היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הפרעת ADHD על הצלחה בלימודים אקדמיים

עבודה מס' 067179

מחיר: 689.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים בנושא הקשר בין שילוב של ילדים הסובלים מ- ADHD במסגרות חינוך רגיל לבין הצלחתם בלימודים אקדמיים בגיל מבוגר.

11,833 מילים ,72 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

העבודה הנוכחית תעסוק בקשר בין שילוב של ילדים הסובלים מ - ADHD (Attention-deficit- hyperactivity disorder) במסגרות חינוך רגיל לבין הצלחתם בלימודים אקדמיים בגיל מבוגר. זוהי הפרעה המוגדרת במדריך DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV), כ"דפוס יציב של חוסר ריכוז ו/או היפראקטיביות-אימפולסיביות, אשר תסמיניו תדירים וחמורים מאלה המצויים בדרך כלל בפרטים ברמת התפתחות דומה" (American Psychiatric Association, 2000).

נכון להיום, מיליוני ילדים ובני נוער בעולם לוקים בהפרעת ADHD, הפוגעת בהישגיהם האקדמיים, בשילובם החברתי, באיכות חייהם הכללית ואף בסביבתם החברתית, המשפחתית והלימודית (Frazier, Youngstrom, Glutting & Wat, 2007). חקר הגורמים, המשפיעים על הצלחתו הלימודית של תלמיד הסובל מ - ADHD, מהווה נושא מחקרי חשוב במיוחד לאור שכיחות ההפרעה. לפי הנתונים העדכניים, 7%-15% של ילדי בית הספר סובלים מבעיה כלשהי הקשורה לירידה בריכוז, בקשב או ביכולת הלמידה (Gillam, Loeb, Hoffman & Bohman, 2008), ובין 3% לבין 5% סובלים מתסמיני ADHD(Polanczyk, De Lima, Horta, Biederman & Rohde, 2007). ראוי לציין, עם זאת, כי שיעור הסובלים מה - ADHD אינו ניתן לאומדן מדויק, זאת משום שמספר גדול של ילדים אינם מאובחנים כלל (Barkley, 1998). ההפרעה ADHD פוגעת בשילוב הפרט ובהצלחתו במכלול רחב של הדומיינים בהם הוא פועל: הישגים האקדמיים, שילוב החברתי, איכות החיים הכללית, וכן הסביבה החברתית, המשפחתית והלימודית (Biederman, 2003; Woodard, 2006). ילדים הסובלים מ - ADHD נוטים לשורה של התנהגויות אופייניות - אם כי לא בלעדיות לבעלי ההפרעה, כגון: כישלון בלימודים, הערכה עצמית נמוכה, התנהגות אנטי סוציאלית, הפרעות פסיכיאטריות, דחייה חברתית, שימוש בסמים ובאלכוהול, עבירות נוער, כושר פיזי נמוך, אי יכולת לבצע הוראות ולהשלים משימות ועוד (Barkley, 1998; Biederman, 2003; Pastor & Reuben, 2006). בניגוד להנחה שרווחה בעבר, ADHD ותופעות הנלוות אליה אינן נעלמות ברוב המקרים אחרי התבגרות הילד (Hawi, Segurado, Conroy, & Sheehan, 2005).

נכון להיום, קיימת אפשרות להפנות ילדים המאובחנים כבעלי ADHD למסגרות של חינוך מיוחד, בתנאי שהם סובלים מהפרעות קומורבידיות שונות (כמו למשל לקויי למידה). למסגרת חינוך מיוחד עשויים להיות יתרונות רבים במקרה של ADHD. הפרעת ADHD מתבטאת בחוסר תשומת לב לפרטים ובקושי בשמירת קשר רצוף במטלות שניתנות לילדים ובאינטראקציה חברתית. תשומת לבו של הילד מוסטת בקלות על ידי גירויים חיצוניים, ולכן הוא מתקשה בפעולות למידה בה משתתפים ילדים "רגילים" ובשמירה על סדר יום וזמנים בפעילות היומיומית (Reid & Lienemann, 2006). כמו כן, לילד הסובל מ- ADHD ניכרת נטייה לדברנות יתר ולאימפולסיביות, המתבטאות במתן תשובות פזיזות, בקושי בעמידה ובישיבה ובהתפרצות לפעילויות ואינטראקציות של אחרים. הילדים הללו סובלים מקושי ניכר בלימודים, ולחלק ניכר מהם יש גם קשיי למידה. קיימות עדויות אמפיריות לכך, שפוטנציאל נשירתם של ילדים הסובלים מ - ADHD מבתי הספר נוטה להיות גבוה יותר ביחס לתלמידים "רגילים", בייחוד כאשר ADHD משולבת בהפרעה קו - מורבידית נוספת (Bagwell, Molina, Kashdan, Pelham & Hoza, 2006). מסגרת של חינוך מיוחד עשויה להעניק לילד כלים ותנאים ייחודיים ומותאמים לו, המסייעים לו להתגבר על המכשולים העומדים לרועץ בדרכו להשלמת חינוך חובה.

