היישום אינו מחובר לאינטרנט

התגובות השגורות של הורים ללידת ילד עם נכות התפתחותית, הקשיים ודרכי התמודדותם בדרך להסתגלות

עבודה מס' 040061

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: יתרונותיה וחסרונותיה של שיטת הטיפול הקבוצתי בהורים

5,582 מילים ,40 מקורות

תקציר העבודה:

בפתח דבר אציג את תגובות ההורים להולדת ילד הסובל מהנות התפתחותית, דרכי-התמודדותם והקשיים העוברים עליהם בדרך להסתגלות. אסביר את חוסר - הענותם לקבל עזרה - מקצועית כלשהי ואת הקשיים בגיוס ההורים לטיפול הקבוצתי.

בהמשך אסביר את הרציונאל התאורטי בבחירת שיטת הטיפול הקבוצתי באוכלוסיית הורים זו תוך הצגת יתרונותיה ומגבלותיה. אייחד מקום להסברים בדבר דרך בחירת קבוצת ההורים ומבנה הרכבה הקבוצתי שהינם בעלי השפעה מכרעת על הצלחת הטיפול. אציג תאוריות קבוצתיים ומחקרים בנושא שיצביעו על צורכי ההורים לילדים חריגים שיוכלו לזכות למענה הולם בשיטת ההתערבות הקבוצתית.

מקורות:

