היישום אינו מחובר לאינטרנט

אירועים חריגים המשפיעים על שוק ההון

עבודה מס' 066294

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: באיזו מידה ישנה השפעה של אירועים חריגים על ערך המנייה והיקף המסחר בשוק ההון.

12,492 מילים ,43 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

השאלה העיקרית העתידה להיבדק במסגרת ההצעה:
כיצד ניתן למנוע אובדן ערך המנייה כתוצאה מהשפעתם של אירועים חריגים?

מטרת מחקר זה הינו לבחון את הקשר בין המשתנה חריגים ומימדיו למשתנים ערך המנייה והיקף המסחר.
בעזרת מחקר זה ניתן יהיה לקבוע האם יש קשר בין המשתנים כיוונו ועוצמתו, כלומר מטרת המחקר תענה על השאלות הבאות:
א. מהם המשתנים הקשורים לערך המנייה?
ב. מהם המשתנים הקשורים להיקף המסחר בבורסה?
ג. האם קיים הבדל לפני ואחרי אירועים חריגים ומימדיהם על ערך המנייה?
ד. האם קיים הבדל לפני ואחרי אירועים חריגים ומימדיהם על היקף המסחר?

בשל גודלה של אוכלוסיית המחקר, לא ניתן לערוך מפקד אשר יכלול את כולם, בעיקר משיקולי עלות וזמן.
לשם כך המחקר בוצע על מדגם כאשר מתוכם נבחרו כ-27 מניות מתוך כלל המניות והן מייצגות את כלל אוכלוסיית המחקר.
במסגרת המחקר יושמה שיטת הדגימה ההסתברותית אשר מאפשרת להעריך ו/או לחשב את טעות הדגימה, עובדה זו תרמה ליכולת החוקרת לייצג באופן הטוב ביותר את כלל האוכלוסייה. מבין שיטות הדגימה ההסתברותיות הקיימות, יושמה במסגרת מחקר זה שיטת הדגימה האקראית הפשוטה, אשר סביר להניח שתביא לתוצאות זהות לאלה שהיו מתקבלות ע"י שימוש בשיטות דגימה הסתברותיות אחרות. לכל מניה הנכללת במסגרת הדגימה יהיה סיכוי שווה להיכלל במדגם, ללא חשיבות למשתנים דמוגרפים ו/או מתערבים, כלומר אין פריט שיוצא מכלל האפשרות להיבחר.
במחקר זה נעשה שימוש בכלי מחקר לצורך איסוף הנתונים מסוג ניתוח תוכן עבור המשתנים כאשר נעשה שימוש במידע מישני כמו: אתר Bizportal, אתר מאיה והבורסה לניירות ערך, זהו הכלי המקובל ביותר לאיסוף מידע ע"י איסוף נתונים מתוך חומר מתועד.

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1 מבנה החברה
1.2 תחום הפעילות
1.3 הצגת הבעיה העסקית
1.4 שאלות המחקר
1.5 מטרות המחקר
1.5.1 מטרות אקדמית
1.5.2 מטרות יישומיות
2. סקירת ספרות
2.1 ערך המנייה
2.2 היקף מסחר
2.3 הקשר בין אירועים פוליטיים לערך מנייה והיקף מסחר
2.4 הקשר בין אירועים ביטחוניים לערך מנייה והיקף מסחר
2.5 הקשר בין אירועים כלכליים לערך מנייה והיק מסחר
3. רציונל המחקר
3.1 מודל המחקר
4. הגדרת משתני המחקר
5. השערות המחקר
6 .שיטת המחקר (מתודולוגיה)
6.1 מערך המחקר ושיטת המחקר
6.2 המדגם
6.3 אוכלוסיית המחקר
6.4 תיאור כלי המחקר
6.5 מהלך המחקר
6.6. שיטת הניתוח
7. ממצאים
8. דיון וניתוח
9. סיכום, מסקנות והמלצות
רשימת מקורות
נספחים

קטע מהעבודה:

על פי התיאוריה הכלכלית שערי המניות משקפים את הערך המהוון של תזרים המזומנים העתידי הצפוי.
חוקרים מציגים את אירועים חריגים לכמה מימדים כדלקמן: אירועים פוליטיים, אירועים ביטחוניים ואירועים כלכליים.
בהתאם לכך, במקרים של אירועים ביטחוניים ישנה השפעה לרעה על הרווחיות הצפויה של החברות או על פרמיית הסיכון, ובכך שערי המניות צפויים לרדת, אך אם להערכת המשקיעים לא צפויה לחברה נזק לטווח הארוך שערי המניות יתאוששו במהרה.

תגים:

שוק ההון · היקף מסחר · מחיר מנייה · ניירות ערך.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אירועים חריגים המשפיעים על שוק ההון", סמינריון אודות "אירועים חריגים המשפיעים על שוק ההון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.