היישום אינו מחובר לאינטרנט

שכר המנהלים הבכירים בחברות בורסאיות ישראליות

עבודה מס' 063260

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין שכר המנהלים לבין גודל חברותיהם והתוצאות העסקיות שלהן.

8,216 מילים ,10 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות, גוברת הביקורת הציבורית על שכרם הגבוה של המנהלים הבכירים בחברות הציבוריות במשק הישראלי. הביקורת מתייחסת הן לרמת השכר הגבוהה והן לרגישות הנמוכה שבין שכר המנהל לבין הביצועים העסקיים של החברות, אשר באים לידי ביטוי בדו"חות הכספיים ובביצועי המניות בבורסה לני"ע בת"א. נתון מעניין אשר עולה מתוך בחינת נתוני השכר והרווח של כל החברות במדגם, הוא שחציון השכר השנתי של מנהל בכיר אחד בשנת 2002, מהווה %39 מחציון רווח החברות (בשנת 2003 משקל השכר עמד על %20 מהרווחים).
מטרת העבודה לבחון את הקשר בין שכר המנהלים הבכירים(1) בחברות בורסאיות ישראליות, בשנים 2002-2003, לבין גודל החברות (כלומר שווי השוק שלהן) והתוצאות העסקיות שלהן (רווח נקי ותשואה על המניות). בנוסף, יבחנו פערי השכר בין המנהלים כפי שנובעים מהבדלי מין (גבר\אישה), ומהבדלים בתפקיד (סמנכ"ל, מנכ"ל וכו').
המדגם במחקר זה הנו רחב וכלל חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה לני"ע בת"א ואשר קיימים לגביהם בשנים 2002 ו-2003 הנתונים המלאים כלהלן: רווח נקי שנתי, שיעור תשואה שנתי על המניות, שווי שוק, שכרם החודשי של נושאי המשרה הבכירה בעלי השכר הגבוה בחברה, התפקיד ומינו של כל אחד מהם (בשנת 2002, כלל המדגם 299 חברות ו-776 תצפיות על שכר מנהלים בכירים ובשנת 2003 כלל המדגם 231 חברות ו-538 תצפיות על שכר מנהלים בכירים).
העבודה מחולקת לשלושה פרקים: פרק א מציג את הסקירה תיאורטית והשערות המחקר. פרק ב כולל את המדגם והצגת המשתנים. פרק ג מציג את הממצאים האמפיריים ומתאר את מגבלות המחקר.
-------------------------------------------------------------------
1. הכוונה למקבלי השכר הגבוה ביותר בכל חברה.

תוכן עניינים:
מבוא
1. סקירה תיאורטית והשערות המחקר
1.1 מדיניות השכר למנהלים הבכירים
1.2 הקונפליקט בין המנהלים לבין בעלי המניות
1.3 הפער בשכר בין המנהלים הבכירים
1.4 הפער בשכר בין גברים לנשים
1.5 השערות המחקר
2. שיטת המחקר
2.1 המדגם
2.2 סקירת המשתנים
3. ניתוח וממצאים אמפיריים
3.1 הצגת הנתונים
3.2 ניתוח רב משתני
3.3מגבלות המחקר
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

Yaron Amzaleg and Abraham Mehrez, The 'One Million Club': Executive mpensation and Firm Performance", Israel Economic Review, Volume 2 No. 1 May 2004.

תגים:

בכירים · הבכירים · מנהלים · שכר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שכר המנהלים הבכירים בחברות בורסאיות ישראליות", סמינריון אודות "שכר המנהלים הבכירים בחברות בורסאיות ישראליות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.