היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרומת הרגולציה בשוק ההון להפחתת ניגוד עניינים בהמלצות אנליסטים.

עבודה מס' 069585

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד עשויה הרגולציה בשוק ההון להפחית את ניגוד העניינים הקיים בעבודת האנליסטים.

14,044 מילים ,12 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

עבודתנו תעסוק בתפקיד הרגולציה במניעת ניגוד עניינים בעבודת האנליסטים.
תחילה נרצה להגדיר מהי רגולציה, כיצד באה לידי ביטוי בשוק המקומי ובשווקים אחרים. כמו כן, נרצה גם לבחון מהי חשיבותה בהתנהלות המדינה מבחינת היבטים כלכליים, משפטיים והיבטי מיסוי.
לאחר מכן, נבחן את התהליך שעברה מדינת ישראל ומדינות נוספות בעולם מבחינת הרגולציה בשוק ההון בעשור האחרון. נבחן את הרפורמות החשובות ועיקריהן ונראה כיצד השפיעו הרפורמות על מערכת הבנקאות בישראל ובכלל. נבחן את הגורמים למשבר האשראי שפקד את העולם ונראה כיצד הרגולציה נוצרה במטרה להתמודד עימו.
בהמשך, נציג את שוק אשראי החוץ בנקאי והליך התפתחותו ואת חברות האג"ח הקונצרניות שהוקמו בשנים האחרונות.
אנו נבסס את עבודתנו על מאמרים אקדמיים, ספרותיים ומחקריים, הנוגעים לעניין הרגולציה והשפעתה על שוק ההון בכלל ועל עבודת האנליסט בפרט. בחלק הספרותי נציג את תקציר המאמרים, מטרתם העיקרית ומסקנתם ואילו בחלק המחקרי נדון בהרחבה במאמרים אלו ונבסס עליהם את עבודת המחקר שלנו.
לצורך מענה על השאלה העיקרית לעניין השפעת הרגולציה במניעת ניגוד עניינים בעבודת האנליסט, שאלנו תחילה מספר שאלות נוספות המוצגות כהשערות המחקר, אותן נרצה לשלול או לאשש.
שאלות אלו מתמקדות בעיקר בהוכחה כי קיים ניגוד עניינים בעבודת האנליסט, כאשר ההשערות התייחסו לאופטימיות המאפיינת את המלצת אנליסט בעל עניין וכן לעיתוי בו אנליסט בעל עניין מספק המלצת קנייה (לרוב כאשר המניה במגמת ירידה). כמו כן, רצינו לבחון גם האם ישנו הבדל בתשואות לטווח ארוך של מניות המומלצות על ידי אנליסטים בעלי עניין וכן, האם יש שוני מובהק אם המלצתו ניתנת בעת משבר (תקופת שפל או גיאות).
הממצאים העיקריים המתקבלים במחקרים הינם כי אנליסטים בעלי עניין נוטים לתת המלצה אופטימית מדי ביחס למניה אליה קשורים וכן ממליצים לרכוש את המניה בעיתוי שבו הדבר דרוש ביותר לשם הגנה על האינטרס של המתווך, כלומר כאשר ביצועי המניה יורדים. בחינת התשואה במשך שנה לאחר ההמלצות, מעלה כי משקיעים שקנו מניות על פי המלצות של אנליסטים בעלי עניין השיגו בדיעבד תשואה נמוכה משמעותית מזו שיכלו להשיג אילו פעלו על פי המלצות של אנליסטים עצמאיים ולבסוף, השפעת האנליסטים הינה בעיקר בתקופת גאות בשוק.
לאחר הבנת וניתוח הממצאים, פנינו לבדוק אפיק נוסף - כיצד הרגולציה עשויה לתרום לצמצום ההטייה הקיימת בעבודת האנליזה. ביססנו את השאלה המחקרית על מחקרים קודמים שבוצעו בשנת 2009 בארה"ב שביססו את הטענה ומצאו כי אכן הרגולציה תורמת להפחתת הטייה זו, ובנוסף, סקרנו את הרגולציה בתחום האנליזה בשוק המקומי ונכחנו לראות כי אכן רוב התקנות שנחקקו באו בעקבות הפרצות שהיו קיימות וכך תקנות אלו מגבילות ומרסנות כיום את עבודת האנליסט.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
חלק א- סקירת ספרות
חשיבות הרגולציה
היבטים כלכליים
היבטים משפטיים
היבטי מיסוי
התפתחות הרגולציה והשפעתה על המערכת הפיננסית בארץ
התפתחות הרגולציה בשוקי ההון בעולם
מערכת הבנקאות במסגרת שוק הכספים וההון בישראל
מבנה מערכת הבנקאות בישראל
מאמר מס' 1 - בין חדשנות פיננסית למשבר כלכלי
התפתחות האשראי החוץ בנקאי בישראל בעשור האחרון
שוק אגרות חוב קונצרניות
מאמר מס' 2 - רגולציה והליך קבלת החלטות של האנליסט
מאמר מס' 3 - אנליסטים הממליצים על מניות של חברות קשורות: האם השוק מבין את הפוטנציאל לניגוד עניינים?
מאמר מס' 4 - הקונפליקט בין ניגוד עניינים לאמון בהמלצות אנליסטים
חלק ב - מחקר אמפירי
מתודולוגיה
ניתוח תוצאות המחקרים
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

להסדרה ופיקוח על שוק הכספים וההון חשיבות רבה, בשל התפקיד המרכזי שיש לתיווך הפיננסי בכל ענפי המשק וכן בחיי הפרט. בשוק הפיננסי פועלים מתווכים רבים בין חוסכים לבין משקיעים, ולכל אחד מהם תפקיד מפתח בפעילות הכלכלית במשק.

תגים:

שוק ההון · רגולציה · חקיקה · מניות · אנליסט · המלצות אנליסטים · פיקוח · יציבות פיננסית · מתווכים פיננסים · רפורמת בכר · ועדת בכר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרומת הרגולציה בשוק ההון להפחתת ניגוד עניינים בהמלצות אנליסטים.", סמינריון אודות "תרומת הרגולציה בשוק ההון להפחתת ניגוד עניינים בהמלצות אנליסטים." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.