אוטרויל, ז. כהן, א. (1988)., הנחיית קבוצות מחנכים בנושאי בריאות הנפש. ירושלים.
אכמון, י. (1987)., תפקידם של מאפייני אישיות קוגנטיביים ופיזיולוגיים בתהליכי וויסות עצמי - חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב.
בנימין, א. (1978).,התנהגות בקבוצות קטנות, עם-עובד, ת"א.
ברגר, ר. (1988)., (עורכת). הנחיית קבוצות הורים: מקראה, תל- אביב: אוניברסיטת תל-אביב ואלכ"א.
ברגובוי, א. ולוי, ס. (1981)., עבודה בקבוצה עם הורי ילדים בעלי ליקויי למידה והסתגלות. חברה ורווחה, מרץ, 103-90.
ברזניץ, ש. (1983).,פסייכולוגיה חברתית. עם-עובד, תל-אביב.
זוהר, ע. שפירא י. (1977). הגוף ותפקידו, עם-עובד, תל-אביב.
זיידר, י. (1986)., אחיו הרגילים של הילד החריג. נכות התפתחותית ופגור שיכלי, בעריכת רימרמן, רייטר, חובב, צ'ריקובר (עורכים) גומא 100-108.
יוגב, י. (1991)., "קבוצות תמיכה להורים לילדים עם נכויות פיזיות", עבודה סוציאלית עם קבוצות, אוניברסיטת בן-קויות, ע' 148.
טייכמן, י. ברג, ר. ושות', (1987)., "הערכת משפחות המודל הסירקומפלקסי", שיחות, 2, עמ' 26-16.
מנוחין, ס. (1982)., משפחות ותראפיה משפחתית, ת"א, הוצאת רשפים.
מרכוס, י. ויינר-עינב, ב. (1975)., פניה ואי פניה אל הלשכה הסוציאלית. מדינת ישראל, משרד הרווחה, ירושלים.
סטיר, ו. (1985)., המשפחה המודרנית לחיות ביחד, ת"א ספריית הפועלים.
פייגין, ר. וברק, ד. (1991)., עקרונות עבודה קבוצתית עם הורים לילדים חריגים הסובלים מקשיי למידה והסתגלות. חברה ורווחה, י"א, 430-446.
פלד - ינאי, ר. (1986)., לחץ - יתר ובלעדיו, עם-עובד, ת"א.
קסן, ל. (1993)., קבוצות טיפוליות למחלימים מאוטם בשריר הלב: התגבשות הראשוניות בקבוצה והפגת חרדה. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה. האוניברסיטה העברית ירושלים.
קרטרייט, ד. וזנדר, א. (1960)., דינמיקה קבוצתית מחקר ותיאוריה, תל-אביב : יחדיו.
רימון, ל. (1991)., קבוצת תמיכה של הורים לילדים חולי סרטן, מרכז רפואי ע"ש שיבא.
רימרמן, א. פורטוביץ, ד. (1985)., תגובות הורים להולדת ילד נכה, סיכום האספקטים הדינמיים של התמודדות עם משבר. חברה ורווחה, )21) 176-185.
שטיינר, י. (1957)., "המשברים הנורמטיבים - חוליות במחזור חיי המשפחה", סעד, י"ט (6), עמ' 7-11.
שיינברג, ל. (1977)., הקשר בין קבלה פסיכולוגית של מגבלה פיזית לבין נכונות לבקש ולקבל עזרה פיזית אצל פרפלגית, עבודת מ.א. אוניברסיטת תל-אביב.
שמאק רישאד ופטרישיה (1978)., תהליכים קבוצתיים בכיתה, מסדה, חיפה.
שרן, שלמה ויעל (1977)., הוראה בקבוצות קטנות. הוצאת עם-עובד, ת"א.
BERZON M., (1987) "Development of life style and coping patterns in families of mentally handicapped children". Johanesburg P.H.D. Thesis.
BERTCHER, H.J. MAPLE, F. (1985) Elements and issues in Group Composition. In M.Sandel, Elasser, R. Sarri R. Vinter (Eds.) Individual change through Small Groups (pp 180-202). New York: The Free Press.
BLACHER J., (1984) "Sequential stages of parental adjustment to the birth of a child with handicaps" Fact or artifact" Mental Retardation, vol 22,, 55-68.
BLAU, Z.S. (1977) "Structural constrains of friendship" in CXhildren Medical Care, vol 15 p. 47-50.
CARTERM E,A, NCGIKDRICK, (1980) "The Family Life Cycle and Family Therapy: An Overview", in Carter, E.A. McGoldrick (Eds), The Family Life Cycle: A Framework for Family Therapy, Gardner Press Inc, N.Y. P 3-20.
CASTRO, M.A. (1984) Reaction to receiving aid as a function of cost to the donor and of.
CHESLER M., YOAK M., (1983) "The organization of self -help groups for families of children with cancer. University of Michigan.
CHIGIER, E., (1972) Across culture study of child and family in Israel. Tel-Aviv.
DELL ORTO, A.E., LASKY (1979) "Group counseling and physical disability". Belmont. California Wadsworth, Pub.
DEMBO, T. LEVITON, L. (1956): "Adynstment to misfortune a problem fo social psychological rehabilitation". Artifical limbs, 4-26.
EZRD, J. Social andd economic effects on families of patients, (1961). p. 34.
FELDIS, D., (1977) "Perception of control by parents of handicapped children" Dissertation abstracts international. vol 37 (10) a. 6399. University of Michigan, 1976.
FISHER, J.D. NADLER, A. (1982) Recipient reactions to aid pxychological bulletin, vol. 91, no 1, 27-50.
FOULKES S.H., (with F. LEWIS) (1984) - "Group analysis studies in Medical pxychology, vol 20. 175-184.
FRAMO, J.L. (1982) "Marriage therapy in a couples group" in: Exploration in marital Family therapy.
GOLOMBIEUSDY, T. BLUMBERY, A. (1980) Sensitivity training and the laboratory approach. New-York.
GLASSMAN, M. KATES, L. (1990). Group work a humanistic approach. LONDON, Sage Publication.
HEMAN, L. HINCKLEY, T. (1951), Group treatment in psychotherapy. New-York.
INGALLS T.T., (1978) Mental retardation. The changing outlook. John Wiley.
KAPLAN, H.I. SADOCK, B.J. (1982) The escoloution of Group therapy. Modern groupp book 2, E.P. DUTTON, New York.
