היישום אינו מחובר לאינטרנט

מודיעין עסקי

עבודה מס' 063847

מחיר: 216.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מה בין ריגול תעשייתי ומודיעין עסקי.

3,718 מילים ,9 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
מבוא
פרק א' - ניהול וקבלת החלטות
א - 1 מאפייני מנהל כחבר בצוות
א - 2 מודל חמשת העקרונות.
פרק ב' - מוכוונות וניתוח אסטרטגי
ב - 1 אמצעי להתווית אסטרטגיה תחרותית.
פרק ג' - מודיעין עסקי
ג - 1 המבנה התפקודי של "מודיעין עסקי"
ג - 2 תוכנית מודיעין
ג - 3 שיטות איסוף אתיות
פרק ד' - סוגיות משפטיות ומוסריות
ד - 1 אמצעים טכניים
ד - 2 הגורם האנושי
ביבליוגרפיה

מבוא:
מוסר ועסקים הנו תחום אקדמי הבוחן את מטרות המגזר העסקי ואת דפוסי פעולתו. אחד הגורמים העיקריים שהיום משפיעים על דפוסי המוסר בעסקים הנו המודיעין העסקי.
מודיעין עסקי הנו אמצעי להבאת כל גוף עסקי לפעילות עיסקית שוטפת אידילית וזאת דרך איסוף מידע רלוונטי בכדי להתוות אסטרטגיות מתאימות ליישום שוטף.
העקבה העיקרית בפעילות זו הנה מידת האתיות של כל גוף עסקי, בין אם הוא בתחילת דרכו העסקית או וותיק בענף הספציפי וזאת ללא התייחסות מתאימה לסוגיות משפטיות ומוסריות בתחום.
ניהול עסקים מעורר שאלות נוקבות לגבי דרכי הפעילות ונורמות ההתנהגות של המנהל כאשר המחויבות הבסיסית שלו הנה קיום חובות האמון, המיומנות והזהירות החלות עליו.
סוגייה זו הנה מרכזית בהליך קבלת החלטות של המנהל והארגון בכלל. כאשר המחויבות הארגונית הנה כלפי הסביבה הפנימית (ניהול עובדים, מלאי וכו') וכלפי הסביבה החיצונית (ספקים, מתחרים, לקוחות וכו').
המודיעין העסקי הנו אמצעי יעיל התופס מקום מול הסביבה החיצונית.
כיום הולכות ומתרבות החברות המבינות שמוכוונות אסטרטגית אמיתית מחייבת לנטוש את המודלים הכמותיים הפשטניים לניתוח נתוני העבר ולעבור לראיה מציאותית ומורכבת יותר של הסביבה התחרותית שלהן ושל המגמות הצפויות בה בעתיד. ניהול עסקים וארגונים מותנה בתכנון, בהבנה נכונה של כללי המשחק ובחירת הדרך המשפיעה ביותר על היעד והיריב.
הדרך הנבחרת המבוססת על ראיה מציאותית ומורכבת יותר של הסביבה התחרותית מחייבת יישום יעיל של מודיעין עסקי והאתיות המודיעינית המחוייבת מקשה על גיוס מידע רלוונטי אך הכרחית חוקתית וכדאית לטווח ארוך מבחינה עסקית.
מודיעין עסקי מטפל בצורה אתית באיסוף מידע זמין וגלוי או גלוי למחצה. המושג מידע זמין וגלוי מתייחס בעיקר לנתונים שפורסמו והינם נגישים לציבור. המושג מידע גלוי למחצה מתייחס לנתונים שנאספו בשטח כגון מידע מלקוחות, ספקים, עמיתים למקצוע וכו'. במודיעין עסקי המידע נאסף מתוך הצגת השאלות הנכונות למקורות הנכונים אך לעולם לא מתוך אכיפת אנשים לתת תשובות. לעומתו ריגול תעשייתי הוא שימוש בטכניקות בלתי חוקיות ומוסריות לאיסוף מידע כגון סודות מסחריים שהמקור אינו מוכן לנדב מרצונו החופשי.
הריגול התעשייתי מאגד בתוכו את סוגיית המודיעין הנגדי. באמצעות פעילות המודיעין הנגדי חברה מסחרית יכולה להפעיל אמצעים טכניים יעילים נגד פעילויות לגיטימיות של מודיעין עסקי מצד היריבים וכמו כן להכין את הבעיות המשפטיות הקיימות במסגרת פעילות של ריגול תעשייתי על חברה מסחרית ליישם פעילות של מודיעין נגדי בכדי להגן על המידע הרגיש שהדלפתו עלולה להוות איום לפעילות עסקית שוטפת באופן יעיל.
אתיות וחוקה בפעילות מודיעין עסקי מחייבת כושר הבחנה בין מודיעין עסקי לריגול תעשייתי.

קטע מהעבודה:

מוסר ועסקים הנו תחום אקדמי הבוחן את מטרות המגזר העסקי ואת דפוסי פעולתו. אחד הגורמים העיקריים שהיום משפיעים על דפוסי המוסר בעסקים הנו המודיעין העסקי.
מודיעין עסקי הנו אמצעי להבאת כל גוף עסקי לפעילות עיסקית שוטפת אידילית וזאת דרך איסוף מידע רלוונטי בכדי להתוות אסטרטגיות מתאימות ליישום שוטף.
העקבה העיקרית בפעילות זו הנה מידת האתיות של כל גוף עסקי, בין אם הוא בתחילת דרכו העסקית או וותיק בענף הספציפי וזאת ללא התייחסות מתאימה לסוגיות משפטיות ומוסריות בתחום.

מקורות:

אדיג'ס יצחק, ניהול לקוי סיבות וטיפול, ת"א, צ'רקובר, מוציאים לאור, 1979.
גלעד בנימין ותמר גלעד, מודיעין עסקי ככלי ניהולי, הרצליה, עתרת, 1992.
חודשיים מאסר על תנאי על משה ורדי בעקבות גניבת מידע, יומן כלכלה - צבע כסף, 22/1/98, 16:05, רשת ב'.
ד"ר אביבה גבע, מוסר ועסקים - מושגים ועקרונות, האוניברסיטה הפתוחה, 1997.
טראוט ג'ק, אל ריס, מלחמת השיווק, ת"א, מטר, 1990.
יב"מ, ניהול עיסקי יב"מ, הנחיות להתנהגות עסקית, 1985.
פורטר א. מייקל, אסטרטגיה תחרותית: טכניקות לניתוח ענפים ומתחרים, הרצליה, עתרת, 1991.
פרי מיכאל, אסטרטגיה של יתרון תחרותי, ת"א, מיצוב, 1991.
Randi L. Sims and Thomas L. Keon - "Determinants of Ethical Decision Making: The Relationship of the percieved Organizational Environment". Journal of Business Ethics, Volume 19, No. 14, May 1999.

תגים:

התנהגות · עסקית · אתית · תחרות · אתיקה · תרבות · ארגונית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מודיעין עסקי", סמינריון אודות "מודיעין עסקי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.