היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחינת המערכת המפלגתית בישראל

עבודה מס' 062961

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהותו, מאפייניו ותוצאותיו של הפלורליזם המקוטב בישראל.

3,881 מילים ,7 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עבודה זו תעסוק במהותו, מאפייניו ותוצאותיו של הפלורליזם המקוטב בישראל. מערכת מפלגתית פלורליסטית מתאפיינת בריבוי מפלגות - לפחות חמש או שש (Sartori, 1996 בתוך סופר, 15 :2002). בישראל לא היתה עד כה כנסת שהיו בה פחות מ10- מפלגות, ובדרך כלל יותר (ישי, 46 :2002). יתרה מכך מפלגות רבות התפצלו ובסופה של הקדנציה הגיע לעתים מספרן לכפול מתחילת הקדנציה. מנתונים אלה ניתן ללמוד כי קיימת מערכת מפלגתית פלורליסטית.

מטרת עבודתי תהיה לבחון האם קיים בישראל פלורליזם מקוטב ואת תוצאותיו. שאלת המחקר תהיה: האם קיים פלורליזם מקוטב ומה הן השלכותיו? בעבודתי אטען, בין השאר, כי הפלורליזם המקוטב אינו מתאפיין רק בתוך המערכת הפרלמנטרית, כי אם גם במספר הרשימות הרצות לכנסת ובמטרותיהן. כן אטען, כי הפלורליזם המקוטב מוביל לעתים לכך, שמפלגות קטנות המתמודדות לכנסת עלולות לפגוע במטרותיהן ולשרת את הצד שכנגד.

בעבודתי אבחן את המערכת המפלגתית בישראל על פי שבעת המאפיינים של סטורי (בתוך סופר, 15 :2002). בפרק הבא אציג ספרות תיאורתית הנוגעת לפלורליזם מקוטב וכן אתייחס למפלגות בישראל מ1948 - ועד היום. לאחר מכן אקיים דיון ובו אבחן אם קיים בארץ פלורליזם מקוטב וכן את השינוי שחל מאז ששלטו בארץ מפלגות קרטל, אלה שינויים חלו במהלך השנים, כיצד השינויים במרכז השפיעו על השוליים ומה החסרון שבפלורליזם מקוטב מבחינתה של מפלגת שוליים. את מסקנותי אביא בסיכום.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירה תיאורטית
2.1 מהותו של הפלורליזם המקוטב
2.2 המערכת המפלגתית בישראל
3. דיון
3.1 מפלגות הקרטל כבסיס למרכז רחב ויציב
3.2 מתזוזת המרכז להקצנת השוליים והחרפת הפלורליזם המקוטב
3.3 תקופת הפוסט-קרטל
4. סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

גורי, ח., גלברט, ד. ושבא, ש., (1969), סיפור המעשה, עם עובד, תל-אביב.
הרמן, ת., (1998), ממשל ופוליטיקה - הבחירות בישראל, אוניברסיטה פתוחה, תל-אביב.
ישי, י., "שיבתה של החברה האזרחית: מפלגות פוסט-קרטל בישראל", בתוך:דוד-פורר, ע., (2002), ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, (חוברת הקורס סתיו א2003),אוניברסיטה פתוחה, תל-אביב, עמ' 43-53.
נויברגר, ב., (1997), ממשל ופוליטיקה - המפלגות בישראל, (יחידות 7-8), האוניברסיטה הפתוחה תל אביב.
נויברגר, ב., (1998), ממשל ופוליטיקה - הדמוקרטיה הישראלית, אוניברסיטה פתוחה, תל-אביב.
סופר, א., (2002), ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל - חוברת הקורס אביב ב2002, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.
רובינשטיין, א., (1997), מהרצל עד רבין והלאה, שוקן, ירושלים ותל-אביב.

תגים:

אזרחית · דמוקרטיה · חברה · ישראלית · מפלגות · פוליטיקה · קרטל · ריבוי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחינת המערכת המפלגתית בישראל", סמינריון אודות "בחינת המערכת המפלגתית בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.