היישום אינו מחובר לאינטרנט

ציפיות מורים מתלמידיהם והשפעתן על הדימוי העצמי של התלמידים

עבודה מס' 064327

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור מפורט של התהליך שבו ציפיות מורים משפיעות על דימוים העצמי של התלמידים.

9,670 מילים ,26 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו היא לתאר את התהליך שלפיו ציפיות שונות מתורגמות להתנהגות דיפרנציאלית אשר נתפסת על ידיי התלמידים ומשפיעה על דימויים העצמי. בשלב ראשון בעבודה זו נעסוק בדימוי העצמי ובמסוגלות העצמית; בגורמים המשפיעים עליהם שכוללים הערכות מצד אחרים משמעותיים כגון :מורים, הורים וחבריהם לכיתה ובהבחנה בין מושג המסוגלות העצמית למושג הדימוי העצמי,שיתגלה כמושג רב-ממדי. בשלב הבא נעסוק בדימוי העצמי של התלמיד ובקשר הקיים בינו לבין המצב הסוציו-אקונומי, אופי הקשר שלו עם הוריו והישגיו הלימודיים. בשלב הבא נעסוק בציפיות המורים ובגורמים שמשפיעים עליהן :דעות קדומות ,ייחוסים סיבתיים להצלחה שהם עושים ותחושת המסוגלות העצמית שלהם. בשלב האחרון נתאר את תהליך השפעתן של ציפיות על דימויו העצמי של התלמיד, תוך התייחסות להתנהגויות עצמן, לערוץ הרגשי וההתנהגותי שדרכן הן מועברות(דרך ההתנהגות המילולית והלא מילולית) ולאופן שבו הן נתפסות על ידיי התלמידים ומשפיעות על דימויים העצמי והתנהגותם, לבסוף נערוך דיון וסיכום של הממצאים.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. דימוי עצמי ומסוגלות עצמית
2.1. דימוי עצמי
2.2. מסוגלות עצמי
3. דימוי עצמי של תלמידים
3.1. הישגיים לימודיים ודימוי עצמי
3.2. מעמד סוציו-אקונומי ודימוי עצמי
3.3. קשר עם ההורים ודימוי עצמי
4. ציפיות
4.1. תיאוריות הייחוס הסיבתי
4.1.1. המודל של ווינר
4.1.2. השפעת הייחוס על הרגש והציפיות
4.2. דעות קדומות וסטריאוטיפים
5. ציפיות מורים מתלמידים
5.1. השפעת הייחוסים על ציפיות המורים
5.2. השפעת הדעות הקדומות על ציפיות המורה
5.3. השפעת מסוגלות המורה על הציפיות
6. הקשר בין ציפיות המורים לדימויים העצמי של התלמידים
6.1. אפקט פיגמליון ו"נבואה המגשימה את עצמה"
6.2. ההתנהגות הדיפרנציאלית של המורה
6.2.1. תיאוריית ארבע הגורמים
6.2.2. התנהגות לא מילולית
6.2.3. אפקטים של התנהגות דיפרנציאלית
6.2.4. תופעת חביב המורה
6.3. תפיסת ההתנהגות הדיפרנציאלית והדימוי העצמי
7. סיכום ודיון
8. רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

למושג דימוי עצמי קיימות הגדרות שונות ורבות בספרות המחקרית. ישנו שימוש במושגים שונים בכדיי לתאר את הדימוי העצמי כמו : "מושג העצמי" - SELF CONCEPT, "דימוי עצמי" - SELF IMAGE, "הערכה עצמית" - SELF ESTEEM, "דימוי אידיאלי" - IDEAL SELF. בעבודה זו אאמץ את ההגדרות שלורנס ( Lawrence, 1988) העניק למושגים אלה; "מושג העצמי" (SELF CONCEPT) לדעתו, כולל בתוכו את כל התכונות המנטאליות והפיזיות של האדם ואת המידה שבה הוא מעריך אותן. למושג העצמי ישנם שלושה מימדים : קוגניציה , רגש והתנהגות. הדימוי העצמי מוגדר כמודעות של הפרט לתכונותיו הפיזיות והמנטאליות. הדימוי האידיאלי מתייחס לאותן תכונות שהפרט לומד עם הזמן, שהן מוערכות על ידיי החברה ושעליו לרכוש אותן. ולבסוף, ההערכה העצמית היא הערכת הפער בין דימוי העצמי של הפרט לבין הדימוי האידיאלי שלו.

