היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים והטיפול בתסמונת ADHD

עבודה מס' 064270

מחיר: 119.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מאפייני בעיית קשב וריכוז המכונה ADHD, הגורמים ודרכי הטיפול בה.

2,960 מילים ,11 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

הפרעת קשב עם או בלי היפראקטיביות (ADD/ADHD) היא ההפרעה ההתנהגותית השכיחה ביותר בילדים, ולפי הערכות שונות לוקים בה 3-8 אחוזים מתלמידי בתי הספר היסודיים, אף כי ברור שהיא קיימת גם בילדים צעירים ובוגרים יותר. סימניה העיקריים של התסמונת הם ליקויים ביכולת הקשב והריכוז, אי שקט, מוסחות מוגזמת ואימפולסיביות. ההפרעה התפקודית קיימת בדרך כלל הן בבית והן בבית הספר ומשפיעה במידה בולטת על יחסי החברה של הילד. לטווח ארוך היא משפיעה לרעה על ההישגים הלימודיים, ההצלחה המקצועית וההתפתחות הרגשית-חברתית (וויץ, 1995).
בעבודה זו נבחן בקצרה את מהות התסמונת ואת המרכיבים השונים שלה, וזאת על מנת לבחון את התפתחות המחלה ולתאר גישה טיפולית מועדפת.

תוכן העניינים
1. מבוא
2. תאור התופעה
2.1 הדרכים בהן מופיעה התסמונת
2.2 שלושת המרכיבים של הפרעה
2.3 מה מאפיין ילדים אלו
2.4 האבחון
3. התפתחות ההפרעה הנפשית
4. גישה טיפולית
סיכום
רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

על פי המחקרים, אין לראות בילד פגוע מוח טיפוס אחיד כי אם ילד בעל קושי מיוחד, שהוא תוצאה של אי נורמליות במוח; זו עשויה להיות שונה אצל כל ילד, עקב סוג הנזק ומיקומו, זמן התרחשותו והקשר שלו למצבו הכללי של המוח. נוסף לתוצאות הישירות של הנזק במוח, נועדת גם לדרך שבה מקיים הילד קשרי גומלין עם הסביבה השפעה על יכולת ההסתגלות הריגושית הכללי שלו (סימפסון, 1985).

מקורות:

