היישום אינו מחובר לאינטרנט

הרגולציה על שידורי הספורט בישראל- "גול עצמי"?

עבודה מס' 070337

מחיר: 549.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת ההשערה כי הרגולציה על שידורי הספורט בישראל הנה מחמירה ומבטאת התערבות גסה ולא מידתית בתעשייה.

12,382 מילים ,40 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

תרבות הספורט תפסה מאז ומעולם חלק נרחב מהתרבות העולמית והישראלית. משחקי ספורט נחשבים לא פעם לאירוע משמעותי ועולים לסדר היום הציבורי. בעבר, על מנת להשתתף באירועי ספורט, היו נאלצים הצופים לפקוד את האצטדיונים, בריכות השחיה ומגרשי המשחקים. כיום לעומת זאת, עם השתכללות הטכנולוגיה, הצליחה המדיה להנגיש את אירועי הספורט לקהל הרחב, על-ידי שידור המשחק בכלי התקשורת השונים. הדבר יצר שוק חדש של שידורי ספורט, אשר גרף צופים רבים והביא לכך ששידורים נחשבים כמוצרי בסיס של ממש בבית הצרכנים. נקודת המוצא בעבודתי היא כי שידורי ספורט נחשבים "מוצרי סולידריות" אשר מהווים "דבק חברתי", מגבירים את הלכידות החברתית ומעניקים לאנשים תחושת שייכות והזדהות.
עקב הביקוש הקשיח והגבוה בקרב הקהל הישראלי לשידורי הספורט, ובעקבות הליך התייקרות שידורים אלו, הרשויות ראו לנכון להטיל רגולציה על תעשייה זו על מנת לשמור על האינטרס הציבורי של הנגשת השידורים לקהל הרחב. מאידך, זכויות קנייניות של שחקנים אחרים בתעשייה, כמו גופי הספורט וגופי השידור, עשויות להיפגע מהליך של הסדרה, פיקוח ואכיפה במסגרת הרגולטורית. בעבודה זו אקח את מקרה הבוחן של שידורי הספורט בישראל ואנסה לעמוד על המתח שבא לידי ברגולציה של שוק זה ועל ההצדקות שבאסדרתו.
השערתי בעבודה זו היא כי הרגולציה על שידורי הספורט בישראל הנה מחמירה ומבטאת התערבות גסה ולא מידתית בתעשייה. בפרק הראשון אנסה לתאר את מאפייני תעשייה, כדי להבחינה משווקים אחרים, ובפרק השני אתאר את המצב הקיים במדינת ישראל. על מנת לבחון את השערתי באשר לחמרתה של הרגולציה, המתודולוגיה בה אשתמש היא השוואה לרגולציה דומה במדינות אחרות. בפרק ד' אתאר את הרגולציה בארצות-הברית, אוסטרליה ואירופה ואעמוד על השוני בינה לבין הרגולציה הישראלית.
ביקורת ציבורית רבה עלתה באשר לחוסר או עודף ברגולציה על שידורי הספורט בישראל. הרגולציה נעשתה על ידי הרגולטור, המועצה לשידורי כבלים ולוויין ומתבטאת, בין היתר, בהחלטות גוף זה אשר אדון בהן בהרחבה בעבודה זו. חרף העניין הציבורי בנושא, מחקר מקיף אשר כולל בחינה של הרגולציה הישראלית אל מול הרגולציה העולמית טרם נעשה ובכך חשיבותה של עבודה זו. הרגולציה אמורה להיטיב עם קהל הצופים, אך עודף ברגולציה עשוי להיות כמעין "גול עצמי" עבור אותם צופים, בכל שהיא עשויה לפגוע באותם הגופים שבבסיס התעשייה.
בפרק ד' אנסה לעמוד על האופן שבו ראוי לטעמי לאזן את הרגולציה על שידורי הספורט כך שתוכל להטיב הן עם קהל הצופים והן עם הגופים בתעשייה. כמו כן, אציע פתרונות בפן הרגולטיבי והן פתרונות משלימים ומקבילים, כגון שינוי שורשי של משחקי הספורט עצמם, סבסוד התעשייה, שינוי מבנה התעשייה ועוד.

תוכן העניינים:
מבוא

פרק א': שוק שידורי הספורט בישראל
א.1. תוכן השידור
א.2. שיטות השידור
א.3. הנפשות הפועלות
הפקה
הרגולטורים
א.4. שידורי הספורט בישראל על ציר הזמן.
א.5. מאפייני התעשייה

פרק ב': רגולציה של שידורי התקשורת בישראל
ב.1. הרגולציה והרגולטור- הצדקות
ב.1. א. האינטרס החברתי
ב.1. ב. האינטרס הכלכלי
ב.2. החלטות המועצה לשידורי כבלים ולוויין
ב.3. הצגת הקונפליקט

פרק ג': משפט משווה.
ג.1. הדין בארצות הברית.
ג.2. הדין באוסטרליה
ג.3. דין האיחוד האירופי

פרק ד': דיון והצעות לפתרון.
ד.1. צמצום המונח "מוצרי סולידריות"
ד.2.האיזון הכלכלי
ד.3. שינוי כללי המשחק.
ד.4. הקמת ערוץ ציבורי איכותי

סיכום
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

קטע מהעבודה:

תרבות הספורט תפסה מאז ומעולם חלק נרחב מהתרבות העולמית והישראלית. משחקי ספורט נחשבים לא פעם לאירוע משמעותי ועולים לסדר היום הציבורי. בעבר, על מנת להשתתף באירועי ספורט, היו נאלצים הצופים לפקוד את האצטדיונים, בריכות השחיה ומגרשי המשחקים. כיום לעומת זאת, עם השתכללות הטכנולוגיה, הצליחה המדיה להנגיש את אירועי הספורט לקהל הרחב, על-ידי שידור המשחק בכלי התקשורת השונים. הדבר יצר שוק חדש של שידורי ספורט, אשר גרף צופים רבים והביא לכך ששידורים נחשבים כמוצרי בסיס של ממש בבית הצרכנים. נקודת המוצא בעבודתי היא כי שידורי ספורט נחשבים "מוצרי סולידריות" אשר מהווים "דבק חברתי", מגבירים את הלכידות החברתית ומעניקים לאנשים תחושת שייכות והזדהות.

תגים:

רגולציה · שידורי ספורט · ישראל · ערוץ ציבורי · קנין רוחני · תקשורת · מוצרי סולידריות · ספורט · משפט משווה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הרגולציה על שידורי הספורט בישראל- "גול עצמי"? ", סמינריון אודות "הרגולציה על שידורי הספורט בישראל- "גול עצמי"? " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.