היישום אינו מחובר לאינטרנט

קבלת החלטות במשבר ספטמבר השחור

עבודה מס' 063290

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת תהליך קבלת ההחלטות על פי המודל של בריצ'ר.

3,471 מילים ,6 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
מבוא
פרק א' -חלק תיאורטי -מודל תהליך קבלת החלטות במשבר
פרק ב' -חלק ישומי -ירדן במשבר ספטמבר השחור
רקע
משבר ספטמבר השחור
המערכה האחרונה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
בתודעה הציבורית בישראל זכורים אירועי "ספטמבר השחור" כמבצע שבו חיסלה ממלכת ירדן
התקוממות פלשתינית בתוך חודש אחד ובאופן יעיל ונמרץ. בפועל, האירועים המוכרים
כ"ספטמבר השחור" לא נמשכו חודש אחד אלא ארכו שנה וחצי עם הפסקות ושיאם היה
בספטמבר .1970
תחילה היו נסיונות דיפלומטים לעצירת ההתקוממות הפלשתינית ורק לאחר כישלון נסיונות אלו
עברה ממשלת ירדן ללחימה עיקשת ועקובה מדם.

מטרת עבודה זו לבחון את תהליך קבלת ההחלטות שביצעה ירדן בהתמודדות מול הפלשתינאים
ובבחירתה במאבק צבאי אלים מולם. כלומר, לבחון האם אירועי "ספטמבר השחור" מתאימים
להגדרת המשבר, כפי שתוצג להלן, והאם תהליך קבלת ההחלטות התנהל על-פי המודל
האנליטי.
שאלת המחקר הינה באיזו מידה תרמו מאפייני המצב המשברי להגברת המשקל של מרכיבים
אנליטיים בתהליך קבלת ההחלטות.
השערת המחקר היא שככל שמאפייני המשבר באירוע יחריפו כך תגדל הסבירות לתהליך קבלת
החלטות אנליטי. את שאלת המחקר ננתח תוך שימוש במודל שמציג מיכאל בריצ'ר במאמרו
"התנהגות מדינות במשבר בינלאומי " (1980).
תחילה נציג את הגדרתו של בריצ'ר למשבר ואת המודל שלו לתהליך קבלת החלטות רציונלי
במשבר, ונוסיף בקצרה גם את הגדרתו של אליסון למודל הרציונלי.
לאחר מכן, בחלק הישומי, נזהה את מאפייני המשבר ואת מרכיבי מודל תהליך קבלת ההחלטות
של בריצ'ר בתוך אירועי ספטמבר מנקודת המבט של ירדן ונדגיש אותם.
בסיכום נענה על שאלת המחקר ונבדוק האם השערת המחקר היתה נכונה .

מקורות:

אליסון, ט.גרהם. "דגמים מושגיים ומשבר הטילים בקובה", מתוך גלבוע איתן (עורך),שם, תל-אביב: עם עובד ,(1978) :עמ' 130 -99.
ארנון אוחנה, י. " המאחז הטריטוריאלי -מדינה בתוך מדינה " ,אש"ף -דיוקנו של אירגון ,אריה יודפת ,(1985) :עמ' 135-138.
ביילי , י. "הפלשתינאים וירדן בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים" ,מתוך גלבוע איתן ונאור מרדכי (עורכים) ,הסכסוך הערבי ישראלי , משרד הביטחון ,(1981) :עמ' 195-173.
בריצ'ר ,מ. "התנהגות מדינות במשבר בינלאומי - מודל וממצאים משוערים" ,מדינה וממשל ,ירושלים: האוניברסיטה העיברית, (1980): עמ' 39-5.
מילמן ,י. שותפות עויינת-הקשרים הסודיים בין ישראל וירדן , מיתר , (1987).

תגים:

עימות · פלסטין · פלשתינאים · בריצ'ר · ירדן · מחקר · משבר · עראפת

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קבלת החלטות במשבר ספטמבר השחור", סמינריון אודות "קבלת החלטות במשבר ספטמבר השחור" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.