היישום אינו מחובר לאינטרנט

כיצד ניתן לפתח את ההכרה ביופי, האסתטיקה, היצירתיות והמקוריות שבמתמטיקה

עבודה מס' 064809

מחיר: 724.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת דרכים בכדי להביא את המורות להפנים את העובדה שניתן למצוא יופי, אסתטיקה ויצירתיות במתמטיקה וניתן להקנות זאת גם לתלמידים.

26,561 מילים ,81 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות, יותר מבעבר, מופנים הזרקורים בארץ ובעולם לתפקידיהם ולתפקודם של המורים למתמטיקה. בארצות-הברית חיבר האיגוד של מורי המתמטיקה (NCTM) אוסף המלצות להוראת התחום. בארץ מונתה ועדה בראשות פרופ' חיים הררי, שפרסמה את מסמך "מחר 98" (דוח הועדה העליונה לחינוך מדעי טכנולוגי - דוח הררי, 1992). דוח זה דן בפיתוח כושרי חשיבה מדעית של ילדי המחר. בדוח מודגשת הגישה המיוחדת למתמטיקה, למדע ולטכנולוגיה. אחת ההמלצות היא: להכשיר "מורים מקצועיים למתמטיקה לבית הספר היסודי" (שם, עמ' 22).

במשך שנות עבודתי כמורה כוללת וכמורה מקצועית למתמטיקה בבית הספר היסודי לימדתי בכתות א' עד ו'. בכתות א' עד ד' שמשתי כמחנכת וכמורה לחשבון, בכתות ה' ו' שימשתי כמורה מקצועית לחשבון ולא כמחנכת. בעקבות ניסיון מצטבר זה הבחנתי בכמה נקודות הדורשות התייחסות: היחס למקצוע המתמטיקה בכלל ובבתי הספר היסודיים בפרט לוקה בחסר, המורים ברובם אינם מקצועיים ורמת הידע שלהם במתמטיקה אינו מספק, קיים חסך בקרב המורים בהכרת תוכניות הלימודים וחומרי הלמידה הקיימים שאגב לא התפתחו במשך שנים. הידע הדידקטי - ידע של נוהלי הוראה, הכרה ושימוש באסטרטגיות הוראה שונות, ארגון וניהול הכיתה באופן מגוון, אלטרנטיבות שונות בהוראה לוקה בחסר. התלמידים אינם מאותגרים דיים ולעיתים קרובות מגלים שעמום וחוסר עניין. מתוך שנאמר לעיל ומתוך ההכרות שלי את השדה ראיתי לנכון לעסוק בסוגיה הבעייתית והקרדינאלית הזו בעבודת המחקר שלי.
במסגרת עבודתי כמורה וכמדריכה להוראת המתמטיקה בבתי הספר היסודיים, חשתי צורך לפעול בכדי להביא לשינוי המצב. ארגנתי פרויקט עבור המורות למתמטיקה בשני בתי הספר בהם אני משמשת מדריכה. במסגרת הפרויקט השתתפו מורות כתות א',ב' בסדנא שערכתי. מטרת הסדנא הייתה ללמד את המורות היבטים יצירתיים בהוראת המתמטיקה בכיתותיהן. מתוך הפעילויות שנערכו בסדנא הודגשו בעקיפין המוטיבים של היופי, האסתטיקה והיצירתיות שבמקצוע המתמטיקה ובהוראתו. המורות חוו אישית את הגישות האחרות תוך התנסותן בפעילויות ובכך נפתחה האפשרות שתוכלנה להשתמש בהן בהוראה בכתה.

מקצוע המתמטיקה נחשב מאז ומתמיד מקצוע "יבש" ועל כן לימוד המתמטיקה נעשה בצורה רוטינית ולא יצירתית. עיקר הלמידה נעשית בצורה יישומית ומעשית תוך הדגשת הלוגיקה ופעולות החישוב השונות. עבודה זו באה להראות שגם מתמטיקה ברמת בית הספר היסודי ניתן ללמד בצורה שונה ואפילו להשתמש בתחומים כגון: אמנות, ספרות, אסתטיקה וכד'.
ההנחה היסודית היא שהמתמטיקה מקצוע יפה, יצירתי, אסתטי וכפועל יוצא הוראת המתמטיקה. למורה למתמטיקה יש תפקיד מרכזי בהנחלת היופי הקיים במתמטיקה לתלמידיו. בצורה זו ניתן להגיע למצב בו מתמטיקה תחשב מקצוע "כייפי" ולא "מוקצה מחמת מיאוס", כפי שחשים זאת תלמידים רבים.
כיוון שתפקיד המורה כה חשוב ותפיסותיו משפיעות על תפיסותיו של התלמיד, אני רוצה להתרכז במחקר זה בתפיסות המורה. לאור האמור לעיל אני מוצאת לנכון שיש מקום לשינוי. ראשית - הקניית ידע מתמטי. שנית - טיפול בעניין הביטחון העצמי של כל מורה ומורה והסרת הרתיעה הקיימת ממקצוע המתמטיקה. אני מאמינה שכל זה יכול לקרות כשאצליח לפתח במורים את הפן האסתטי והיצירתי שבמתמטיקה בבית-הספר היסודי, את היופי שבה, על-מנת שהם יוכלו להנחיל זאת לתלמידיהם. אני בטוחה שיש מקום לשנות משהו בדרך הוראת המתמטיקה בבית-הספר היסודי. במיוחד לאור המצב העגום בו אנו ממוקמים במתמטיקה ביחס למדינות אחרות בעולם. כמורה ומדריכה למתמטיקה בבית-ספר יסודי אני רואה בזה שליחות ומאמינה שיש בדרך זו להביא לשינוי.

