היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעורבות הורים לילדים עם נכות התפתחותית

עבודה מס' 063924

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מעורבות הורים לילדים עם נכות התפתחותית בפיתוח שירותי דיור בקהילה - להלכה או למעשה?

8,836 מילים ,49 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו לבחון את סוגיית מעורבות הורים לילדים עם נכות התפתחותית בפיתוח שירותי דיור בקהילה. האם זוהי "מעורבות" כהגדרה המילונית של אברהם אבן שושן: "היות מעורב: זיקתו למעורבות עם החברה." מעורבות בין הבריות"? או מעורבות תלוית מצב. שכן מדובר בהורים המצויים במצוקה רגשית גבוהה והמוטיבציה שלהם לקבל יעוץ תמיכה ועזרה מקצועית נמוכה. דבר שמשפיע על היכולת להיות מעורב בצורה אפקטיבית גם אם קשור הדבר למכלול הבעיות אתן הם מתמודדים.
כמו כן יבחן תפקיד מערכות השירותים בקהילה בנושא ותפקידי העובדים הסוציאליים: הפרטני והקהלתי במערכת זו.
תבחן ההתמודדות עם שאלת ההשמה החוץ ביתית אצל הורי הנכים התפתחותיים והשפעתה על פתוח שירותי דיור בקהילה.
האסטרטגיות העיקריות של עבודה קהילתית מיועדות להביא שנוי באיכות חיי אנשים השרויים בחוסר אונים. תיבדק סוגיית העצמה כבלי להגברת מעורבות הורים בפתוח שירותי מדור לילדיהם.
לסיכום נתחקה אחר הקשר בין המשתנים השונים הקשורים להורים וילדיהם הנכים לבין מידת נכונות ההורים לגבש החלטה על השמה חוץ ביתית וטיב הקשר בינם לבין אנשי המקצוע ונותני השירותים.

תוכן העניינים
1. תקציר
2. מבוא
3. התמודדות ההורים והמשפחה עם ילד בעל צרכים מיוחדים
4. ההורים ומערכת השירותים
5. ההורים ואנשי המקצוע
6. נכונות ההורים להשמה חוץ ביתית
7. תכנון דיור קהילתי ועבודה קהילתית
8. העצמה פרטנית וקהילתית ככלי להגברת מעורבות הורים בפיתוח שירותי דיור בקהילה - עבור ילדם הנכה
9. מעורבות הורים להלכה או למעשה?
10. סיכום ומסקנות
11. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

נסקור את הספרות המקצועית והמחקרית הרלבנטית ונבחן את הנעשה בשטח.
בואו לעולם של ילד עם מגבלה פיזית שכלית או נפשית משנה לחלוטין את צורת החיים של המשפחה ודורשת התמודדות ממושכת לאורך זמן.
המשפחה צריכה להתמודד עם מצב חדש שנוצר, הכולל אינטראקציות רבות עם אנשי מקצוע (דותן, 1987) ועם מערכות שירותים סבוכה. (Levinson, 1988)

מקורות:

בר תקוה ח. (1987) מעבר ממוסדות לקהילה: עמדות הורים וחוסים עבודת מ.א. ביה"ס לחינוך אוניברסיטת חיפה, חיפה.
גולדמן מ. (1995) - דרכי חיפוש אחר מידע בקרב הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. עבודת מ.א. ביה"ס לעבודה סוציאלית האוניברסיטה העברית, ירושלים.
דותן, נ. (1987) התיחסות אמהות למקורות מידע לגיבוש ילדים. עבודת מ.א. החוג לפסיכולוגיה אוניברסיטת תל - אביב, תל - אביב.
וידן, נ. (1980) התמודדות משפחות עם ילד מפגר עבודת מ.א. בעבודה סוציאלית אוניברסיטת חיפה, חיפה.
פ.ק.ס. (1993) תפקידי העובד הסוציאלי כחבר בצוות רב מקצועי המטפל באנשים בעלי פיגור שכלי. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום כרך 8 מס' 1 אחוה הוצאה לאור.
מאיר א. (1986) "התערבות טיפולית עם נכים התפתחותיים ובני משפחותיהם: "דילמות וספקות" נכות התפתחותית ופיגור שכלי, רימרמן, רייטר, חובב (עורכים) גומא צריקובר עמ' 141-149.
מורבר מ. (1991) מעורבות הורים בתהליך האי מיסוד של ילדיהם הלוקים בפיגור שכלי השוהים במעונות פנימיה. עבודת מ.א. ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן, רמת - גן.
סדן, א. (1997) העצמה ותכנון קהילתי - תיאוריה ופרקטיקה של פתרונות חברתיים אנושיים. הוצאת הקיבוץ המאוחד תל - אביב.
פורטוביץ, ד., רימרמן, א. (1985) תגובות של הורים על הולדת ילד נכה, חברה ורווחה ו': 185-176.
קרן, נ. (1994) נכונות להשמה חוץ ביתית אצל הורים לבעלי נפש בוגרים.
עבודת מ.א. ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן, רמת - גן.
רימרמן, א. ריטר, ש. חובב, ג. (1986) נכות התפתחותית ופיגור שכלי, צריקובר תל - אביב.
רימרמן, א. מאיר, א'. ושטנברג, י. (1986) נכות התפתחותית בקובץ מונחים צריקובר 45-46 תל - אביב.
רימרמן, א. (1991) נכונות להשמה חוץ ביתית בקרב הורים לילדים ומתבגרים הלוקים במוגבלות שכלית קשה חברה ורווחה יא' 109-116.
רעוף, ר. (1992) תחושת קוהרנטיות, תמיכה חברתית ומידת נכונות להשמה חוץ ביתית אצל הורים לילדים רכים עם נכות התפתחותית. עבודת מ.א. כעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן רמת - גן.
שוורץ ח' (1993) דיור קהילתי למבוגרים הלוקים בפיגור שכלי: "מאפייני דייריו וכיווני התפתחות אפשריים" בטחון סוציאלי 39 עמ' 96-83.
שוורץ ח' (1993) מודלים של דיור קהילתי למבוגרים בעלי "פיגור שכלי" חברה ורווחה יג' עמ' 209-195.
שוורץ ח' (1993) דיירי הדיור הקהילתי: שילובם בחיי הקהילה בתוך: ח' שוורץ, דיור קהילתי למבוגרים בעלי פיגור שכלי, סקר מחקר ארצי בסיס מידע ראשוני.
ירושלים גו'ינט - מכון ברוקצייל לגרנטולוגיה והתפתחות אדם וחברה.
שוורץ ח', (1994) דיור קהילתי למבוגרים בעלי פיגור שכלי: סקר מחקר ארצי בסיס מידע ראשוני והערכה. ירושלים גו'נט מכון ברוקצייל לגרנטולוגיה והתפתחות אדם וחברה עמ' 16-17, 32-36.
Antonak R.F. Livneh, H. (1988). The measurment of attitudes toward people with disabilities, methods, psychometrics and scales. Illinois: Charles C. Thomas Publisher. Pp. 5-14.
Blacker J. Hanneman, R. (1993). Out-of-home placement of children and adolescents with sever handicaps: Behavioral intentions and behavior. Research in Developmental disabilities. 14 145-160.
Cooley, W.C. Moeschler, J.B. (1993). "Counseling in the health care relationship" In G.H.S. Singer L.E. Powers (Eds), Families disability and empowerment. Paul H. Brooks Publishing Co. pp. 115-174.
Crnic, K.A., Friedrich W.N. Greenberg, M.T. (1983) "Adaptation of families with mentally retarded chidren: A model of stress, coping and family ecology". American Journal of Mental Deficiency, 88: 125-138.
Dolmick, E. (1993). Deafness as culture. The Atlantic Monthly 272(3) 37-53.
Dunst C.J., Trivette, C., Deal, A. (1988). Enabling Empowering Families. Cambridge, M.A. Brookline books.
Erickson, W.T. (1969). "MMPI profiles of parents of young retarded children." American Journal of Mental Deficiency. 73:728-732
Folkman, S. 1991. "Coping across the life span: Theoretical issues. In E.M. Cummings et al. (Eds), Life-span developmental psychology. L.E.A. Publishers.
