היישום אינו מחובר לאינטרנט

תכנית ויסקונסין: מרווחה לעבודה

עבודה מס' 069416

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עד כמה הצליחה להגשים תכנית וויסקונסין את המטרות והציפיות שיועדו לה לצמצום התלות של אוכלוסיית מקבלי קצבאות הבטחת ההכנסה והפנייתן מרווחה לעבודה?

5,011 מילים ,11 מקורות ,2011

תקציר העבודה:

מהות דיוננו בעבודה שלהלן הינה "תכנית וויסקונסין": מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה. במסגרת העבודה שלהלן, יושם דגש, במסגרת הפרקים השונים, על תיאור התכנית, רקעה, הפן האידיאולוגי הניאו ליברלי שהיא יונקת ממנו, המטרות, היעדים, הציפיות, בקרב קברניטי מיישמי התכנית והוגיה בישראל (פקידי האוצר, בראשותו של שר האוצר בעיקר, בנימין נתניהו), כחלק מהניסיון להתמודד עם מצוקת האבטלה, עם המשבר הכלכלי, ההאטה והמיתון שפקד את המשק בישראל בשנת 2001, מה שהביא בנקל לאימוץ מדיניות ניאו ליברלית בנושא רווחה. כל זאת תוך הנהגת צעדים קיצוניים והקשחה לכיוון של מדיניות רווחה שיורית, מינימלית, תוך הנהגת קיצוצים חדים בכל מערך הקצבאות ובייחוד בקצבת הבטחת הכנסה, שאוכלוסיית הנמנים ממנה, נתפסו כיעד מרכזי בעיני האוצר, כקרקע לפעולה לשם מיגור התלות וההישענות על מערך קצבאות הרווחה, המהווה עול על ההוצאה הציבורית והתקציב -זאת, תוך עידוד והקשחת הקריטריונים, כתנאי לקבלת גמלת הבטחת הכנסה והנהגת הקריטריון של "תשלום עבור פעילות", חיוב השתתפות כתנאי לזכאות לקצבה.
לאור האמור, נרצה במסגרת הדיון לעמוד על פרטי התכנית על כל היבטיה, תוך שימת דגש על ביטויי ההצלחה, כמו גם על הביקורת והכשלים של התכנית ביישומה בישראל. בנוסף, פן אחר יוקדש לסיכום ביניים אודות התכנית, ציון השינויים והרפורמה שהוכנסה בה והמלצות להמשך, בהתייחס למשק ולצרכי החברה בישראל.
השאלת המרכזית, שאלת המחקר שתנחה את הדיון סביב "תכנית וויסקונסין" תהיה למעשה: "עד כמה הצליחה להגשים תכנית וויסקונסין את המטרות שיועדו לה, לצמצום מצבת אוכלוסיית מקבלי קצבת הבטחת הכנסה ושילובן בשוק העבודה"?
מרבית דיוננו ינסה לשרטט ולהשיב, תוך כדי סקירה ודיון את המגמות והממצאים שעולים מניתוח יישום התכנית עד כה בישראל.

תוכן העניינים
מבוא והצגת שאלת המחקר
פרק 1
מדינת הרווחה בישראל
השינוי האידיאולוגי במדיניות הרווחה של ישראל: רקע ועידן של דגילה בצמצום מדיניות הרווחה והפעלת תכניות "מרווחה לעבודה"
פרק 2
אבטלה בהיבט המבני
נתוני האבטלה בישראל וביטוייה
פרק 3
א. תכנית וויסקונסין: הרקע וההחלטה לייבוא התכנית מארה"ב
ב. תיאור תכנית וויסקונסין, מטרותיה ויעדיה
פרק 4
ג. ביטויי התמיכה והצלחותיה של התכנית בישראל
ד. הכשלים, ההתנגדות והביקורת ביישום התכנית בישראל
ה. סיכום, מסקנות והמלצות להמשך יישום התכנית

ביבליוגרפיה

הערת מערכת: עבודה זו היא גרסת הפרו"ס של עבודה מס' 69396.

קטע מהעבודה:

מהי מדיניות רווחה? מדיניות רווחה, ככלל, הנה סדרת החלטות והסדרים אשר נועדו להבטיח רווחתם, שלומם וביטחונם החברתיים- כלכליים של אזרחי המדינה ותושביה. מדובר בתפיסה לפיה המדינה מחויבת לדאוג לאזרחיה מ"העריסה ועד הקבר", ואינה יכולה להפקירם לחסדי השוק כשמדובר בצורכיהם הבסיסיים, וזאת באמצעות מערך של ביטוח חברתי/לאומי, כהכנסת מרכיב של רשת בטחון לאותו מארג בחברה: בריאות, חינוך, ביטחון סוציאלי, דיור, זקנה - עימם מדינה נאורה חייבת להתמודד אם היא חפצה חיים: מחסור, בורות, דיור רחוב או ארעי ובטלה.

תגים:

עבודה · רווחה · אבטלה · הכשרה מקצועית · גמלאות · הבטחת הכנסה · מלכודת עוני

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תכנית ויסקונסין: מרווחה לעבודה", סמינריון אודות "תכנית ויסקונסין: מרווחה לעבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.