היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הפרסומות על בני נוער

עבודה מס' 064267

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תפיסת הפרסומות בהן מופיעים ילדים ובני נוער על ילדים בני אותו גיל

6,552 מילים ,27 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הצירוף של "ילדים וכלכלה" הופך לאחד מתחומי הצרכנות החמים ביותר כיום, בארה"ב לדוגמא, דמי הכיס הממוצעים שקיבלו בני 12 - 18 הוא כ $50 לשבוע, אם נכפיל זאת ב 10 מיליון בני נוער נגיע לסכום של חצי מיליארד דולר המוצאים על חטיפים, בגדים, בילויים מוסיקה ועוד (בשבוע אחד. התעלמות מפלח שוק זה היא "עיוורון שיווקי" מוחלט .
הפרסום לנערים הוא נושא שלא מוצא דיו, ולכן עבודה זו עוסקת בנושא הייחודי של פרסום ע"י ילדים והשפעתו על בני נוער כאשר מטרת המחקר הנומינלית היא בדיקה של השפעת הפרסום על הילדים. תכלית המחקר היא לבחון האם ילדים משתכנעים מפרסומות, ובאיזו מידה.
עבודות רבות ומחקרים רבים נעשו בנושא פרסומות של ילדים ועל ילדים, אולם עורכות העבודה לא מצאו מחקרים העוסקים בהשפעת פרסומות של ילדים על ילדים (ובני נוער במשמע). אי לכך העבודה הנוכחית תהיה ייחודית.

ילדים ובני הנוער של ימינו חשופים למגוון עצום של מידע, שלא היה זמין עבורם בעבר. הילדים צופים בטלויזיה, גולשים באינטרנט וכדומה ומתמצאים בסובב אותם.
בחלק התיאורטי יסקרו תיאוריות ומחקרים אודות הגבלות חוקיות על שיתוף ילדים בפרסומות והשפעת הפרסומות על ילדים. בחלק האמפירי ינותחו תוצאות של שאלונים שהועברו לילדים, ומהם יבחנו המסקנות.
כלי המחקר הינו שאלון סגור. הניתוח יעשה בעזרת סטטיסטיקה תיאורית והיסקית.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 מטרת העבודה
1.2 חשיבות הנושא הנחקר
2. השפעת הפרסומות על העמדה כלפי המוצר
2.1 מקורות ליצירת עמדות
2.2 תפקידים במשפחה בתהליך קבלת החלטות
2.3 הגורמים המשפיעים על רכישת עמדות אצל בני הנוער
2.4 החוקים המסדירים פרסומות לבני נוער
2.5 הזדהות עם דמויות
2.6 השפעת האלימות על ילדים
3. השתתפות קטינים בפרסומת
3.1 פרסום באינטרנט
3.2 השערות המחקר
4. שיטת המחקר
4.1 מערך המחקר
4.2 אוכלוסיית המחקר
4.3 המדגם
4.4 כלי המחקר
4.5 הליך המחקר
4.6 שיטת הניתוח
5. תוצאות
5.1 התפלגות התשובות
5.2 בדיקת ההשערות
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. נספח - שאלון

קטע מהעבודה:

הרבגוניות של דור ה-X (אותו פלח שוק של בני נוער) מחייבת את המפרסמים לשנות את דרכי הפעולה שלהם לאורך השנים, כשם שהנוער משתנה. המפתח להבנת תרבות הנוער מצוי בהבנת השקפת עולמם - דפוסי מחשבה קולקטיביים או אמונות דומות, הגורמים לאנשים לחשוב ולפעול כפי שהם פועלים. יצרן שרוצה להיכנס לתחום כל שהוא, חייב להבין את המסר, להשתמש במילים הנכונות, במוסיקה ובתמונות הנכונות. לא עוד פנייה אל ההורים, לא עוד פנייה ישירה אל הרגש ומסרים מוטעים. התפשטות הטכנולוגיה, במיוחד יכולת הגישה המיידית למידע, (מחשבים ואינטרנט) העניקו לדור ה-X עוצמה שלא הייתה לנוער בתקופות קודמות.