שיטה אחרת לאבחון היא בדיקת התפקוד המתמשך- יש לצפות בילד לאורך זמן. המבחן בודק ישירות את הילד עצמו ואת יכולתו להתמודד עם המטלה הארוכה והמשעממת יחסית לאורך זמן (מכונה TOVA). בדיקה ראשונה בסוגה בנושא זה פותחה החל משנת 1966. היא בוחנת את מידע הקשב והמשתנים הקשורים בה באמצעים בדיקת היכולת של הילד לעמוד
במטלות מתמשכות וחד גוניות. זוהי בדיקה ארוכה יחסית, ולכן היא גם מדויקת יותר. המדדים העיקריים הנצפים הן Cantwell 1996):
קשב וחוסר קשב- תגובות נכונות ולא נכונות לגילוי המטרה
אימפולסיביות- תגובות לא נכונות לגירוי שאינן המטרה
זמן תגובה- מהירות התגובה - משך הזמן הדרוש למח להגיב.
השתנות זמן התגובה- האם המוח מגיב במהירות עקבית או לא עקבית לגירוי. זהו המדד הרגיש ביותר, שכן ילדים שסובלים מהפרעת קשה וריכוז מגלים קודם כל חוסר עקביות בתגובות לגירויים.
האבחון הנוכחי יכול להיות טוב גם לגבי הטיפול. לדוגמא טיפול תרופתי שמנסים אותו לאורך זמן של האבחון יכול לתת אינדיקציה לגבי יעילותו. ניתן לנסות תרופות מסוימות למשך זמן האבחון, ולראות מה תוצאותיהן הישירות בהנהגתו והישגיו של הילד במבדק.
מכל האמור לעיל אנו רואים כי ילדים אלו חסרי ריכוז, אימפולסיביים ואינם יכולים להישאר במקומם לאורך זמן. אי לכך שילובם בכיתת הילדים הרגילים הינה בעייתית, ושיטות ההוראה המקובלות המצריכות ישיבה ארוכה בכיתה וריכוז, יכולות להיתקל בבעייה כאשר בכיתה נמצאים ילדים שלהם יש את התסמונת.
התפתחות ההפרעה הנפשית
הגישה התיאורטית המסבירה את הופעת התסמונת מתוארת ע"י Cantwell (1996) הוא טוען כי חסך בתקופת הילדות המוקדמת גורמת לכך כי הילד יפתח תסמונת זו. אע"פ שנראה שקיים בסיס ביולוגי-גנטי להפרעה הסביבה שבה חי אדם מספקת לו מבניות ומשובים שמשפיעים על האופן שבו מתבטאים הסימפטומים. לכן, סביבת החיים של האדם הסובל מ
ADHD חשובה מאד להבנת ביטוי המחלה אצל אותו אדם. התאמה בין הפרט והסביבה חיונית להפחתת המצוקה האישית הנובעת מההפרעה.
הוא תאר שלוש אפשרויות להתפתחות התופעה.
בקבוצה הראשונה ההפרעה מתוארת כ"עיכוב התפתחותי". מדובר על כ30% מהילדים, שאצלם בשלב כלשהו בסוף גיל ההתבגרות הסימפטומים נעלמים.
בקבוצה השניה, שבה כ40% מהילדים, ההפרעה נמשכת גם בחיים הבוגרים ובנוסף קיימים קשיים רגשיים וקשיים בתפקוד החברתי.
בקבוצה השלישית ישנה החמרה בסימנים והתפתחות הפרעות נלוות כמו שימוש באלכוהול, שימוש בסמים, והפרעת אישיות אנטי-סוציאלית. המנבא העיקרי להתפתחות מהלך כזה הוא קיום הפרעת התנהגות conduct sidorder)) בילדות.
במהלך ההתפתחות התסמינים משתנים. אי השקט של גיל הגן, שמתבטא בעיקר בריצה הלוך ושוב, הופך לקושי לשבת במקום בגיל בית הספר ולאי שקט פנימי בגיל ההתבגרות והחיים הבוגרים.
אימפולסיביות היא אחד הסימפטומים הכי קבועים בהפרעה. אימפולסיביות היא גם תורם עיקרי לקשיים חברתיים. הקושי להסתדר עם אחרים מתגבר במשך השנים, ועלול להוביל לבידוד חברתי.
באופן כללי ניתן לומר שקיימת תת-השגיות בקרב הלוקים בהפרעת קשב ונדיר שההישגים ישקפו את הפוטנציאל האינטלקטואלי.
בעבר הסברה הייתה שילדים עם תסמונת הליקוי בקשב המלווה בהיפראקטיביות מחלימים עם הגיל. המחקרים הפרוספקטיביים מלמדים אותנו אחרת.
 