אולם, בשנים האחרונות הצטברו עדויות מחקריות, התומכות בתרומתה של מערכת חינוך רגיל לשילובו העתידי של הפרט הסובל מ - ADHD במסגרות חברתיות שונות, לרבות מסגרות חינוך מתקדמות ועולם העבודה. יתרון החינוך הרגיל מבחינה זו נובע מכך, שהוא מסייע למנוע תיוג שלילי של בוגר בית הספר בעתיד; מאפשר לילד להשתלב ולהיטמע מגיל צעיר בסביבה חברתית רגילה (Barkley, 2006); ומעניק לו הזדמנות להתמודד עם האתגר שבתחרות עם ילדים "רגילים", שאינם סובלים מההפרעה (Sava, 2000). בהסתמך על המחקרים הללו, טוענת השערת המחקר הנוכחית כי הצלחה בלימודים אקדמיים בקרב תלמידים, שאובחנו כבעלי ADHD, תהיה גבוהה יותר בקרב אלה שהתחנכו בחינוך רגיל, מאשר בקרב אלה שהתחנכו בחינוך מיוחד.

בחינת השערת המחקר נעשית במסגרת העבודה הנוכחית באמצעות סקירת הספרות העוסקת בתיאור הפרעת ADHD, השלכותיה השליליות ומגוון הטיפולים הקיימים בה. העבודה מחולקת לשני חלקים, כאשר החלק הראשון מוקדש לתיאור הפרעת ADHD, הגדרתה והסברים באשר למקור שלה, ואילו החלק השני מוקדש לסקירת הספרות העוסקת ביתרונות מסגרות החינוך השונות, וכן השפעותיהן החיוביות והשליליות על התלמיד. העבודה אינה כוללת מחקר אמפירי חדש, אלא מציגה סקירת מאמרים תיאורטיים ומחקרים אמפיריים שפורסמו בעבר. עיבוד וניתוח של עיקרי סקירת הספרות המבוצע בעבודה עשוי לסייע לגורמים השונים, המעורבים בחינוך הילדים הסובלים מ - ADHD - בהם הורים, מורים ויועצים - לקבל החלטות אופטימליות, המבוססות על הידע אשר נצבר בתחום המחקר, בנוגע לבחירת מסגרת החינוך המועדפת.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. מהי הפרעת ADHD
2.1 תיאור הפרעת ADHD ושכיחותה
2.2 הפרעות קו מורבידיות
2.3 מקור ההפרעה ADHD
2.4 סוגי הטיפול ב- ADHD
3. הישגים לימודיים של תלמיד הסובל מ - ADHD
3.1 תלמיד הסובל מ- ADHD והישגיו האקדמיים
3.2 שילוב תלמיד הסובל מ - ADHD במערכת חינוך מיוחד: יתרונות וחסרונות
3.3 שילוב תלמיד הסובל מ - ADHD במערכת חינוך רגילה: יתרונות וחסרונות
3.4 קשר בין מסגרת לימודית להישגים אקדמיים
3.5 גורמים נוספים העשויים לתרום להישגים אקדמיים בקרב בעלי ADHD
4. דיון וניתוח
5. מקורות

קטע מהעבודה:

ההפרעה ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות) היא שילוב מורכב של בעיות התפתחות בעלות השלכות רפואיות, לימודיות וחברתיות (Cantwell, 1996; Fox, Tharp, & Fox, 2005). ADHD נחשבת על פי רוב להפרעה נוירולוגית, שהתפתחותה מתחילה בתקופת הילדות והיא מאופיינת בתסמינים כדוגמת היפראקטיביות, שכחנות, שליטה נמוכה בדחפים ונטייה להסחת הדעת. במדריך DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV), מוגדרת ADHD כ"דפוס יציב של חוסר ריכוז ו/או היפראקטיביות-אימפולסיביות, אשר תסמיניו תדירים וחמורים מאלה המצויים בדרך כלל בפרטים ברמת התפתחות דומה" (American Psychiatric Association, 2000).

תגים:

הפרעות · לקויי למידה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הפרעת ADHD על הצלחה בלימודים אקדמיים", סמינריון אודות "השפעת הפרעת ADHD על הצלחה בלימודים אקדמיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.