היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפיסת הביטחון של סוריה

עבודה מס' 069312

מחיר: 120.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד השפיעה מלחמת יום הכיפורים על על תפיסת הביטחון של סוריה עד שנת 1982.

9,228 מילים ,40 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

סוריה יצאה למלחמת 1973 שש שנים בלבד לאחר שהוכתה קשות על ידי ישראל ואיבדה שטחים ריבוניים. מלחמת 1967 היוותה את האות לשינויים רבים אשר יתחוללו בסוריה בשנים הבאות הן בזירת הפנים סורית, הן בזירה בין ערבית - יחסי סוריה מצרים - והן בתפיסת הביטחון כלפי ישראל. סיומם של שינויים אלו במלחמת 1973. בסיומו של יום גם במלחמת יום הכיפורים הוכתה סוריה קשות, אך השלכות מלחמה זו נתפסה בצורה שונה בסוריה ואצל מעצבי מדיניותה, הן בתפיסה והן במעשים.
לסוריה תפיסת ביטחון המורכבת לא רק מישראל כאיום יחיד, לסוריה לא מעט בעיות וחיכוך עם כמעט כל שכנותיה. עבודה זו תעסוק בתפיסת הביטחון של סוריה כלפי ישראל בלבד.
מטרתה של עבודה זו היא לבחון כיצד מלחמת יום הכיפורים השפיעה על התהליכים בסוריה וכיצד השפיעה על תפיסת הביטחון שלה עד שנת 1982, טרם מלחמת לבנון הראשונה. ראשית העבודה תעסוק בהגדרה של המושג "תפיסת ביטחון", לאחר מכן אסקור את הגורמים לעוינות הסורית כלפי ישראל. פרק זה יהיה כרקע ל"תפיסת האיום הסורית" ולתפיסת הביטחון הסורית ערב מלחמת יום כיפור. לפני שאעסוק בהרחבה בשינויים בתפיסת הביטחון הסורית לאחר המלחמה, אתאר את הדרך בה בחרה סוריה טרם המלחמה ולאחר מכן בתוצאות המלחמה הסופיות.
עיקר העבודה תעסוק בלקחי המלחמה וכיצד אלו השפיעו על תפיסת הביטחון הסורית. את השינויים בתפיסת הביטחון חילקתי לצבאיים ומדיניים. כמובן אלו שלובים באלו וחלוקה זו מדגישה את השילוביות ותלויות של מרכיבים אלו זה בזה.
העבודה תבחן האם תפיסת הביטחון של סוריה השתנתה בצורה מהותית בעקבות המלחמה או שמא המלחמה רק חיזקה את תפיסת הביטחון ערב המלחמה והיוותה גורם מאיץ לתהליכים אשר ניצניהם החלו טרם המלחמה, אם כרעיון ותפיסה ואם כמרכיב בתפיסת הביטחון. כמו כן עבודה זו תפרט ותדגים כיצד המימד הצבאי הוא המוביל בסוריה את האסטרטגיה ואת תפיסת הביטחון בשנים שקדמו למלחמת 1973 ועד סיום התקופה בה עוסקת העבודה (ראשית שנות ה-80'), והמימד המדיני הנו כאמצעי ושרת להשגת יעדי ושאיפות המדינה.
טענתי העיקרית הנה שמלחמת 1973 לא שינתה מהותית את שורשי תפיסת הביטחון של סוריה, אלא האיצה את גדילתם, עיבויים ועומקם עם שינויים מינוריים יחסית לתפיסה כולה ועקרונותיה טרם ולאחר המלחמה. כלומר המלחמה היוותה זרז לקידום התפיסה הקיימת ואף חיזקה אותה בתחומים שונים, בשינויים אלו ואחרים אל מול זירת הפנים סורית, חוץ סורית, בין ערבית וכמובן אל מול האויב הציוני - ישראל. בכדי לבסס את טענתי אסקור את תפיסת הביטחון של סוריה אחרי 1967 ולפני 1973, זאת בכדי לנתח את השינויים אל מול התפיסה הסורית שהתהוותה אחרי מלחמת יום הכיפורים.

תוכן העניינים:
מבוא

תפיסת ביטחון - הגדרה

העוינות הסורית כלפי ישראל:
השפעת מלחמת ששת הימים
השפעת המנהיג
עיקרי תפיסת הביטחון הסורית - ערב מלחמת יום הכיפורים
הגורמים המעצבים את תפיסות היסוד של סוריה
דרך הפעולה בה בחרה סוריה

השפעת מלחמת יום הכיפורים על תפיסת הביטחון של סוריה
תוצאות המלחמה הסופיות בחזית הסורית

לקחים צבאיים:
יוזמה והפתעה
הרוויית השטח בכוחות
תקיפה לאורך כל החזית
ניצול חולשות ישראל
שלילת כושר התמרון של האויב
התקפה ומעבר להגנה

"האיזון האסטרטגי":
בניין הכוח כמרכיב בשינוי תפיסת הביטחון
חתך ההתעצמות הסורית בין השנים 1973 ועד ערב מלחמת לבנון הראשונה

לקחים מדיניים:
התפיסה הבסיסית
הסתכלות אסטרטגית
האיזון האסטרטגי
המדיניות הסורית בפועל

סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הזעזוע והתדהמה הובילו לביקורת חזקה והטחת האשמות בגופים שונים ובמוסדות. אלו הביאו לביטוי משבר ושינויים הן במישור הפנימי - בין ערבי, וחיצוני - כלפי הסכסוך הערבי ישראלי(12). לאחר מלחמה זו לא נראתה עוד ישראל בעיני העולם הערבי כמדינת בובות חסרת עוצמה משלה, המתקיימת באופן מלאכותי מכוח תמיכתו של המערב. תדמיתה החדשה של ישראל בעיני הערבי הייתה כזו של "מדינת מבצר", שעוצמתה מבוססת על טכנולוגיה, ארגון, רוח מיליטריסטית, סולידריות, תעוזה ותושייה(13).

תגים:

תפיסת ביטחון · מלחמה · יום כיפור · סוריה · עימות · מדע המדינה · אסטרטגיה · תפיסות · תפיסה · היסטוריה · מלחמה · חיכוך · בטחון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפיסת הביטחון של סוריה", סמינריון אודות "תפיסת הביטחון של סוריה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.