במחקרים שונים נמצא שגורמי הסיכון להימשכות ההפרעה כוללים היסטוריה משפחתית של הפרעת קשב, קשיים פסיכו-סוציאליים, ותחלואה נלווית של הפרעת חרדה, הפרעה במצב הרוח וכאמור, הפרעת התנהגות Lerner 1985), . )
מחקרים שנערכו במבוגרים אפשרו אבחון רטרוספקטיבי של תסמונת הליקוי בקשב המלווה בהיפראקטיביות. נמצא שקיימים אנשים ובעיקר נשים, שלא אובחנו בילדות ולא טופלו ובכל זאת הצליחו להסתגל ולתפקד בצורה סבירה. למרות זאת נמצאו בקבוצה זו בשכיחות גבוהה הפרעות חרדה והפרעות במצב הרוח. התערבות תרופתית ופסיכוסוציאלית
שיפרה משמעותית את תפקודם (בלגור, 1986).
גישה טיפולית
ישנם מספר טיפולים אותם ניתן להעניק לבעל תסמונת ADHD. להלן תאור חלקם (Biederman. (1998,.
טיפול התנהגותי
בטווח הקצר, טיפול התנהגותי משפר סימפטומים התנהגותיים, כישורים חברתיים ותפקוד אקדמי, אך הוא פחות יעיל בשיפור ההפרעה בקשב ובהפחתת ההיפראקטיביות והאימפולסיביות, הבעיה העיקרית בטיפול התנהגותי לילדים עם ADHD היא חוסר יכולת לשמר ולהכליל ולהרחיב את אותם שינויים שהושגו, ככלל, יעילות טיפול התנהגותי בלבד
פחותה מיעילות טיפול תרופתי בלבד, ורוב המחקרים המבוקרים מדווחים על ערך מוסף מוגבל לשילוב טיפול התנהגותי ותרופתי,
בבית הספר רצוי להקפיד על סביבה מובנית, חוקים ברורים ומעקב שוטף, תוך שימת לב למתן חיזוקים חיוביים על התנהגויות רצויות.
טיפול קוגניטיבי
יש המוסיפים גם מרכיב של טיפול קוגניטיבי, בעיקר סביב רכישת שליטה עצמית, יכולת הסתכלות עצמית, מציאת דרכי פתרון יעילים יותר. גם כאן תועד כשל בהכללת הנלמד לסיטואציה של למידה בכיתה, למשל. יתכן ויש צורך בלמידה תוך עדי עשית מטלה כפולה dual taskאין לכד תימוכין מספיקים בינתיים .
הדרכת הורים
ההורים מקבלים יעוץ לתת לילדיהם הנחיות ברורות, לחזק אותם בעבור התנהגויות רצויות ולהתעלם מאחרות. פעמים רבות להורה עצמו יש ADHD ועליו להתמודד בעצמו עם קשייו, עם ההפרדות שעליו לעשות בין חוויותיו ותסכוליו בשל כך לבין מה שחווה הילד, ומאידך להשתמש ביכולת שלו להבין את הקשיים והתסכולים שחווה ילד עם ADHD.
ההדרכה יכולה להיעשות לזוג ההורים או בקבוצת הורים לילדים עם ADHD.
טיפול משפחתי
מוצע כשהקשיים בהתמודדות עם הילד ההיפראקטיבי תורמים לחוסר תפקוד ברמה משפחתית
או מחריפים בעייתיות קיימת ומקשים על המשפחה להתמודד באופן בונה.
טיפול תרופתי
 
 
 
חשד ל ADHD
 
 
 
 
 
 
 
אבחון הכולל ראיון פסיכיאטרי, אנמנזה, דיווח המשפחה ובית הספר. סולמות הערכה קליניים לצורך תיעוד ומעקב. בתהליך האבחון ינופו אבחנות מבדלות ויתועדו תחלואות נלוות
 
 
 
 
 
טיפול בתחלואה נלווית
 
טיפול ב ADHD
 
 
 
 
 
 
 
התערבות פסיכוסוציאלית
 
טיפול תרופתי
 
 
 
 
 
 
מעוררים (ריטלין)
 
 
 
 
 
 
 
אם יש צורך בתכשיר עם השפעה ארוכה
 
 
 
 
 
 
מעוררים ארוכי טווח (concerta or Pemoline or Ritalin SR
 
 
 
 
 
 
 