Fortier L.M. Wanlass R.L. (1984). "Family Crisis following the diagnosis of a handicapped child". Family Relations, 33: 13-24.
Friedrich, W.N., Greenberg, M.T. Crnic, K. (1983). A short - Form of the questionnaire on Resources and stress. American Journal of Mental Deficiency, 88 41-48.
Healy, A., Keesee, P.D. Smith, B.S. (1989) Early services for children with special needs: Transactions for family support. Paul H. Brookes Publishing Co.
Kazak, A.E. (1986). Families with phisically handicapped children: social ecology and family systems. Family Process, 25, 265-281.
Kazak, A.E. (1987). Professional helpers and families with disabled children: A social network perspective in M. Ferrari M.B. Sussman (eds). Childhood disability and family systems. London. Haworth Press, 177-197.
Lazarus, R.S. Folkman, S. (1984). "Stress appraisal and coping: Springer Publishing Company: New York.
Levinson R. (1988). Information and referral networks. Springer Publishing Company: New York.
Neighbors, H.W., Elliott K.A., Gant, L.M. (1990). Self-help and black Americans: A strategy for empowerment. In: T.J. Powell (Ed). Working with self-help. Maryland: NASW, 189-217.
Miller, S.M., Combs, C. and Stoddard, E. (1989). "Information coping and control." In A. Steptoe A. Appels (Eds), Stress, personal control and health. John Willy Sons, pp. 131-162.
Moffat, V. 1993. "Informing people with learning disabilities". In Information enables: Improving access to information services for disabled people. Papers presented at the National Disability Information Project's 1993. Conference P.S.I. London, pp. 29-39.
Olshansky, S. 1962. "Chronic sorrow: A response to having a mentally defective child". Social casework 43: 191-194.
Patterson, J. (1991). Family Resilience to the challenge of a child's disability. Pediatrics Annals, 20: 491-500.
Rimmerman, A. (1989a). The provision of respite care for children with developmental disability: changes in maternal coping and stress over time. Mental Retardatioon, 27(2), 99-103.
Rimmerman, A. (1990). Research report: Sources of stress and social support among elderly mothers of mentally retarded adults. Journal of Social Work and Policy in Israel, 3, 19-28.
Seltzer, M.M. Krauss, M.W. (1984), Family, community residences and institutional placement of a sample of mentally retarded children, American Journal of Mental Deficiency, 89, 257-266.
Singer, G.H.S. Powers, L.E. (1993) "Contribution to resilience in families". In G.H.S. Singer L.E. Powers (Eds), Families Disability and Empowerment, Paul H. Brookes Publishing Co.
Sommenschein, P. (1981) "Parents Professionals An Uneasy Relationship. Teaching Exceptional Children. 14: 62-65.
Suelzele, M., Keenan, V. (1981), Changes in family support network over the life cycle of mentally retarded persons. American Journal of Mental Deficiency, 86, 267-274.
Waisbren, E (1980). "Parents reaction to The birth of a developmentally disabled child". American Journal of Mental Deficiency, 84: 345-351.
Watzlawick, P. (1983). "The situation is hopeless but not serious. New York! Norton.
Whittaker, J.K. (1986). Integrating formal and informal social care: A Conceptual framework. British Journal of Social Work 16, 39-61.
Wikler, L., Wasow, M., Hotfield, E. (1983) Seeking strengths in families of developmentally disabled children, Social Work 28: 314-315.

תגים:

פיגור · חריג · שילוב · בקהילה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעורבות הורים לילדים עם נכות התפתחותית", סמינריון אודות "מעורבות הורים לילדים עם נכות התפתחותית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.