היישום אינו מחובר לאינטרנט

פולחן עצים קדושים כאמצעי להבניית זהותן של נשים מזרחיות

עבודה מס' 062715

מחיר: 542.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הנושא באמצעות תצפית על טקס שנערך במהלך הילולת רבי שמעון בר יוחאי.

6,093 מילים ,35 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

בעבודה זו אבדוק כיצד הנשים המזרחיות באמצעות הביצוע והחזרה על הפעולה הריטואלית של פולחן העץ הקדוש וקשירת הבדים המתלווה אליו, מחזקות את הסטריאוטיפ הג'נדרי, הנשי, לעצמן כנשים. סטריאוטיפ נשי המדגיש את תפקידה ומקומה של האישה בחברה תחת המסגרות של נישואין, הריון, לידה, אמהות, גידול ילדים ודאגה לשלמות המשפחה והמשכיותה, אישה המוגדרת כיצור אקסטאטי, מתפרץ, בלתי נשלט וחושני (1978 ,Dwyer , לוי, 1991).

בהמשך לכך אנסה לבדוק האם באמצעות הפעולה הריטואלית של טקס הקשירה לעץ הקדוש המבוצע ברובו על ידי קבוצות של נשים (אמהות ובנות, סבתות ונכדות, חברות, שכנות וקרובות משפחה), יוצרות הנשים לעצמן מרחב נשי או זירה אוטונומית נשית משלהן המנותקת בחלקה מ"העולם הגברי", זירה המאפשרת לנשים להדגיש את החלק החיובי של זהותן הנשית ואת הקשר שלהן לאל כנשים.

נקודת המוצא שלי להתחקות אחר הבניית הנשים את זהותן המינית, תהיה תיאור אתנוגרפי וניתוח פולחן העץ הקדוש ליד מערת קבר שמאי במהלך ההילולה. פולחן זה בנוי מטקסים "אישיים", במהלכם נהוג לקשור סרט\ בד לעץ הקדוש. הסיבה לבחירת טקס זה כנקודת מוצא להבנת תהליך ההבניה של הזהות הנשית, היא משום שבטקסים מתגלים סמלים זהותיים בריכוזיות מרובה (Turner, 1969).

במסגרת טקס אישי מסוג זה יהיה ניתן לראות כיצד ערכים תרבותיים מתמזגים עם החוויה האישית של הנשים. כדי לנתח את השאלות שהעלתי אשתמש בתיאוריה התרבותית (פמיניסטית), באופן כללי תיאוריה זו טוענת שההבדלים בין המינים במסגרות הנחשבות כעובדתיות כטבע ביולוגיה, כלכלה ופרנסה, עברו בעצם עיבודים אנושיים שהעניקו להם משמעות חברתית ואידיאולוגית המושפעת מאינטרסים פוליטיים אידיאולוגיים, ותרבותיים. משמעות זו אינה נובעת 4מתמונת מצב אובייקטיבית אלא היא שיקוף של המציאות החברתית ומעצבת מציאות זו בו
בזמן. תיאוריה זו תאפשר לי להראות כיצד פולחן העצים מהווה אמצעי להבניית הזהות הנשית של הנשים המזרחיות במהלך הילולת שמעון בר יוחאי וכיצד זהות זו נוצרת, מעובדת ומחוזקת בו בזמן על ידי אותן נשים מזרחיות, במהלך ביצוע טקס הקשירה לעץ הקדוש.

בהמשך לכך אתן סקירה על תופעת פולחן העצים בכללותה, כפולחן שהינו אוניברסלי, אתאר כיצד תופעה זו עלתה מחדש עם התעצמות תופעת פולחן הקדושים בישראל ואנסה להראות כיצד משמעויות סימבוליות של טקס הקשירה לעצים קדושים מקושרות לאלמנטים בזהות הנשית, כהריון, אמהות, לידה וכדומה, בתרבויות שונות כמו התרבות הצפון אפריקאית והערבית מוסלמית. תרבויות בתוכן חיו קהילות של יהודים ובתוכן ביצעו פולחן עצים, תופעה שכאמור עלתה מחדש גם בארץ בהשפעת יוצאי תרבויות אלו.