ישנה חשיבות רבה לפן היפה, היצירתי והאסתטי של המתמטיקה בבית-הספר היסודי ואין ספק שניתן להפיק הנאה מהתעסקות בנושא. חוקרים רבים טוענים שהבעיה היא הדעה הרווחת כי המתמטיקה הינה שפה בעלת אופי מיוחד שקשה להשתלט עליה ועל כן קיימת נטייה חזקה לראות בה דבר "יבש", קשה ומיועד לאוכלוסייה מיוחדת. עבודה זו עוסקת בסוגיה של התייחסות אל מקצוע המתמטיקה בבית-הספר היסודי, מצוי מול רצוי כאשר המטרה העיקרית היא לנסות ולהפריך את הדעה המקובלת בקרב המורות על מקצוע המתמטיקה, לנסות ולראות במתמטיקה מקצוע יפה, אסתטי, יצירתי ומפתיע. לנסות ולנפץ מיתוסים רבים שהושרשו עם השנים כגון המיתוסים המוזכרים לעיל.

המטרה העיקרית של המחקר להביא את המורות להפנים את העובדה שניתן למצוא יופי, אסתטיקה ויצירתיות במתמטיקה וניתן להקנות זאת גם לתלמידים. בתצפיות שערכתי לפני הסדנא מצאתי כי המורות בכתות א', ב', שהשתתפו במחקר, מלמדות מתמטיקה בדרך הפרונטלית ומשתמשות מעט מאד בשיטות הוראה יצירתיות ופעילות. מתוך כך נבנתה סדנא שבה הבאתי בפני המורות קטעי מחקר עדכניים לגבי הוראת המתמטיקה בדרך הקונסטרוקטיביסטית ואמירות על המתמטיקה המציגות פנים אחרות. הן התנסו במספר פעילויות שלדעתי מביאות אותן לידי הבנת היופי, האסתטיקה והיצירתיות שבמתמטיקה. מתוך הבנה, אמונה והפנמה של הגישה החדשה הן תוכלנה ליישמן בכתתן.

המחקר התבצע בשילוב של כלי מחקר מן השיטות: האיכותית והכמותית: תצפית, שאלון, ראיון.בשלב הראשון העברתי שאלון למורות לגבי איך הן תופסות את לימוד המתמטיקה בבית הספר היסודי ועד כמה, אם בכלל, היופי, האסתטיקה והיצירתיות שבמתמטיקה באים לידי ביטוי בעבודתן.
בשלב השני של המחקר העברתי סדנא למורות בנושא הנחקר ולאחר מכן ביקשתי אותן ליישם את אשר רכשו בסדנא בכיתותיהן.
שלב שלישי שמעתי את תגובת המורות בעזרת ראיון שקיימתי איתן.
שלב רביעי, מהווה אפשרות להמשך המחקר על ידי בניית סדנת המשך להעמקת הידע ו/או על מנת לעקוב בכתות אחר תפקודן של המורות ו/או לנסות להרחיב את קשת המורות השותפות לתהליך בבית-הספר שנחקרו בפרט ובבתי ספר אחרים בכלל.

תוכן עניינים:
*מבוא
*סקירת ספרות
על היופי באומנות ובמתמטיקה כמדע
מרכיבים של יופי במתמטיקה
מהי יצירתיות
עמדות של מורים
תהליכי שינוי אצל מורים
הוראת המתמטיקה
סדנא
*המחקר
שאלות המחקר
מטרת המחקר:
שיטת המחקר והרציונל לבחירתה
מחקר פעולה מהו?
תרומתו המחקרית של "מחקר פעולה"
אוכלוסיית המחקר
כלי המחקר: תצפית, שאלון, ראיון
הליך המחקר: ציפיות החוקרת, שיטת ניתוח הנתונים, אתיקה
*ממצאים:
1. למידה פעילה
2. פיתוח חשיבה
3. המורה כמנחה
לאחר הסדנא
לסיכום הממצאים
*דיון
למידה פעילה
פיתוח חשיבה
ישירות האובייקט
חופש מורגש
רגש בלתי מכוון
גילוי פעיל
אינטגרציה אישית
המורה כמנחה
*סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים:
שאלון למורות
תצפיות:
בית- ספר "ס"
בית-ספר "י"

קטע מהעבודה:

מבחינה פילוסופית אני רואה בעיה לטפל בהגדרה של יופי לכן אתייחס לתכונות ולמרכיבים של היופי.
* אסתטיקה - מושג היופי נחקר במסגרת תחום פילוסופי הידוע כאסתטיקה. המושג אסתטיקה הופיע לראשונה במאה ה- 18 , כאשר פילוסוף בשם באומגרטן השתמש בו כדי לתאר את הענף החוקר את האופן החושי, שבו קולט האדם את הדברים שבטבע (ברינקר, 1983). ובזה מבדיל הוא בין תחום זה לבין הלוגיקה, העוסקת בביקורת ההכרה של האדם את העולם. ענף זה העסיק אנשי פילוסופיה רבים ולא כולם פירשו את המונח אסתטיקה באופן אחיד. לפי האזרחי (1965) נושא האסתטיקה הוא: א. היפה. ב. האומנות היא שדה ההתעניינות של האסתטיקה. ג. ניתוח של השיפוט האסתטי.

תגים:

חשבון · חשיבה · יוצרת · מחקר · פעולה · איכותני

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כיצד ניתן לפתח את ההכרה ביופי, האסתטיקה, היצירתיות והמקוריות שבמתמטיקה", סמינריון אודות "כיצד ניתן לפתח את ההכרה ביופי, האסתטיקה, היצירתיות והמקוריות שבמתמטיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.