ישראל ומבט השוואתי
א. הקדמה - תרופת האכיפה בדין הישראלי
ב. תוצאותיה של האכיפה
1. צו לסילוק חיוב כספי
2. צו עשה וצו לא-תעשה
ג. המשפט האנגלו-אמריקאי
ד. המשפט הגרמני והמשפט הצרפתי
ה. שיטת המשפט בברית-המועצות ובסין
3. צדק ויעילות
א. מהו "צדק"
ב. מושג ה"צדק" בקונטקסט של סעד האכיפה
ג. דוקטרינת ההפרה היעילה
4. סייג הצדק
א. סייג הצדק במשפט הישראלי
ב. יישום סייג הצדק בפסיקה הישראלית
1. שיקולים שמקורם בהתנהגות הצדדים
2. שיקולי שיהוי ועיתוי
3. שלילת האכיפה משיקולי צדק חיצוניים למערכת היחסים
4. שיקולי צדק באכיפת חיוב כספי
5. שיקולים כלכליים במסגרת שיקולי הצדק
5. מצוקת המפר (Hardship)
6. סוג החוזה וסוג הצדק
א. חוזה מסחרי
ב. חוזה מכר דירה
7. הצעת חוק דיני ממונות
8. סיכום

הערת מערכת: בעבודה לא לא נכתבה רשימה ביבליוגרפית נפרדת, מעבר למראי המקום המצויינים במהלך העבודה.

קטע מהעבודה:

Pacta Sunt Servanda הנו הביטוי הבינלאומי המייצג את הכלל לפיו "חוזה יש לקיים". על אף וכפי שנראה, בתמצית, לכל שיטה משפטית תפיסה שונה של הכלל, ניתן לומר בבטחה, כי על פי כל תפיסה משפטית אי-קיום חוזה נתפס כחוסר הגינות, פשוטו כמשמעו(2). מטרתו של פרק זה, הנה בחינה תמציתית של היסודות העומדים בבסיס סעד האכיפה (הישראלי) או בתרגומו המדויק- "ביצוע בעין" (Specific Performance) בשיטות המשפט הזרות. השיטות המשפט שייבחנו במסגרת פרק זה הן: שיטת המשפט הישראלית; שיטת המשפט האנגלו-אמריקאית; שיטת המשפט הגרמנית והצרפתית; ושיטת המשפט בברית-המועצות ובסין. למעשה, שיטות משפט אלו מייצגות ארבעה קטגוריות המעגנות מדיניות משפטית שונה ונפרדת, על אף הכלל המשותף, ביחס לסעד האכיפה. בפרק זה, בנוגע לשיטות המשפט הזרות, הסתמכתי על מאמרו המקיף של Bejesky (3) הבוחן את שלושת הגישות הזרות לעומקן.

תגים:

צדק · חוזים · משפט · דין · יושרה · הפרה · אכיפה · שיקול כלכלי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סייג הצדק באכיפת חוזה", סמינריון אודות "סייג הצדק באכיפת חוזה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.