מקורות:

אילוז, ש', וריץ', י' (1999). עמדות סטודנטים להוראה במוסדות להכשרת מורים דתיים. דו"ח מחקר של המכון לחקר החינוך הדתי וקידומו ע"ש פרופ' אליעזר שטרן, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
באב"ד,אלישע (1996) ההתנהגות הדיפרנציאלית של המורה בכתה : ציפיות וביטויו : סקירת ספרות מקצועית. סדרת ילקוט מידע למורה ; 12 מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
בן זאב,אבינועם ואחרים(1991).דעות קדומות, הקיבוץ המאוחד, תל אביב,
זהר,טל (1987). התיחסות דיפרנציאלית של מורים לתלמידיהם : חקירת התופעה של "חביב המורה"( עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית, ירושלים)
ישראלשווילי, מ', וסוכר, פ' (1994). מדידת חוללות עצמית (self efficacy) כיועץ. הייעוץ החינוכי, ד, 33-43.
לב, ס. וריץ', י. (1999). מסוגלות מורים: משמעותה, מדידתה ותרומת היועץ לחיזוקה. עיונים בחינוך, 4, (סדרה חדשה) 87-117.
סואן דן.(2003)" אינטגרציה ודימוי עצמי של תלמידים משכונות מצוקה בישראל", החינוך וסביבו, כ"ה עמ' 45-58
פרידמן, י. וקס, א. (2000). תחושת המסוגלות העצמית של המורה: המושג ומדידתו. סדרת כלי מחקר, מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
9. Babad,E.(1995) The"Teacher's Pet"Phenomenon,students' perceptions of teachers' Differential Behavior, and Students' Morale,Unpubblished manuscript.jerusalem:Hebrew University, school of Education.
10. Bandura,A.(1997).self-efficacy - The exercise of control.New York :Freeman
11. David O. Trouilloud,et al.(2002) The influence of teacher expectations on student achievement in physical education classes: Pygmalion revisited, European Journal of Social Psychology Volume 32, Issue 5, Date: September/October
12. Goldenberg,C.(1992).The limits of expectations: A case for case knowledge about teacher expectancy effects. American educational research journal,29(3),517-544
13. Gibson, S., Dembo, M.H.(1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76, 569-582.
14. Harter S.(1990a)Issues in the assessment of self-concept of children and adolescents, in:LaGrecca. Through the Eyes of the child,Allyn and bacon, Boston
15. Janet Collins( 2000) Are you talking to me? The need to respect and develop a pupil's self-image Educational Research Vol. 42 No. 2,
16. J.M. Twenge, W.K. Campbell(2002). Self-Esteem and Socioeconomic Status: A Meta-Analytic Review Personality and Social Psychology Review Feb 1 v6 i1 p59(13
17. Jackson, L.A, Sullivan,L.A(1994)Stereotype effects on attriutions, predictions and evaluation:no two social judgments are quite alike.journal of personality and social psychology,67,69-84
18. k. Fiedler, E. Walther, P. Freytag, H. Plessner. (2002). Judgment Biases in a Simulated Classroom -- A Cognitive - Environmental Approach. Organizational Behavior and Human Decision Processes. v88 i1 p527(35)
 
19. Kernis.H,Brown,Brody.H(2000) Fragle Self-Esteem in Children and it's Associations With Perceived Patterns of Parent-child Communication, jurnal of personality 68:2,apirl

20. Kohut, H. Vol I-Iv. (ed. Ornstein, P.) (1991). The Search for Self. Selected Writings of Heinz Kohut, New York: International Univ. Press
21. Murphy, Daragh; Campbell, Clifn et al(1999) The Pygmalion effect reconsidered: its implications for education, training and workplace learning, Journal of European Industrial Training; Volume 23 No. 4;
22. M. Alves-Martins, F. Peixoto, et al,(2002) Self-esteem and Academic Achievement Among Adolescents Educational Psychology v22 i1 p51(12)
23. Robinson, W.P., Tayler, C.A. (1991). Correlates of low academic achievement in three countries: England, France and Japan, Ana´lise Psicolo´gica , 9, 277-290.
24. Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag
25. Tal,Z. Babad,E.(1990) The"Teacher's Pet"Phenomenon :rate of occurrence,correlates,and psychological costs, journal of educational psychology, 82:637-645.
26. Tal,Z. Babad,E.(1989) The"Teacher's Pet"Phenomenon as viewed by Israeli teachers and students, Elementary School Journal,90:99-110
2

תגים:

דימוי · מורים · עצמי · פיגמליון · ציפיות · תלמידים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ציפיות מורים מתלמידיהם והשפעתן על הדימוי העצמי של התלמידים", סמינריון אודות "ציפיות מורים מתלמידיהם והשפעתן על הדימוי העצמי של התלמידים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.