מקורות:

Baker,-Matt; Mccracken,-J.-David, (1991) "Community And School Characteristics And Voter Behavior In Ohio Rural School District Property Tax Elections", 1991.
Barrt T.E., (1993), "Comperative Advertising: What Have We Learned In Two Decades?", Journal Of Advertising Reaserch, 33(2), Pp.19-29. Busch P, Wilson D.T., "An Experimental Analysis Of A Salesmen Expert", J.O. Marketing Research , 1978, 13, Pp. 3-11.
Blair M.H., (2000), "An Empirical Investigation Of Advertising Wearin And Wearout", New York
Briggs R Et All (1997),"Advertising On The Web: Is There Response Before Click-Thrugh", Journal Of Advertising Research, 37, Pp.33-45.
Bronstein,-Carolyn; At All (1993) "Tellin' It Like It Is: Children's Attitudes Toward The Electoral Process And The '92 Campaign", The Annual Meeting Of The Association For Education In Journalism And Mass Communication (76th, Kansas City, Mo, August 11-14)
Desarbo W.E., (1985), "Celebrity- Brannd, Congruence Analysis", Current Issues Research In Advertising, 8(1), Pp.17-52.
Galles, R,.J,(1999), Family, London: Sage Publication.
Jacoby J, Hoyer W.D., "Viewer Miscomprehension Of Televised Communication", Journal Of Marketing, 1982, Vol 46(4), Pp.12-26.
Jacoby J., Speller D.E (1992)., " Brand Choice Behavior As A Function Of Information Load", Journal Of Marketing Research, Vol 11, Pp. 63-69.
Marla Royne Stafford (1996), "Tangibility In Service Advertising: An Investigation Of Verbal Versus Visual Cues", Journal Of Advertising, 25.
Mizerski R.W. Et All (1978), "The Effect Of Advertising Credibility On Consumer Reaction To Advertisment", In C.C. Jaun (Ed), Procceding, Pp.164-168.
Petty R.E., Cacoppo F.,(1983) "Central And Peripheral Cues To Persuation Application To Advertising, In L Percy And A. Woodside (Eds), Advertising And Consumer Psychology, Lexington Ma, London Pp.3-23.
Rogers E M.1991 ) Communication Of Innovationas, London,
נספח- שאלון על ילדים ובני נוער בפרסומות
תלמיד/ה יקר/ה
כיתתך נבחרה להשתתף בסקר שנועד לבדוק מה חושבים ילדים ובני נוער על פרסומות בטלויזיה שבהן מופיעים ילדים ובני נוער. דעתך חשובה לנו ולכן אנו מבקשים להשיב על כל השאלות בכנות. השאלון אנונימי וישמש לצורך המחקר בלבד.
אנו מודים לך על שיתוף הפעולה.
שם בית הספר ...........................
הכיתה ...............
המין: בן / בת
נא להקיף בעיגול את האות שליד התשובה המתאימה לדעתך .
1. עד כמה לדעתך מראים ילדים ובני נוער בפרסומות המשודרות בטלויזיה בישראל?
א. הרבה מאד
ב. די הרבה
ג. במידה בינונית
ד. די מעט
ה. מעט מאוד
2. האם לדעתך ילדים ובני נוער שמופיעים בפרסומות המשודרות בטלויזיה הם כמו ילדים ובני נוער שאת/ה מכיר/ה בסביבתך או לא?
א. דומים במידה רבה מאד
ב. דומים במידה רבה
ג. דומים במידה בינונית
ד. דומים במידה מעטה
ה. דומים במידה מעטה מאד
ו. בכלל לא דומים.
3. האם לדעתך ילדים ובני נוער בפרסומות המשודרות בטלויזיה מתנהגים בדרך כלל בצורה שמתאימה לגילם או לא?
א. בדרך כלל בצורה ילדותית לגילם
ב. בדרך כלל בצורה מתאימה לגילם
ג. בדרך כלל בצורה בוגרת מגילם
4. איזו דמות של ילד/ה או נער/ה שראית לאחרונה בפרסומות בטלויזיה מצאה חן בעיניך?
מי הדמות ? ..........................................
מה מין הדמות? 1. בן 2. בת
מה גיל הדמות ? 1. ילד/ה
2. נער/ה
הפרסומת בה הדמות הופיעה: ..........................................
באיזה ערוץ ראית את הפרסומת ? ..................................
תאר את הדמות :.......................................................................................
...................................................................................................................
5. מה בדמות מצא חן בעיניך? ....................................................................................
................................................................................................................................
6. האם הדמות בפרסומת הזאת התנהגה או לא התנהגה, לדעתך, כמו שילדים בגיל שלה מתנהגים גם בחיים?
א. כן, התנהגה כמו ילדים בגיל שלה.
ב. לא התנהגה כמו ילדים בגיל שלה.
נמק/י ......................................................................................................................
7. האם בשלושת החודשים האחרונים קנית או ביקשת לרכוש מוצר שבפרסומת שלו הופיעו ילדים או בני נוער?
לא
כן , פרט מה קנית או בקשת לרכוש: ..........................................
* מה היתה הדמות הבולטת בפרסומת שפרסמה את המוצר : (הקף בעגול)
ילד
ילדה
נער
נערה
קבוצת ילדים/ילדות
קבוצת נערים /נערות
8. עד כמה לדעתך בפרסומות המשודרות בטלויזיה נותנים או לא נותנים כבוד לילדים ולבני הנוער המופיעים בהן?
א. נותנים כבוד במידה רבה מאד.
ב. נותנים כבוד במידה רבה
ג. נותנים כבוד במידה בינונית
ד. נותנים כבוד במידה מעטה
ה. נותנים כבוד במידה מעטה מאד
ו. בכלל לא נותנים כבוד
9. עד כמה לדעתך מראים בפרסומות המשודרות בטלויזיה ילדים ובני נוער כפי שהם במציאות?
א. במידה רבה מאד כפי שהם במציאות
ב. במידה רבה כפי שהם במציאות
ג. במידה בינונית כפי שהם במציאות
ד. במידה מעטה כפי שהם במציאות
ה. במידה מעטה מאד כפי שהם במציאות
ו. בכלל לא כפי שהם במציאות
אם סימנת אחת מהתשובות ג-ו נא הסבר/י במה שונה לדעתך מה שמראים בפרסומת לעומת המציאות:
..............................................................................................................................
10. האם יש יותר בנים, יותר בנות או מספר דומה של בנים ובנות בפרסומות עם ילדים ובני נוער בטלויזיה?
א. יותר בנים
ב. יותר בנות
ג. מספר דומה
11. בפרסומות שבהן מופיעים בנים ובנות את מי מציגים כיותר חשוב בפרסומת? א. את הבנים ב. את הבנות
ג. את שניהם באותה מידה
12. השווה/י בין התנהגויות של בנים ובנות בפרסומות בטלויזיה שבהן מופיעים ילדים ובני נוער. סמן בכל שורה xבטור המתאים לדעתך..