תוכן עניינים:
פרק 1: מבוא
1.1. הקדמה
1.2. תיאוריה תרבותית (פמינסטית)
1.3. פולחן עצים קדושים
פרק 2: תיאור אתנוגרפי של טקס הקשירה לעץ הקדוש והסברן של הנשים לטקס זה
2.1. רקע לתצפית
2.2. תיאור הרקע לטקס
2.3. משתתפי הטקס
2.4. תיאור מנהגי הטקס
2.5. הסברן של הנשים (וגם הגברים) לכללי הטקס
2.6. הקשר בין טקס פולחן העץ הקדוש ליד מערת קשר שמאי לבין הילולת רבי שמעון בר יוחאי
פרק 3: ניתוח טקס הקשירה לעץ הקדוש כאמצעי להבניית זהותן של הנשים המזרחיות
ביבליוגרפיה

מקורות:

Collier, Jane Junko Yanagisako, Sylvia,1987אבו רביעה, ע., (1998), "המשפחה הבדואית בנגב", בתוך: ישראל: אנתרופולוגיה מקומית, אבוהב, א., א. הרצוג, ה. גולדברג, וע. מרקס, (עורכים), עמ' 27-45, תל אביב, הוצאת צ'ריקובר.
- (1983), "הרפואה המסורתית בקרב שבטי הבדווים בנגב",מתוך: רשימות בנושאי הבדואים מס' 14, קרסל, ג. (עורך), עמ' 341-357, מדרשת שדה בוקר והמכון לחקר המדבר על שם בלאושטיין, אוניברסיטת בן גוריון.
בילו, י., (1998), "חלומות ומשאלותיו של קדוש", בתוך: החוויה הבין תרבותית, שוקד, מ. וש., דשן, (עורכים), עמ' 77-100, ירושלים ותל אביב,שוקן.
בן עמי, י ., (תשמ"ד), הערצת קדושים בקרב יהודי מרוקו, ירושלים, הוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית.
בן שמחון, ר., (1991), "ילקוט מנהגי ריפוי עממים", בתוך: מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה, בן עמי, י., (עורך), עמ' 234 - 254, ירושלים, הוצאת ועד עדת המערבים בירושלים.
בר צבי, ש., ע. אבו רביעה וג. מ. קרסל, (1998),קסם הקברים, אוניברסיטת בן גוריון, משרד הביטחון - ההוצאה לאור.
גונן, ר., (1996), "תפילה וצדקה, אש ומים: מנהגים על קבר הצדיק", בתוך: אל קברי צדיקים עליות לקברים והילולות בישראל, ר. גונן, (עורכת), עמ' 87-103, מוזיאון ישראל, ירושלים, ידיעות אחרונות - ספרי חמד.
זהר, ע., (1996), "פולחן עצים ליד קברי קדושים במסורת היהודית והמוסלמית", בתוך: דת ופולחן וקברי קדושים בישראל, אריאל: 117 - 118,א. שליר, (עורך), עמ' 155-162.
ינאי, נ. וא. פרידמן, (1995), "זהות וגנד'ר : "מהות פסיכולוגית או שיח תרבותי?", פסיכולוגיה ה(1), עמ' 7-15.
כנעאן, ת., (1996), "עצים קדושים באגדה ובמסורת", בתוך: דת ופולחן וקברי קדושים בישראל, אריאל: 117 - 118,א. שליר, (עורך),, עמ' 150-154.
כנעאן, ת., (1996ב ), "קברי קדושים מוסלמים בארץ ישראל", בתוך: דת ופולחן וקברי קדושים בישראל, אריאל: 117 - 118,א. שליר, (עורך):, עמ' 23-42.
לוי, א., (1991), "הילולה רבה ועצרת תשובה: ניתוח מקרה", בתוך: מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה, בן עמי, י., (עורך), עמ' 167-179, ירושלים, הוצאת ועד עדת המערבים בירושלים.
לוי, ש. (שבו), (1980), אמונה ופולחן של הבדווים בדרום סיני, משרד החינוך והתרבות, היחידה לידיעת הארץ ולימודי שדה.
מאונטר, מ., א. שגיא ור. שמיר, " הרהורים על רב תרבותיות בישראל", בתוך: רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, מאונטר, מ. א. שגיא ור. שמיר, (עורכים), עמ' 67-76, תל אביב, רמות - אוניברסיטת תל אביב.
מיד, מ., (1950), מין ומזג, בשלוש חברות פרימטיביות, רמת גן,מסדה.
סטילמן ידידה ונעם, (1991), "פולחן מערות הרים וקברי קדושים באספקלריה של צפרו", בתוך: מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה, בן עמי, י., (עורך), עמ' 143-147, ירושלים, הוצאת ועד עדת המערבים בירושלים.
