היישום אינו מחובר לאינטרנט

דמות המזרחי בקולנוע

עבודה מס' 069480

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד מוצגת ההוויה המזרחית בקולנוע הישראלי בשנות האלפיים.

11,358 מילים ,21 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

תיאוריית ההגמוניה מבוססת על כתביו ורעיונותיו של המרקסיסט האיטלקי אנטוניו גראמשי (Antonio Gramsci). המושג הגמוניה מתאר את מערכות היחסים, השיטות והטכניקות שבאמצעותן קבוצות דומיננטיות מבטיחות את שלטונן דרך הסכמה אידיאולוגית, בניגוד לפרקטיקה של כפייה בכוח הזרוע של המעמד השליט. גראמשי פיתח את תיאורית ההגמוניה כהסבר לשאלה - כיצד שלטון בחברה קפיטליסטית-דמוקרטית מצליח לשמר את סמכותו בדרכים לא אלימות? על פי גראמשי, הבסיס הכלכלי של הקפיטליזם ומידת החומריות של בני האדם אינם אלו הקובעים את ההתנהגויות החברתיות, הפוליטיות והתרבותיות. הן נקבעות באמצעות יצירתה ומיסודה של תרבות שכל המעמדות בחברה מוכנים לאמצה כאילו כשלהם, ומשקפת את ערכי המעמד הדומיננטי. הגמוניה יכולה להתקיים בתחומים שונים בתוך החברה: בפוליטיקה, בכלכלה, בתרבות- כל הנתפסים כמי שמעצב את התרבות ושומר על מעמד הקבוצה השולטת. כאשר מעמד מסוים מצליח להפוך להגמוני, השקפותיו הופכות ל"טבעיות" - כלומר, ארגונה של החברה סביב המעמד ההגמוני נראה כדרך ה"טבעית" לאופי מבנה החברה ולהסתכלות על העולם (גלבר, 2007).
בעשורים האחרונים, כתוצאה ממאבקים אנטי-קולוניאליים של חברות שונות וכתוצאה ממחקרים רבים על זהות (פאנון, 1952; סעיד, 1978; באבא, 1994), החל להתפתח השיח הפוסט קולוניאליסטי. תפקידו של שיח זה הינו לזהות מנגנוני ייצור ידע, הפועלים לטובת הקבוצה ההגמונית, וכן ייצור סוגי שיח עבור קבוצות מדוכאות, תוך ארגון מחדש של היחסים בין מזרח למערב. במסגרת שיח זה החלו ייצוגי תרבות שונים להיבחן בעיניים ביקורתיות, כטקסטים בעלי ערכים פוליטיים המנציחים את השליטה החברתית - כלכלית של אוכלוסיות מסוימות ומדירים קבוצות אחרות. במסגרת שיח זה החל מחקר הבוחן את ייצוגן של אוכלוסיות שונות במדיומים תקשורתיים שונים.
במחקר זה אבחן את אופני הצגתם של מזרחים בקולנוע הישראלי באמצעות מנגנוני הביקורת הפוסט- קולוניאלית. אחת המגמות אשר התפתחו במהלך שני העשורים האחרונים בקולנוע הישראלי היא הופעתם של יוצרי קולנוע ממוצא מזרחי, אשר כחלק מהשיח הפוסט-קולוניאלי החלו מציגים נקודות מבט חדשות וביקורתיות כלפי ההסדרים החברתיים הקיימים וכלפי ההגמוניה האשכנזית חילונית. במוקד המחקר ייבחנו טקסטים קולנועיים אשר חוברו על ידי קולנוענים ממוצא מזרחי, ועלילתם עוסקת במשפחות מזרחיות.
שאלת המחקר: כיצד מוצגת ההוויה המזרחית בקולנוע הישראלי בשנות האלפיים?
טענת המחקר: גם כיום מבנה הטקסט ערכים אשכנזים- חילוניים באמצעות הטקסט.
מתודולוגיה: במחקר זה נבחן שלושה סרטים אשר נוצרו בעשור האחרון על ידי יוצרי קולנוע מזרחיים, ועסקו בהווי המזרחיות בחברה הישראלית ("אביבה אהובתי", "ולקחת לך אישה", "כבוד").

תוכן העניינים:
מבוא
1. סקירת ספרות
1.1 התפתחות מצבם הסוציו-כלכלי של המזרחים בישראל.
1.2 הבניית ההגמוניה האשכנזית באתוס הציוני
2. מחקר המדיה
2.1 התפתחות מחקר המדיה
2.2 דעת קהל
2.3 סיקור סטריאוטיפים במדיה
2.4 הצגת מיעוטים במדיה בישראל
2.5 הצגת המזרחים בקולנוע
3. מתודולוגיה
4. פריסת ממצאים
דיון
מסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

לפי סבירסקי (1995) ההגמוניה האשכנזית הלבנה החלה להתבסס כבר בתקופת צמיחתה של התנועה הציונית בשלהי המאה ה-19 באירופה. הציונות, כפרויקט לאומי-יהודי, התהוותה באירופה, שאבה את רעיונותיה ודפוסי הפעולה הלאומיים ממנה, ותפקידה היה לתת מענה להתערערות בסיס הקיום הכלכלי והקהילתי ולסיום מצב הדיכוי והאפליה של יהודי אירופה האופציה הציונית עבור יהודי יהודי-ערב נוצרה בשנות ה-40 ובמיוחד לאחר 1948, עת נסיבות פוליטיות וחברתיות ערערו את ביטחונם האישי והקיבוצי בארצות ערב. סבירסקי מציין כי למרבה האירוניה, דווקא התפתחות התנועה הציונית, המייצגת את הגאולה, הביאה למצב שבו מצאו עצמם יהודי ערב בסכנת דחיקה ונישול (סבירסקי, 1995).

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דמות המזרחי בקולנוע", סמינריון אודות "דמות המזרחי בקולנוע" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.