שניהם באותה מידה
הבנות יותר
הבנים יותר
מי....... ?
1. מגלים יוזמה
2. מביעים רגשות
3. מגלים אחריות
4. מתנהגים באלימות
5. מגלים מנהיגות

6. פעילים
7. מתנהגים בהתאם לגילם
13. עד כמה חשוב בעיניך שילדים ובני נוער שמופיעים בפרסומות בטלויזיה יפגינו כל אחד מהדברים הבאים:
בכל שורה נא לסמן xבטור המתאים לדעתך
בכלל לא חשוב
חשוב במידה מעטה מאד
חשוב
במידה מעטה
חשוב במידה בינונית
חשוב במידה רבה
במידה רבה מאד
1. לבוש צנוע
2. יוזמה
3. פעילות
4. אחריות
5. מנהיגות
6. הבעת רגשות
7. התנהגות מתאימה לגילם
14 . עד כמה את/ה נהנה/ית או לא נהנה/ית לראות אלימות בפרסומות בטלויזיה שבהן מופיעים ילדים ובני נוער?
א. נהנה במידה רבה מאד
ב. נהנה במידה רבה
ג. נהנה במידה בינונית
ד. נהנה במידה מעטה
ה. נהנה במידה מעטה מאד
ו. בכלל לא נהנה
נמק/י........................................................................................................................
15. עד כמה רצוי או לא רצוי, לדעתך, שילדים ובני נוער יופיעו בפרסומות המשודרות בטלויזיה?
א. רצוי במידה רבה מאד
ב. רצוי במידה רבה
ג. רצוי במידה בינונית
ד. רצוי במידה מעטה
ה. רצוי במידה מעטה מאד
ו. בכלל לא רצוי
נמק/י........................................................................................................................
16. בכל שורה נא לסמן xבטור המתאים לדעתך.
עד כמה חשוב לדעתך שבפרסומות בטלויזיה שבהן מופיעים ילדים ובני נוער יהיו:
בכלל לא חשוב
חשוב במידה מעטה מאד
חשוב
במידה מעטה
חשוב במידה בינונית
חשוב במידה רבה
חשוב במידה רבה מאד
1. מספר שווה של בנים ובנות
2. התייחסות מכבדת
3. ילדים ובני נוער שדומים לנו
4.דמויות שאפשר להזדהות אתן
5. איזון בתפקידי שני המינים
6. התנהגות שאינה אלימה
תודה על שיתוף הפעולה.
HTTP://ECOMM.INTERMNET.IL/DOCS/ZVISOL.HTM
HTTP://ECOMM.INTERMNET.IL/DOCS/ZVISOL.HTM

תגים:

צרכנות · מותגים · מסר · מידע · אמונות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הפרסומות על בני נוער", סמינריון אודות "השפעת הפרסומות על בני נוער" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.