סרד, ס.,(1998), "ביות הדת : השמירה הרוחנית של קשישות מזרחיות", בתוך: החוויה הבין תרבותית, שוקד, מ. וש., דשן, (עורכים), עמ' 289-304, ירושלים ותל אביב,שוקן.
Ben -Ari, E., Y. Bilu, (1987)," Saints' Sanctuaries in Israeli Development Towns: on a Mechanism of Urban Transformation", Urban Anthropology, vol. 16 no 2, PP. 243-272.
Dwyer, D. H., (1978), Images and Self - Images, NY, Columbia University Press.
Eickelman, D. F., (1976), Moroccan Islam: Tradition and Society in Pilgrimage Center,
Austin: TEX.: University of Texas Press.
Fishburne collier, J., S., Junko Yanagisako, (eds.), (1987), Gander and Kinship: Essays Toward a Unified Analysis, Stanford, California, Stanford University Press .
Geertz, C., (1968), Islam Observed, New Haven and London, Yale University Press.
Gellner, E. (1969), Saints of the Atlas, Chicago, University of Chicago Press.
Hoch - Smith, J. A. Spring,(1978), "fieldwork in two Northern Canadian Communities", in: Marginal Natives, Freilich, M., (ed), PP. 39-72, NY, Harper Row.
Lafoonteanine, J., (ed), (1978), Sex and Age as Principle of Social Differentiation, London, Academic Press.
Orttener, S.,(1974), "Is Female to Male as Nature to Culture?" in: Woman Culture Society;
Zimbaslist Rosaldo, M., L. Lampehere, (eds), PP. 67-88, Stanford, California, Stanford University Press .
Tapper, N., (1990), "Ziyaret: Gender, Movement, and Exchange in a Turkish Community", in: Muslim Travelers, Eickelman, D.F. J. Piscatori, (eds), PP. 236-255, Berkeley, LA, University of California Press .
Turner, V., (1969), The Ritual Process, Corneal University Press .
Sered, Susan starr, (1991), "Gender, Immanence, and Transcendence : The Candle Lighting Repertoire of Middle Eastern Jews", Methapor Symbolic Activity, 6(4), PP. 293-304.
Strathern, M., (1980), "No nature No culture: the Hagen Case", in: Nature, Culture and Gender, C. P. Maccormack M. Strathern (eds),PP. 174-222, Cambridge, Cambridge University Press .
Weingrod, A., (1990), The Saint of Beershba, Albany, NY, State University of NY Press .
Westermarck, E., (1968), Ritual and Belief in Morocco, New Hyde Park, NY, University Books.
Zimbaslist Rosaldo, M., (1974), "Woman Culture and Society: A Theoretical Overview" in: Zimbaslist Rosaldo, M., , L. Lampehere. (eds),PP. 17-42, Woman Culture Society; Stanford, California, Stanford University Press .
Zimbaslist Rosaldo, M., ,L. Lampehere, (eds),(1974), Woman Culture Society; Stanford, California, Stanford University Press .

תגים:

ג'נדר · מין · נשיות · פמיניזם · מזרחיים · נשים · פולחן · קדושים · קברי · צדיקים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פולחן עצים קדושים כאמצעי להבניית זהותן של נשים מזרחיות", סמינריון אודות "פולחן עצים קדושים כאמצעי להבניית זהותן של נשים מזרחיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.