היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת תכנית המניעה "חיים ללא סמים"(חל"ס)

עבודה מס' 040834

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע תיאורטי, תיאור מאפייני התכנית וייחודה, היישום של התכנית והערכת יעילותה.

5,364 מילים ,30 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

אוכלוסייתה של כל חברה נתונה בסיכון של שימוש לרעה בסמים אולם בקרב בני הנוער בישראל הולך השימוש ונעשה נפוץ בשנים האחרונות עד כדי סיכון לחברה הישראלית.
סטטיסטיקות מישראל ומהעולם הרחב מצביעות על כך כי הצעירים באוכלוסיה הינם פגיעים יותר מכל סוגי אוכלוסיה אחרת להתפסות לסמים. בארה"ב ניסו כשישים אחוז מתלמידי בתי הספר התיכוניים שימוש בסם בלתי חוקי (ברנע, רהב וטייכמן 1991). אוכלוסית הצעירים בישראל הוגדרה כאוכלוסיה מיוחדת הנמצאת בסיכון גבוה לשימוש בסמים.
לעומת השימוש הגובר והולך בסמים בקרב אוכלוסית הצעירים בישראל נמצא כי השימוש בקרב הנוער מנותק גבוה יותר בהשוואה להיקף השימוש בקרב תלמידים בניאותו גיל (הדר, 1990).
ככל שמחמירה בעיית השימוש בסמים כך עולה תשומת הלב המוקדשת לנושא המניעה. גורמים שונים העוסקים בתחום הגיעו זה מכבר למסקנה כי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם התופעה היא המניעה. (דו"ח הועדה הבין-משרדית והבין-מוסדית לטיפול מקיף בנושא הסמים, .(Battjews 1985, ;1983
עבודה זו עוסקת בהערכת התערבות של תוכנית המניעה - "חיים ללא סמים" (חל"ס) אשר הופעלה על נוער מנותק באזורים שונים בארץ בשנים 1993-1994. מטרתנו לנסות ולתת מענה ליעילותה וייחודה של תוכנית חל"ס לגבי נוער מנותק וזאת תוך סקירת הגישות והנסיונות שנעשו עד כה בתכנית המניעה. יעילות התוכנית תיעשה באמצעות הערכת מידת השפעתה על מניעת השימוש בסמים.

עבודת מחקר זו באה להעריך את מידת ההצלחה והאפקטיביות של התוכנית "חיים ללא סמים" (עוז ושחף, 1989) בקרב אוכלוסיית היעד של נוער מנותק.
השערתנו היא כי הפעלת תוכנית חל"ס גורמת להמנעות והתרחקות משימוש בסמים בקרב אוכלוסיה זו ולהפחתת השימוש בקרב אלו שהתנסו בכך.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: מניעה - רקע תאורטי וממצאי מחקרים
פרק שני: שיטת המחקר
פרק שלישי: ממצאים
פרק רביעי: דיון
פרק חמישי: המלצות
מקורות
נספחים

מקורות:

