היישום אינו מחובר לאינטרנט

מערכת קנות נאמנות - תעשיית הקרנות ניתוחן ומימונן

עבודה מס' 065992

מחיר: 447.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואה סטטיסטית בין שלוש קרנות והתפלגות ביצועיהן הנאמנות לשוק ההון תוך שימוש בנתונים אמפיריים, בתקופה שבין אפריל 2000 למרץ 2004.

12,072 מילים ,12 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

תעשיית קרנות הנאמנות היא הגדולה בעולם ההשקעות ועבור הציבור היא האמצעי הנוח והזמין ביותר להשקעה בשוק ההון. במדינת ישראל קיימות כ - 648 סוגים שונים של קרנות נאמנות, השונות זו מזו באפיקי ההשקעה שלהן. היקף נכסי הקרנות לסוף שנת 2003 נאמד בכ- 82 מיליארד ש"ח . הדומיננטיות ביותר בשוק הן הקרנות השקליות , אשר מהוות כ- %56 מסך כל ההחזקות בענף.

בעבודה ביצענו ניתוח אנליסטי של שלוש קרנות נאמנות, משוק קרנות הנאמנות בישראל:
1. פיא מדד ת"א 25
2. פיא אג"ח גביש
3. פיא מדד בינוני

היות ואנו מתמקדים ב- 3 קרנות שונות מבית לאומי פיא, קרנות השונות בהרכב השקעתן ובסיכון ההשקעה, אנו מניחים כי נמצא, ששלוש הקרנות מניבות תשואות שונות בהתאם לסיכון היחסי הנלקח בכל אחת מהן, כאשר השקעה בקרן פיא ת"א-25 הממקדת השקעתה במדד המעו"ף, כרוכה בסיכון גבוה ולפיכך, התשואה הנדרשת מההשקעה בקרן זו גבוהה מהשקעה בקרן סולידית כמו פיא מדד בינוני המתמקדת בהשקעה באפיק השקלי.

נבדוק האם אכן קיים קשר בין השקעה בקרן בעלת סיכון גבוה לבין התשואה המתקבלת בסופו של דבר, אם לאו. נשווה בין פיא ת"א-25 שהיא הקרן בעלת סטיית התקן הגבוהה ביותר, כמדד לסיכון, לבין פיא אג"ח גביש שהינה פחות מסוכנת, לבין פיא מדד בינוני אשר הינה בעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר; נבחן ביצועי מנהל הקרן ב- 3 הקרנות והאם הוא מצליח להשיג לנו תשואה גבוהה יותר אל מול תשואת השוק; האם קיימת השפעה של מנהל הקרן על התשואה ועל כדאיות ההשקעה בקרנות נאמנות אל מול השקעה ישירה; האם נמצא קשר בין תשואת קרן נאמנות מסוימת לבין תשואת השוק ובסופו של דבר נבחן את כדאיות ההשקעה בקרנות הנאמנות הנבדקות.

אנו נשווה בין שלוש קרנות הנאמנות לשוק ההון באמצעות השוואה סטטיסטית תוך שימוש בנתונים אמפיריים, ההשוואה תיערך בתקופה שבין אפריל 2000 למרץ 2004 .
נבחן את התפלגות ביצועי הקרנות על פני 4 שנים ומתבסס על נתוני התשואות החודשיות אשר הניבה כל קרן וקרן, כאשר אנו משתמשים במודלים סטטיסטיים, במדדי סיכון ובמדדי ביצוע שונים המקובלים לבחינת ביצועי הקרנות מדי שנה ובסה"כ במשך 4 השנים האחרונות וכן השוואת תשואות בין שלוש הקרנות השונות. כמו כן, נבחן את ביצועי הקרנות בהשוואה למדד אותו נבחר כמדד המאפיין את תשואת השוק, נשתמש במדדי יחס אשר ישמשו להשוואה מול כל אחת קבוצות ההשקעה המרכיבות כל קרן וכן נבחר במדד המייצג תשואת נכס חסר סיכון.לבסוף, נבחן האם מנהל הקרן הצליח בביצועיו להשיג תשואה עודפת על פני תשואת השוק וכן על פני נכס חסר סיכון, אם לאו, ועל פי התוצאות ניתן את המלצתנו לגבי ההשקעה אצל מנהל הקרן "לאומי פיא" בכלל ובכל אחת מן הקרנות שייבחנו, בפרט.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
1. פרק 1 - ענף קרנות הנאמנות בישראל
1.1 התפתחויות תעשיית קרנות הנאמנות בישראל
1.2 מאפייני ענף קרנות הנאמנות בישראל
1.3 התפתחויות עיקריות במשק הישראלי
1.4 סקירת שוק ההון
2. פרק 2 - קרנות נאמנות
2.1 מהותה של קרן נאמנות
2.2 כיצד ניתן להרוויח מאחזקה בקרן נאמנות
2.3 היתרונות בהשקעה בקרנות נאמנות
2.4 אפיקי השקעה
2.5 סוגי קרנות נאמנות
2.6 כיצד לבחור קרן?
2.7 היבטים בבחירת קרן ספציפית
2.8 סיכונים בהשקעה בקרן נאמנות
3. פרק 3 - נושא העבודה
3.1 הנושא הנבדק
3.2 התיזה הנבדקת
3.3 הצגת שיטת המחקר
3.4 אילוצים ומגבלות
4. פרק 4 - לאומי פיא
4.1 רקע כללי
4.2 בנקאי הקרן
4.3 מנהל הקרן
4.4 מדיניות ההשקעה של מנהל הקרן
4.5 נאמן הקרן
5. פרק 5 - הצגת הקרנות הנבדקות
5.1 פיא מדד ת"א 25
5.2 פיא מדד בינוני
5.3 פיא אג"ח גביש
6. פרק 6 - הרצת רגרסיה
7. פרק 7 - ניתוח מדדים
7.1 השוואה בין ביצועי הקרנות ע"פ גישה ראשונה
7.2 השוואה בין ביצועי הקרנות ע"פ גישה שניה
8. פרק 8 - סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

קטע מהעבודה:

תחילת תעשיית קרנות הנאמנות בישראל הייתה בשנת 1940, בשנה הזאת הוקמה הקרן הראשונה - קרן "פיא", אשר נשארה בבדידות מזהירה 22 שנה. רק בשנות ה-60 , זמן קצר לאחר גיבוש החוק להשקעות משותפות בנאמנות (1961) ובמקביל לגאות שפקדה אז את שוק המניות, הוקמו קרנות חדשות שהתמחו בעיקר במניות.
עם מפולת שערי המניות במחצית השנייה של 1963 והתרדמה הכללית, לתוכה שקע שוק המניות בעקבות המיתון במשק, נקלעה גם התעשייה הזעירה של קרנות הנאמנות לקיפאון. בשנת 1968 החל המשק הישראלי להיחלץ מן המיתון ונרשמה עלייה של ממש בשערי האינפלציה, תופעה אשר העניקה עדנה לאפיק חדש יחסית בימים ההם: אג"ח הצמודות למדד המחירים לצרכן. המעבר לקרנות בעלות רכיב גבוה של צמודי מדד, שהיה תוצר האינפלציה של תחילת שנות ה- 70 דחק את הקרנות המתמחות במניות.

תגים:

קרנות · נאמנות · מימון · כלכלה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מערכת קנות נאמנות - תעשיית הקרנות ניתוחן ומימונן", סמינריון אודות "מערכת קנות נאמנות - תעשיית הקרנות ניתוחן ומימונן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.