היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת המדינה האיראנית המודרנית על יהודי איראן

עבודה מס' 067477

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השתלבותם של יהודי איראן במדינה האיראנית המודרנית בין השנים 1925 - 1979, תקופת השושלת הפהלוית, בהשוואה למצב המדינה בתקופה זו.

10,088 מילים ,16 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

עבודה זו תעסוק בהשתלבותם של יהודי איראן במדינה האיראנית המודרנית בין השנים 1925 - 1979, תקופת השושלת הפהלוית, בהשוואה למצב המדינה בתקופה זו. כמו כן יוצגו התקופות הצפווית והקאג'רית המוקדמות לתקופה המודרנית, על מנת לבחון האם מצב היהודים השתפר בתקופה הפהלוית, ביחס לתקופות הקודמות.
"היהודים באיראן הם קבוצה נבדלת, שאינה איראנית במוצאה ההיסטורי, התרבותי והדתי. אולם בו בזמן זיקתם למדינה היא מוחלטת. הם נטועים עמוק בסביבתם האיראנית ו"התבוללותם התרבותית" הפכה אותם לאיראנים לכל דבר". (רם, 2005).
יהדות איראן הינה תרבות מגוונת, בעלת שורשים היסטוריים עמוקים. כאזרחי המדינה, הם הושפעו מן המתרחש בה לאורך השנים.
לקראת המאה התשע עשרה והעשרים, היו באיראן שינויים רבים שהשפיעו על חיי היהודים מראשית ההתיישבות בה, בתקופה הקדם פלהוית ובתקופה הפלהוית המודרנית. בהם הגורמים בין השאר: התחזקותה של השיעה, בידודה היחסי של איראן מתהליכים שאירעו בארצות האסלאם ועוד (סעדון, 2006).

מטרת מחקר זה היא לבחון את מצבם של יהודי איראן והיחס אליהם מראשית במאה העשרים, בעיקר בין השנים 1979 - 1925, עד נפילת השלטון הפהלווי, בתחומים: דת, כלכלה, פוליטיקה, תרבות, חברה, ציונות, השכלה, מודרניזציה ומעמד, זאת במקביל לשינויים המהותיים שנערכו במדינה במהלך השנים האלו: המשטר, המנהיגים והשקפתם, ההתפתחות החברתית-כלכלית-תרבותית, הדת וההתנגדות מצד האסלאם.
שדה מחקר: יהודי איראן
שאלת מחקר: כיצד יהודי איראן השתלבו במדינה האיראנית המודרנית 1925 - 1979?
השערת מחקר: בתקופה הפהלוית חל שיפור משמעותי במצבם של היהודים ובהשתלבותם במדינה ובחברה, יחסית לתקופות מוקדמות יותר, כחלק מהתפתחותה של המדינה.
שיטת המחקר: אערוך מחקר איכותי על ידי ניתוח הנושא באמצעות ספרים ומאמרים.
בחרתי בנושא זה מכיוון שמקורות שורשיי הם מאיראן, ורציתי לחקור ולהתמקד במצב היהודים באיראן בתקופות השונות, ובשינויים המהותיים במדינה. חקר נושא זה הינו בעל ערך רב, וזאת עקב מיעוט מחקרים בנושא זה שסוקר את חייהם של יהודי איראן.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. פרק א': רקע היסטורי - איראן והיהודים משנת 1501 ועד 1796
2.1 מבוא
2.2 התקופה הצפווית 1501 -1736
2.3 יהודי איראן בתקופה הצפווית
2.4 התקופה הקאג'רית 1796 - 1925
2.5 יהודי איראן בתקופה הקאג'רית
3. פרק ב': יהודי איראן בתקופה הפהלווית 1925 - 1941
3.1 איראן בתקופה הפהלווית
3.2 יהודי איראן בתקופה הפהלווית
3.2.1 היהודים מול מצב המדינה
3.2.2 אנטישמיות - יהודי איראן במלחמת העולם השנייה
4. פרק ג': יהודי איראן במדינה המתערבת 1941 - 1979
4.1 איראן כמדינה מתערבת
4.1.1 תקופת מצדק
4.1.2 המהפכה הלבנה
4.2 יהודי איראן במדינה המתערבת
4.3 הקמת מדינת ישראל, יחסי ישראל - איראן והשפעתה על יהודי איראן
5. סיכום ומסקנות
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

השיעה אסרה לבוא עמם בקשרי נישואיו, לאכול בשר שנשחט בידיהם או מאכלים שבישלו. בין המגבלות שהוטלו על היהודים ולא מוסלמים נוספים באיראן הייתה תקנה מרחיקת לכת במיוחד שאסרה עליהם לצאת לרחובות בימי גשם מחשש שיעבירו מי הגשמים את טומאתם לשיעים. לעיתים כפו המוסלמים מגבלות רבות, דומות לתנאי העומר. התקנות דרשו מהיהודים לשאת טלאי על בגדיהם, לא לבנות בתים או בתי כנסת גבוהים, להסתגר בשכונתם, בעיקר בימי גשם, לא לדבר לפני מוסלמי בקול רם ולעבור אותו בהליכה מהירה, לא ללבוש בגדים יפים או לנעול זוג נעליים זהות, לא להעיד במשפט נגד מוסלמים במשפטים שבהם מעורבים היהודים. התקנה שעודדה התאסלמות ורוששה את הקהילה היהודית הייתה לוותר על חלקם בירושה לבן משפחה שהתאסלם (נצר, 2006).

תגים:

יהודי איראן · המהפכה הלבנה · איסלאם · פרס · תפוצות · יהדות · יהודים · מזרח

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת המדינה האיראנית המודרנית על יהודי איראן", סמינריון אודות "השפעת המדינה האיראנית המודרנית על יהודי איראן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.