היישום אינו מחובר לאינטרנט

כלכלת המשפחה - השפעת קצבאות הילדים על פריון הילודה במגזרים השונים

עבודה מס' 068311

מחיר: 338.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה של מחקרים ונתונים.

7,242 מילים ,40 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

עבודה זו מבקשת ללמוד אם לתמריצים כלכליים בכלל, ולגובה קצבאות הילדים בישראל בפרט, יש השפעה של ממש על פריון הילודה. לשם בחינת השאלה הזאת פילחתי את האוכלוסייה לקבוצות שונות: יהודים-חילונים, יהודים-חרדים, ערבים ודרוזים; שהשפעת התמריצים עליהם ניתנת לבידוד בקלות יחסית, וממנה ביקשתי להסיק מסקנה כללית לגבי כלל ההשפעה על האוכלוסייה בישראל.

בחנתי השפעת גובה קצבאות הילדים בישראל על הילודה במהלך השנים 2003-2009, תוך התמקדות בקיצוץ בקצבאות בשנת 2003 ובשינויים שחלו במסגרת הסכם הקואליציוני של תנועת ש"ס עם ממשלת נתניהו בשנת 2009. השוויתי את השינוי בפריון הילודה של נשים במגזרים השונים במהלך שנים הללו, תוך ניתוח מאפיינים ומגמות בקבוצות אוכלוסייה השונות.

בהתבסס על בסיסי מידע מנהליים של המוסד לביטוח לאומי, התמורות הניכרות בגובה הקצבאות במהלך השנים, וכן תוך סקירת ספרות תיאורטית ומחקרית בנושא, גיליתי קשר ישיר, לכאורה, בין גובה קצבאות הילדים לשיעור הילודה במגזר יהודי-חרדי ובמגזר הערבי. עליה בגובה קצבת הילדים מגדילה את ההסתברות של נשים נשואות ערביות ללדת בסדר גודל של 6-7 אחוזים, ושל חרדיות בכ-3 אחוזים; ולא השפיעה על שיעור פריון הילודה של כלל הנשים היהודיות הלא-חרדיות והדרוזיות. כאשר ההשפעה של גידול הקצבה על הילודה של כל האוכלוסייה בישראל הסתכמה בפחות מ-2 אחוזים (טולידנו, זוסמן ואחרים, 2009). כך שניתן לומר כי הזיקה בין גובה התמריצים הכלכליים (קצבאות ילדים) לפריון הילודה אצל כלל הנשים בישראל איננה חזקה (פריש, 2004).

תוכן הענייניים:
תקציר
1. מבוא
2. מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל
3. קצבאות ילדים
3.1 התפתחות קצבת הילדים בישראל בשנים 2003-2009
3.2 סוגי קצבאות ילדים
3.3 מחלוקת סביב גובה הקצבה
4. השפעת גובה קצבת הילדים על הילודה
4.1 סקירת ספרות
4.2 משתנים ודפוסים דמוגרפיים בני זמננו בישראל
4.3 תחילת שנות אלפיים- פריון הילודה והפחתת הקצבאות
4.4 השוואה בין קבוצות אוכלוסייה שונות
4.4.1 הפריון במגזר היהודי
4.4.2 הפריון במגזר הערבי-מוסלמי
4.4.3 הפריון במגזר הבדואי
4.4.4 הפריון במגזר הדרוזי
4.4.5 הפריון במגזר הערבי-נוצרי
5. סיכום
6. רשימה ביבליוגרפית
7. נספחים

קטע מהעבודה:

תכנית הביטחון הסוציאלי המרכזית למשפחות עם ילדים בישראל היא תכנית קצבאות הילדים. התכנית היא אוניברסאלית בכיסוי שלה, דהיינו היא כוללת את כל המשפחות עם ילדים בארץ, והיא מספקת למשפחות גמלאות כספיות בעד כל ילד במשפחה. כמו כן, זוהי התוכנית השלישית בגודלה מבין התוכניות המופעלות באמצעות מערכת הביטוח הלאומי בארץ. קצבאות הילדים המשולמות במסגרת התוכנית הן ביטוי להחלטת החברה הישראלית להשתתף, לפחות באופן חלקי, בעלות של גידול הילדים (אופיר, 2006). כמיליון משפחות (993 אלף) מקבלות קצבת ילדים בשנת 2008, ומספר הילדים בגינם משולמת הקצבה מתקרב ל-2.4 מיליון (מתוכם כ-774 אלפי ילדים בישראל חיים מתחת לקו העוני, והם מהווים 32 אחוזים מכלל הילדים בישראל). סך התשלומים לקצבאות ילדים בשנת 2008 הסתכם בכ-5 מיליארד (המוסד לביטוח לאומי, 2008).

תגים:

קצבאות ילדים · פריון הילודה · כלכלת משפחה · עוני

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כלכלת המשפחה - השפעת קצבאות הילדים על פריון הילודה במגזרים השונים", סמינריון אודות "כלכלת המשפחה - השפעת קצבאות הילדים על פריון הילודה במגזרים השונים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.