היישום אינו מחובר לאינטרנט

תיקון 6 לחוק לשון הרע

עבודה מס' 067533

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם תיקון 6 לחוק לשון הרע היטיב עם הניזוק כפי שהתכוון המחוקק?

9,851 מילים ,35 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית בגודלם ובהיקפם של אמצעי התקשורת בעולם בכלל, ובמדינת ישראל בפרט. הופעתם של הלווינים, האינטרנט והתרבות ערוצי הרדיו והטלוויזיה הביאו לחשיפה מוגברת באמצעי התקשורת של מידע שלפני הופעת אמצעים אלו לא הגיעו כלל לידיעת הציבור.
מידע זה משפיע במידה רבה על סדר היום הציבורי, ומביא לכרסום במעמדם של הסדרים חברתיים ומנהליים, כגון כרסום במעמד הצנזורה, צנעת הפרט ועוד, והכל על מזבח עיקרון העל של חופש הביטוי. במיוחד אמורים הדברים בכל הנוגע לשמו הטוב של אדם, אשר נתון כעת לחסדיה של התקשורת, אשר כוחה כה חזק עד כי לעיתים היא נקראת "הרשות הרביעית". כך התייחס לכוחה של התקשורת כבוד השופט נועם סולברג, בעניין כרמון(2), באומרו: "העיתונאי הוא החוקר, הוא השופט, והוא גם התליין...".
לאור כל זאת, ניכרה במשפט הישראלי, לפחות עד 1998, הנטייה לפצות באופן כספי הולך וגובר על הפגיעה בשמו הטוב של אדם. נטייה זו נבלמה, לפחות חלקית, עם חקיקתו של סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, הידוע יותר בתור תיקון 6 לחוק זה.
לפיכך, החלטתי להתמקד בעבודה זו בסקירת השפעת התיקון על המצב המשפטי בישראל, ושאלת המחקר של עבודה זו הנה האם התיקון לחוק היטיב עם הניזוקים?
השערת המחקר עונה על שאלת המחקר, והשערתי היא כי התיקון לחוק הזיק לניזוקים לעומת המצב שהיה לפני חקיקת התיקון, וכי סכום הפיצוי אינו אמת המידה הרצויה להשבת שמו הטוב של אדם, מכיוון שלא תמיד הפיצוי משיב את שמו הטוב של האדם. כמו כן, אמליץ בסוף עבודתי לבחון הצעה, לפיה יש לעיתים לבחור אמצעים לבר משפטיים, כגון בוררות ועוד, ע"מ לפתור סכסוכים בנושא לשון הרע.
למען הסדר הטוב, עבודה זו תחולק למספר פרקי משנה.
הפרק הראשון יהיה בעיקרו פרק תיאורטי, אשר יפרט את שיקולי הפיצוי הכספי העומדים בבסיס דיני הנזיקין בכלל, ודיני לשון הרע בפרט.
הפרק השני יפרט את המצב המשפטי לפני חקיקת תיקון מספר 6, מצב בו השופטים לא היו מוגבלים בפסיקתם. הפרק השלישי יפרט את המצב המשפטי לאחר חקיקת התיקון, וכן פסיקה בחלוקה לשלוש ערכאות שונות: שלום, מחוזי ועליון.
הפרק הרביעי יפרט דעות שונות מהספרות, והפרק החמישי יתמקד במשפט משווה משתי מדינות: אנגליה וארה"ב.
בפרק השישי, פרק הדיון והמסקנות, תוצג המסקנה הבלתי נמנעת, לפיה התיקון פגע בניזוקים והיטיב עם המזיקים, וכן המסקנה, לפיה ראוי לשקול את הפרדת הפגיעה הממונית מהפגיעה בשם הטוב. דרך אחת לכך היא שימוש באמצעי שפיטה לבר משפטיים, כגון בוררות ועוד.
בפרק האחרון אסכם את העבודה.

תוכן עניינים
1) פרק המבוא
2) פרק א' - רקע תיאורטי
3) פרק ב' - המצב המשפטי לפני תיקון 6 לחוק
4) פרק ג' - המצב המשפטי לאחר תיקון 6 לחוק
5) פרק ד' - דעות מהספרות
6) פרק ה' - משפט משווה - אנגליה וארה"ב
7) פרק ו' - דיון ומסקנות
8) פרק הסיכום
9) ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

רבות נאמר ונכתב בישראל, הן בספרות והן בחקיקה, על האיזון הראוי בין ההגנה על שמו הטוב של האדם ובין ההגנה על העיקרון הכמעט מקודש של חופש הביטוי. חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, הנו הדוגמא המובהקת ביותר לאיזון בין שני עקרונות אלו.
בפסק הדין בעניין אבנרי(3) נקבע העיקרון המשמש כבסיס להלכה, ולפיו "יש ליתן משקל מיוחד לחופש הביטוי". משקל זה מתבטא בכך שעצם הפרסום, אפילו יהא פוגע, מתאפשר, ואילו ההגנה על שמו הטוב של האדם שנפגע (בהנחה שהיה לו שם טוב מלכתחילה) באה לידי ביטוי במסגרת עוולת לשון הרע, בבחינת פיצויים כספיים. לגופה של עוולה זו, קבע הנשיא ברק כי יש לשכלל את המנגנון לקביעת הפיצויים לפגיעה בשמו הטוב של אדם.

תגים:

לשון הרע · הפגיעה בשם הטוב · חופש הביטוי · הוכחת נזק · תקרת הפיצוי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תיקון 6 לחוק לשון הרע", סמינריון אודות "תיקון 6 לחוק לשון הרע" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.