KASLOW, F.W. LIEBERMAN, E.J., (1982) Couples group therapy: Rationale dynamics and process, vol 18 (2) 110.
KASLOW, F.W., (1981) Group Therapy with couples in conflict" in Psychotherapy: Theory Research Practice. vol 18 (4) , 516.
KATZ, S. FLORIAN, V. (1986), "A comprehensive theoretical model fo psychological reaction to loss". International Journal of psychiatry in medical p 325.
KAZAK, A.E. MARVIN, T.S. (1984) "Diffrences, Difficulties and Adaptation: Stress and Social Networks in Families with Handicapped Child". Families Relations, 33, p. 67-77.
KURLAND, T. (1978). Planning: The megledted component of group development. Social Work with groups 1, 173-178.
LAX, R., (1972) "Some aspects of the interaction between mother and impaired child. Mother narcisistic trauma". Journal of psychoanalysis, vol 53, 339-343.
LEICHTER, E. (1975) Treatment of married couples groups vol. 2 (2) 12.
MACKENZIE, K.R. LIVESLEY, W.J. (1983). "Adevelopmental for brief group therapy". Advancex. in group Psychotherapy Monograph 1, Dies R.R. Mackenzie K.R.
MERCER, J.R., (1973) "Labeling the mental retardated: clinical and social system perspective on mental retardation". Berkerley University of California.
MINUCHIN, S. (1974) Families and Family Therapy, Tavistock Public.
MORIS, S.C. ROSEN S. (1973) Effect of flet adequncy and opportunity to recipracated on help Beeking J. of experimental Social Psychology. p 265-270.
NORTHEN, H. (1988). Social work with groups. NYork: Colombia University Press.
OLSHANSKY, S., (1962) "Chronic sorrow: A response to having a mentally defective child Social casework, vol 43, 191-194.
PAPP, P. Brief therapy with couplex group, p 26.
POWER, P., DELL ORTO, A.E., (1982) Role of the family rehabilitation of physically disabled, University Park Press. Baltimore.
POWER, P., DELL ORTO, A.E., GIBBONS, (1988) "Family intervention throughout chronic illness and disability". Springer Pub, New-York.
PAPELL, C. F. TOTHMAN, B. (1980). Social group work models: Possession and heritage. In A.S. Alissi (Ed.) Perspectives on social group practice. New York: The Free Press.
ROMANO, M., (1986) "The inpact of disability on family and society," Foundations of medical rehabilitation.
SCHILD, S." Counseling parents of retarded children living at home." Cocial work, vol 9 (1) 86-89.
SCHOPLER, J.H. GALINSDKY, M.G. ALICKE, M.D. (1985), Goals in social group work practice: Vinter (Eds)' Individual change through small groups (2nd ed.) (pp. 140-158). New York: The Free Press.
SOLMIT, A.J. STARK, M.H. (1961) Mourning and the birth of a defective child, psychoanalitic study of th child. New-York.
THOMPSON, S. KAHN, J.H. (1970). The group process as a helping technique. New York:Pergamon Press.
TOMPKINS R.P. GALLO F.T. (1980). Sociaal groups work: A model for goal formulation. In A.S. Alissi (Eds). Perspectives on social group practice (pp 154-163). New York: Pergamon Press.
WELLS, A.B. FIGUREL, J.A. (1975) "Group facilitatinve training with conflicted material couples". in: Couples in conflict, pp, 315-326.
WHITAKER D.S. (1985). Using groups to help people. LONDON: Routhledge Kefan Paul.
WHITAKER, D., (1985) Using groups to gelp people. Routledge Kegan Paul: London.
WHITAKER, D.S., (1987) "Sone Connections Between a Group Analytic and a Group Focal Conflict Perspective", Inter. J. Group Psychotherapy. 3 (2), p. 201-218.
WHITMAN, R.M. STOCK, D. (1958) "The Group Focal Conflict" Pxychiatry, 21 p. 269-276/
WILKER, L., WASOW, M. HATFIELD, E. (1981) "Cronic Sorrow Revisited: Parents Vs. Proffessional Defiction of the Adjugment of Parents of Mentally Retarded Children", American Jurnal of Ortopsychiatry. 51 (1). p. 63-70.
WILKER, L., WASOW, M., HATFIELD, E., (1983) "Seeking strengths in families of developmentally disabled children". Social work, vol 28 (4) 131-315.
WOLFENSBERGER, W., MENOLASCINO. F., (1970) "Atheoretical work for the managment of parents of the mentally retarded in Menolascino (ed)". Psychiatric approaches to mental retardation. Basic bood in 475-492.
WRIGHT, B.A. (1960), Physical disability: A psychological approach. New-York.
YALOM, J.D., (1975) The fherapy and pracrice of group Psychotherapy. Basic Books, New-York.

תגים:

הורות · מחלה · חולי · החלמה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התגובות השגורות של הורים ללידת ילד עם נכות התפתחותית, הקשיים ודרכי התמודדותם בדרך להסתגלות", סמינריון אודות "התגובות השגורות של הורים ללידת ילד עם נכות התפתחותית, הקשיים ודרכי התמודדותם בדרך להסתגלות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.