אין תגובה או התפתחו תופעות לוואי- תכשירים שאינם מעוררים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קלונידין
נוגדי דיכאון טרי-ציקליים (דסיפרמין, נורטילין) תוך ניטור ECG או מעכבי קליטת נוראפינפרין (רבוקסטין, אטומוקסטין*)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תכשירים אנטיפסיכוטיים (כמו ריספרידון)
טיפול פסיכותרפויטי פרטני
היעילות של פסיכותרפיה פרטנית בטיפול בסימפטומים של ADHD נמוכה ביותר. התובנה הנמוכה בדרך כלל של הילד למשמעות וחשיבות ההפרעה, לחוסר היכולת להכליל למידה טיפולית הופכים את השימוש בפסיכותרפיה במקלה זה ללא רלוונטי. לטיפול פלטני יש מקום בהתמודדות עם דמוי עצמי נמוך, עם הבלבול של הילד סביב הפערים הגדולים בין
תחומי התפקוד השונים שלו, עם קשיים בהשתלבות חברתית, מאבקים ותסכולים סביב היחסים עם ההורים ועוד Greenhill 1998).)
סיכום
עבודה זו עסקה בהפרעה המכונה ADHD.
כאמור לעיל בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה במודעות בנוגע לאבחון וטיפול בבעיית קשב וריכוז אצל תלמידים ובמיוחד לתופעת A.D.H.D. המאפיינים העיקריים של ילד בעל A.D.H.D הם היפרקנטיות, חוסר שליטה עצמית הנובע מחוסר איזון בפעילות המוליכים המוחיים (נוירו-טרנסמיטורים). הליקוי מורכב מבעיות בטווח הקשב, בשליטה
בדחפים ורמת הפעילות והוא עשוי להיות שובר לב ומורט עצבים. כשלא ניתן טיפול מתאים, ההפרעה הופכת חמורה ומתמשכת בחיי הלוקה.
על פי הספרות הגישה הטיפולית לילד עם A.D.H.D הנה כוללנית. הסימפטומים הספציפיים המודגשים אצל הילד, הכוחות והבעייתיות השונה אצל הילד, במשפחתו, במערך בית הספר ובקהילה - כל אלה מכוונים אותנו לדגשים הטיפוליים. היבט חיוני ביותר בתכנון הטיפול הינו שילוב וגיוס הילד, המשפחה והמערך הרחב יותר של ביה"ס וקהילה
להיות שותפים לטיפול. בתכנון הטיפול יש להעריך את הסימפטומים של הפרעה בריכוז, המצריכים התערבות תרופתית (וכן סימפטומים נלווים כגון דיכאון, חרדה, הפרעות התנהגות שלעיתים מצריכים התערבות תרופתית); קשיים לימודיים, חברתיים, בתחום הספורט - הדורשים התייחסות ספציפית של הוראה מתקנת. מקרים קשים של A.D.H.D
מצריכים לעיתים סביבה מובנית ביותר עם גבולות ברורים בנוסף לטיפולים התרופתיים ולהתערבויות הפסיכו סוציאליות. יעוץ חינוכי ומתן מידע לילד, למשפחה ולצוות ביה"ס - הינו צורך בסיסי. המידע כולל פרטים לגבי הסימפטומים השונים של ההפרעה, אזורי תפקוד אישי ומשפחתי שנפגעים כחלק מההפרעה, אטיולוגיה (כולל התייחסות לצד
התורשתי), אפשרויות הטיפול השונות, השפעות ותופעות לוואי אפשריות של הטיפול התרופתי, המהלך הצפוי של ההפרעה, אפשרויות פרוגנוסטיות, עקרונות בסיסיים של עיצוב התנהגות ודרכים לעבוד עם הילד בבית הספר.
רשימת מקורות
בלגור, ר' (1986). הפרעות חמורות בקריאה: הדיסלקציה סיבותיה והטיפול בה. זמורה ביתן, תל אביב
ברקלי, ראסל א' (1998), לשלוט ב- A.D.H.D, תל- אביב: גלילה.
גרין, כ', קיט צ' (1994) להבין ולטפל ב- A.D.H.D, נתניה: הוצאת שמעוני.
ויצמן, א' ויצמן, ד' (2001) לחיות עם הפרעת קשב וריכוז תל אביב: הגות.
סימפסון, ש' (1985), פגיעה מוחית וליקוי למידה, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.
רחמני, ל' (1981) מח ולמידה, ת"א: פפירוס.
Biederman J. (1998), Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A-Life Span Perspective. J Chin Psychiatry; 59 (Supple); 4-16
Cantwell D. (1996) "Attention Deficit Disorder: A Review Of The Past 10 Years" Journal of Am Acad Child Adolesc. Psychiatry, 35: 8; 978-987
Goldman Ls. Genet M, Seaman Rj, Et Al (1998), Iagnosis And Treatment Of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder In Children And Adolescents. London
Greenhill Ll. (1998). Diagnostic Attention - Deficit/Hyperactivity Disorder In Children. J Chin Psychiatry; 59 (Supple); 31-41.
Lerner J (1985), Learning Disabilities, Nortlesstern Illinois Univarsity.
A.D.H.D= Attention Deficit Hyperactivity Disorder
המקור: wwww.familyeducation.com/article/
http://padeh.net/pediatrics/ADHD/ADHD.htm
1
12

תגים:

קשב · ריכוז · רטלין · לקויי · לקות · למידה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים והטיפול בתסמונת ADHD", סמינריון אודות "הגורמים והטיפול בתסמונת ADHD" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.