היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מצב סוציואקונומי והישגים לימודיים בקרב אוכלוסיה יהודית וערבים

עבודה מס' 067248

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח סטטיסטי של נתוני מבחן ה- PISA 2002.

5,507 מילים ,12 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

מטרת המחקר בעבודה זו הינה לעמוד על הפערים הסוציו אקונומיים בין המגזר הערבי ליהודי ולהשפעה של פערים אלה על ההישגים הלימודיים של התלמידים במבחן ה-PISA 2002.
השערת המחקר בעבודה זו הינה כי קיים קשר חזק בין מצבו הסוציו אקונומי של התלמיד להצלחה באוריינות הקריאה.
שאלות המחקר בעבודה זו הינן:
1. האם קיימים הבדלים מובהקים בין תלמידים ערבים ליהודים בציון אוריינות הקריאה במבחן ה-PISA 2002 ?
2. האם קיים קשר בין סטאטוס תעסוקתי לבין ציון אוריינות הקריאה במבחן ה- PISA 2002 במגזר היהודי והערבי?
3. האם קיים קשר בין עזרי הלימוד בבית לבין ציון אוריינות הקריאה במבחן ה- PISA 2002 במגזר היהודי והערבי?
4. האם קיים קשר בין פרקטיקות משפחה לבין ציון אוריינות הקריאה במבחן ה- PISA 2002 במגזר היהודי והערבי?
גישת המחקר שנבחרה הינה גישת מחקר כמותית כיוון שמטרת המחקר הינה לבחון קשרים בין משתנים ולהציג עובדות. שיטת הדגימה שנבחרה במחקר זה הינה דגימת אשכולות שתייצג בצורה הטובה ביותר את האוכלוסייה הישראלית ואת בתי הספר בישראל. אוכלוסיית המדגם כללה 4,498 תלמידים בני 15, מתוכם 2,427 (54% ) בנות, ו-2,054 (46% ) בנים. הדגימה נעשתה על ידי מרכז הבקרה של PISA על פי נתונים שסיפק משרד החינוך. במחקר נדגמו 165 בתי הספר על פי מגזר (יהודי/לא יהודי) וזרמי חינוך (יהודי- ממלכתי, ממלכתי דתי וחרדי; לא יהודי- ערבי, דרוזי ובדואי).
הליך המחקר: לא עסקתי בפועל בהשתתפות במחקר אלא קיבלתי את קובץ העבודה וביצעתי ניתוחים סטטיסטיים על קובץ זה.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 הקשר בין מצב סוציו אקונומי להישגים הלימודיים בקרב תלמידים
2.2 הפערים בהישגים הלימודיים בין המגזר הערבי למגזר היהודי
3. מתודולוגיה
3.1 גישת ומערך המחקר
3.2 המדגם ושיטת הדגימה
3.3 משתני המחקר וכלי המחקר
3.4 הליך המחקר
4. ממצאים
בדיקת השערות: הקשרים בין משתני המחקר
טבלה מספר 1- התפלגות ממוצעים וסטיות תקן של ציון בהבנת הנקרא על פי מגזר
גרף 1 - התפלגות שכיחות הציון בהבנת הנקרא על פי מגזר
טבלה מספר 2 - המתאמים בין משתני המחקר הסוציו-אקונומיים: מגזר יהודי
טבלה מספר 3 - המתאמים בין משתני המחקר הסוציו אקונומיים: מגזר ערבי
טבלה מספר 4 - הקשר בין עזרי לימוד בבית לבין הציון בהבנת הנקרא
טבלה מספר 5 - המתאמים בין משתני המחקר פרקטיקות במשפחה: מגזר יהודי
טבלה מספר 6 - המתאמים בין משתני המחקר פרקטיקות במשפחה: מגזר ערבי
טבלה מספר 7 - מקדמי רגרסיה בצעדים לניבוי הצלחה במבחן הבנת הנקרא
5. סיכום ומסקנות
6. רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

הדיון בקשר שבין המצב הסוציו אקונומי ובין ההישגים הלימודיים, נדון רבות בספרות המחקרית עוד מסוף שנות ה-40 של המאה ה-20. על מנת להבהיר את ההשפעה של המצב הסוציו אקונומי על ההישגים הלימודיים, טען חוקר בשם White (1982) כי המאפיין המשפחתי שמהווה את המנבא החזק ביותר של ביצועים בלימודים , הינו המצב הסוציו אקונומי: ככל שסטאטוס המשפחה גבוה יותר, כך גבוהים יותר הישגיו הלימודיים של התלמיד. ישנם מחקרים רבים התומכים בטענה זו, בין היתר, מחקרים חלוציים כמו מחקרו של Gough (1946) שמצא קשר חיובי בין המצב הסוציו אקונומי להישגים לימודיים.

תגים:

חינוך ערבי · חינוך יהודי · הישגים לימודיים · אפליה · מערכת החינוך

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מצב סוציואקונומי והישגים לימודיים בקרב אוכלוסיה יהודית וערבים", סמינריון אודות "הקשר בין מצב סוציואקונומי והישגים לימודיים בקרב אוכלוסיה יהודית וערבים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.