ארליך, ע. מור, מ. (1993) הערכת התוכנית החינוכית למניעה ראשונית: "חיים ללא סמים". הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל.
אביעד, י. רוזמן, מ. (1989) סמים בראש. תל אביב, הוצאת רמות.
אליאס, מ. (1991) סקירה ובחינה של תוכניות מניעה בנושא השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול. ירושלים, הרשות למלחמה בסמים.
ברנע, צ. (1985) סמים ואלכוהול בקרב מתבגרים: השפעות הגומלין בין גורמי אישיות, תהליכים חברתיים, עמדות וידע לבין השימוש בחומרים פסיכואקטיביים. עבודת דוקטורט, אוניברסיטת ת"א, תל-אביב.
ברנע, צ. (1989). מניעת השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בישראל. חברה ורווחה, ט' (4), יוני 1989, 347-326.
בר-המבורגר, ר. (1994) הערכת השפעתה של תוכנית המניעה - חל"ס - תמצית הממצאים ומשמעותם. מניתוק לשילוב, עמ' 41-36.
גרין, ד. (1987): יעילותן של תוכניות מניעה בשימוש לרעה בסמים בקרב בני-נוער. אוניברסיטת ת"א.
דו"ח מבקר המדינה, הטיפול בסמים, כרך א' (27), עמ' 459-422, ירושלים 1987.
הועדה הבין-משרדית והבין מוסדית לטיפול מקיף בנושא הסמים. (1983) תוכנית אב להתמודדות כוללנית עם בעיות השימוש לרעה במדינת ישראל. ירושלים.
הדר, ע. (1990) דפוסי השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב נוער מנותק. עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב.
משרד החינוך והתרבות (1974) תוכנית למניעת השימוש בסמים ובאלכוהול, ביה"ס הארצי לעובדי נוער, המכון לקידום נוער.
טייכמן, מ. (1985) השימוש באלכוהול ובסמים בקרב מתבגרים: היבטים חינוכיים. פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך, שנתון תשמ"ה, 191-173.
טייכמן, מ. (1989) לחיות בעולם אחר: אלכוהול, סמים והתנהגות אנושית. הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב.
מבורך, מ. (1987) ניתוח השוואתי של תוכניות חינוכיות למניעה ראשונית של שימוש לרעה בחומרים פסיכו-אקטיביים באמצעות סכמה אנליטית. עבודת מוסמך, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת ת"א.
נבו, ד. (1989) הערכה המביאה תועלת - הערכת פרוייקטים חינוכיים וחברתיים. הוצאת מסדה, אוניברסיטת ת"א.
רהב, ג. טייכמן, מ. וברנע, צ. (1987) תפוצת השימוש באלכוהול ובסמים בקרב מתבגרים בישראל: 1983-1982. עברינות וסטייה חברתית, ט"ז (2-1), 115-101.
שחף, א. (1988) נוער מנותק: הגדרה, רקע ומאפיינים. המכון לקידום נוער, קלמניה, כפר-סבא.
Battjes, R.J. Prevention of adolescent Drug Abuse. The International Journal of Addiction, 20, pp. 1113-1134, 1985.
Botvin, G. J. (1983) Prevention of Adolescent Substance Abuse Through the Development and Social Competence in T. J. Glynon,
L.G. Leukefeld and J. P. Ludford (eds.), Preventing Adolescent Drug Abuse: Intervention Strategies, National Institute on Drug Abuse, Rockville.
Caplan, G. Support Systems and Community Mental Health: Lectures on Concept Development. Behavioral Publication, New-York, 1974.
Cook, R. (1985): The Alternative Approach Revisited: A Biopsychological Model and Guidelines for Application The International Journal of the Addictions, 20 (9), pp. 1399-1419.
Falco, M. (1992): The Making of Drug Free America - Programs that Work, Times Books, New York.
Cronbach, L. J. et al. (1980) Toward Reform of Program Evaluation and Decision Making. San-Francisco: Jossey-Bass.
Gao -United States General Accounting Office (1991), Teenage Drug Use: Uncertain Linkages With Either Pregnancy or School Dropout Washington.
Moskowitz, J.M. (1983): Preventing Adolescent Substance Abuse Through Drug Education in: T.J. Glynn, C. G. Lenkefeld and J.P. Ludford (eds). Preventing Adolescent Drug Abuse Intervention Strategies (pp. 115-140). Maryland: NIDA
Ray, O. and Ksir, C. (1987): Drugs Society and Human Behavior, 4th Edition. Times Mirror-Mosly Collage Pub. St Louis.
Stufflebeam, D.L., et al (1971): Educational Evaluation and Decision-Making. (1970): Thaca, Illinois: Peackock Pub.
Surisher, J.D. (1979): "Prevention Issues" in R. I. Dupont, A. Goldstein and J. O'Donnel (eds). Handbook on Drug Abuse. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
Thompson, E.L. Smoking Education Programs. American Journal of Public Health. 68, 150-157.

תגים:

נוער · חינוך · פסיכולוגיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת תכנית המניעה "חיים ללא סמים"(חל"ס)", סמינריון אודות "הערכת תכנית המניעה "חיים ללא סמים"(חל"ס)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.