היישום אינו מחובר לאינטרנט

שימור נופים כפריים

עבודה מס' 068719

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים בנושאים של הנוף הכפרי ושימורו.

8,512 מילים ,40 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

בעשורים האחרונים הולכת וגוברת במדינות העולם, מודעות לנושא הגנה על הסביבה ולחשיבותם של שטחים פתוחים ונכסי טבע ומורשת כדוגמת נופים כפריים. אזורים כפריים בארץ ובעולם המערבי עוברים שינויים רבים המאיימים על תרומתם הנופית והתרבותית. שינויים אלו הם חלק משינוי סביבתי גלובלי בעידן המודרני, כתוצאה מהשפעתו הגוברת של האדם על המערכות הטבעיות בכדור הארץ.
תמורות בחברה ובכלכלה, יחד עם התפתחויות טכנולוגיות, מהוות כוחות מניעים המשפיעים על משמעות האזור הכפרי ועל עתידו,(Alumä, Antrop, Helmfrid, Palang, 2005) . חלק מהשינויים במרחב הכפרי מתרחשים על רקע הקרבה לאזורים עירוניים (.(Ryan, 2002 התפתחותם המואצת של הערים במדינות המערביות גורמת ללחצי פיתוח להתיישבות באזורי הגבול של הערים, אותם אזורי שוליים הגובלים באזורים הכפריים, כלומר הערים מתרחבות על חשבון האזורים הכפריים, Sullivan III, 1994). כמו כן, מאז המהפכה התעשייתית ותחילתו של העידן המודרני נוצרו שיפורים טכנולוגיים רבים וחלו שינויים רבים בענף החקלאות שהיווה מקור פרנסה עיקרי באזור הכפרי ((Claval, 2005. גורמים אלו ואחרים תרמו והשפיעו על שינויים באזורים ובנופים הכפריים.
הנוף הכפרי מכיל ערכי טבע ותרבות רבים בנוסף על היותו מרחב פתוח ולציבור בהווה כמו גם לדורות הבאים הזכות ליהנות מנופים וערכים אלו (שגיא, ללא).

בתחילת העבודה אבחן את מאפייניו הייחודיים הנוף הכפרי המקנים לו את חשיבותו וזאת על פי הניסיון להגדיר מהו נוף כפרי בספרות. כמו כן אכתוב על הפעילות העיקרית של האדם בנופים כפריים, שכן זו הפעילות החקלאית המסורתית אשר עיצבה נופים אלו.
בפרק השלישי אסקור בקצרה מספר שיטות להערכת נוף בידי האדם, ואת האופן בו נתפס נוף והנוף הכפרי בעיני האדם ומה חשיבותו של הנוף הכפרי לאדם ומהן התועלות שהאדם מפיק מקיום נוף כפרי.
הפרק הרביעי יעלה את הגורמים העיקריים ואת התהליכים ששילובם הוביל לפגיעה בנופים כפריים ולהפחתה באיכותם וברציפותם; הפרק החמישי יעסוק בדרכי שימור שונות וכמו כן כיצד בא לידי ביטוי עיקר השימור בארצות הברית ובאירופה כפי שהספרות מציגה. הפרק השישי ירחיב על נושא נופים כפריים בישראל. ולבסוף אעסוק בסוגיות של אתיקה סביבתית ואבחן את המשמעויות שמקנה האדם לטבע ולנופים כפריים והאם ערכם תלוי בהערכת האדם בלבד; כיצד משמעויות אלו משתנות עם זמן, ומשליכות על הנוף שהאדם מפתח סביבו. כמו כן אדון בקונפליקט מהו נוף רצוי ומדוע עולה צורך לשמרו.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. הגדרה ומאפיינים של הנוף הכפרי
2.1 פעילות חקלאית מסורתית
3. הערכת נוף בעיני האדם
3.1 תפיסת נוף כפרי
3.2 חשיבות הנוף הכפרי לאדם
4. תמורות בנוף הכפרי
4.1 תקופת הזמן של השינויים
4.2 גורמים עיקריים לשינוי ופגיעה בנוף הכפרי
4.2.1 אובדן מגוון נופי
4.2.2 שינויים בענף החקלאות
4.2.3 פיתוח למגורים ופרבור
5. שימור נופים כפריים
5.1 אקולוגיה נופית
5.2 הערכה כלכלית
5.3 תיירות כפרית
5.4 חקלאות בת קיימא
5.5 שימור בארצות הברית
5.5.1 Land Trust - קרנות לשמירת קרקע
5.5.1.1 Conservation Easement - שימור זכות שימוש
5.5.1.2 Agricultural Conservation Easement - שימור זכות שימוש חקלאית
5.6 שימור באירופה
5.6.1 אנגליה וווילס
5.6.2 פעילות בינלאומית באירופה
The European Landscape Convention 5.6.2.1
5.6.2.2 P.E.C.S.R.L
5.7 קשיים בשימור
6. נופים כפריים בישראל
6.1 גורמים לשינויים בנוף הכפרי ובשטחים פתוחים בישראל
6.1.1 שינויים בקרקע חקלאית
6.1.2 השפעת השלטון המקומי על עתיד השטחים הפתוחים
6.1.2 שינויי גבולות מוניציפאליים
6.1.3 שינוי ייעוד קרקע
6.1.4 פרבור עסקי
6.2 מאמצים לשימור בישראל
6.2.1 שימור נופים כפריים ושטחים פתוחים בתכנון מדיני
6.2.1.1 תוכנית מתאר ארצית 31
6.2.1.2 תוכנית מתאר ארצית 35
6.2.2 מועצות אזוריות- הכרה לקיימות
6.2.2.1 ועדות לאיכות סביבה
6.2.3 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
6.4 קשיים בשימור נופים כפריים ושטחים פתוחים בישראל
7. דיון במשמעויות האתיות
8. סיכום
מקורות

קטע מהעבודה:

לא ניתן לתת הגדרה מדויקת מהו נוף כפרי. בספרות מתואר כמקום המייצג שילוב בין טבע ופעילות אדם וכמקום המכיל הוויה רוחנית מקומית, Antrop, 2006).
את הנוף הכפרי מאפיינים אלמנטים פיסיים טבעיים ואלמנטים הקשורים להתפתחות תרבות אנושית ולפעילות חקלאית מסורתית,(Alumä, Antrop, Helmfrid, Palang, 2005) .
עד תחילת העידן המודרני, הייתה נוכחות רבה של אלמנטים טבעיים כגון, יערות שדות גידול ומרעה, דרכי קישור קטנות, אסמים ומבני חקלאות מסורתיים, כמו כן היישובים הכפריים היו קטנים ומעוטי אוכלוסייה.
שילוב אלמנטים טבעיים ואנושיים יצרו שלמות, אחידות והרמוניה הוליסטית בנוף הכפרי, לכל מרכיב בו היה מקום ושייכות במכלול הנוף. איכות אסתטית נופית, הייתה תוצאה של מורשת ותרבות מסורתית וחקלאית (Noehl, 2001). עושר ומגוון המרכיבים בנוף הכפרי יצרו הטרוגניות רבה, כתוצאה מקשרים בין מרכיבים אלו, נוף זה הוא תופעה דינאמית המשתנה ומתפתחת ללא הרף, .(Antrop,1998)

תגים:

גיאוגרפיה כפרית · תיירות כפרית · חקלאות · אקולוגיה · פיתוח בר קיימא · קיימות · שטחים פתוחים · תכנון · פיתוח סביבתי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שימור נופים כפריים", סמינריון אודות "שימור נופים כפריים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.