היישום אינו מחובר לאינטרנט

אבחון ארגוני והצעות לשינוי בארגון המתנ"ס

עבודה מס' 062476

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העלאת בעיות וראיון עם המנהל.

5,614 מילים ,40 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

א. רקע הארגון הנבדק
הארגון הנבדק הוא מתנ"ס בצפון הארץ.
המתנ"ס פתוח לכל תושבי האזור מטף ועד זקן. מגילאי 3 ועד קשישים.
צוות המתנ"ס כולל: מנהל מתנ"ס, רכזי חוגים רכזי ספורט, רכזי תרבות וחוגים, רכזת לגיל הרך, מנהלת להקות מחול, מנהלת קשרי קהילה ואומנות, מנהלת מרכז המוסיקה, מזכירה ומנהלת חשבונות.
המתנ"ס פועל בשעות הבוקר לשירות הקהילה בתחומים מגוונים ובפעילויות חברה, תרבות וספורט.
במתנ"ס מתקיימים: חוגי העשרה, מחשבים, אומנות, מחול וזמר, מרכז מוסיקה ועוד.
כמו כן המתנ"ס פועל בשיתוף פעולה מלא עם הארגונים השונים, למען רווחת האזרחים (כמו העיריה, משרד החינוך ועוד). למשל בפעולות סוציאליות: מתן ייעוץ לזוגות צעירים, הפעלת שירותים לקשישים, טיפוח נוער שוליים, פעילות בתחום קליטה חברתית של עולים, ריכוז פעולות מתנדבים, תוכנית תהיל"ה ועוד.

ב. מטרת העבודה
נאבחן את ארגון המתנ"ס על מנת לאתר את הבעיות ולהציע שינויים.
בסיכום נאבחן הסביבה הארגונית על מנת לאתר את הבעיות ולהציע דרכים ליצירת שיתוף פעולה, עם הארגונים השונים.

ג. שיטה
ערכנו ראיון עם מנהל המתנ"ס והעלנו בפניו מגוון בעיות ארגוניות ותפעוליות שונות שכללו: טיפוס הארגון; התיאוריה הניהולית; דפוסי תקשורת ארגונית; סגנון הניהול; מקורות העוצמה של המנהל וסגנונות ההשפעה שלו; דרכי ההנעה בארגון; תהליכי קבלת החלטות בארגון; אפיון הארגון כמערכת סגורה\פתוחה; זיהוי הסביבה הארגונית על התפתחותה.
קודם לכן הצגנו את הרקע התיאורטי לכל נושא ונושא בנפרד.
תארנו את תשובת המנהל לגבי הנושא הנדון.
קיימנו דיון לגבי הבעיות שהועלו כדי לגבש הצעות שלעניות דעתנו עשויות לתרום ליעילותו של הארגון.


תוכן העניינים:
מבוא
א. רקע
ב. מטרת העבודה
ג. שיטה
תרשים מבנה ארגוני
אבחון הארגון והצעות לשינוי
א. טיפוס הארגון
ב. התיאוריה הניהולית
ג. דפוסי תקשורת ארגונית
ד. סגנון הניהול
ה. מקורות העוצמה של המנהל וסגנונות ההשפעה שלו
ו. דרכי ההנעה בארגון
ז. תהליכי קבלת החלטות בארגון
ח. אפיון הארגון כמערכת סגורה\פתוחה
ט. זיהוי הסביבה הארגונית על התפתחותה
סיכום - שיתוף פעולה בין-ארגוני
א. תיאור המצב הנוכחי
ב. דיון והערכה מצב
ג. סיכום והמלצות לשינוי
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבינרי, ש. (1997). רשות הרבים שיחה עשירית, לותר וקלוין.
אברהם, י. (1992). השפעת הניהול עפ"י גישת המנהיגות המשנה (טרנספורמטיבית) על תפוקות ארגוניות. עבודת מחקר לתואר דוקטור, הטכניון.
אלבוים-דרור, ר. (1987). שלוש אסכולות בתורת המינהל ומנהל חינוך, בתוך: אלבוים דרור ר. (עורכת) מדיניות ומנהל ירושלים, מאגנס, עמ' 79-63.
אלון, א. (1980). הצעת יעדים, עקרונות ודרכי פעולה במערכת המתנ"סים, ירושלים.
בן ברוך, א. (1980). "ארגונים חברתיים כמערכות פתוחות", בתוך: עיונים במנהל ובארגון החינוך, משרד החינוך, אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך, 9, 5-26.
גזיאל, ח. (1982). יסודות במנהל ציבורי, תל-אביב, דקל.
גזיאל, ח. (1990). מחשבה מנהלית בת זמננו, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
האוניברסיטה הפתוחה (1988), ניהול משאבי אנוש יחידה 3 עבודה והנעה.
גלברט, ר. (1990). שירותים במקום תעשיה, "מנהלים" 1990.
גלוברזון, א. ניהול משאבי אנוש, הוצאת ספרית המנהל.
דודי, ש. (עורך). יסודות בארגון ומנהל, גניס א.ל. ומאן ל. תהליך קבלת החלטות פרק 2,7.
האוניברסיטה הפתוחה. (1988). ניהול משאבי אנוש, יחידה 3 עבודה והנעה עמ' 185-123.
חינוך מבוגרים בישראל. (1979). "סקירה על פעולות המחלקה לחינוך מבוגרים בישראל בתשל"ט", ח(76)16.
פיטרס, טום. הסמינר של טום פיטרס, הוצאת מטר.
טוקטלי, ר. (1979). "התרחבות משמעותית בפעולות תהיל"ה", בתוך: חינוך מבוגרים בישראל, ח(77)16.
טננבאום, א. (1976). פסיכולוגיה חברתית של העבודה. תל-אביב, סדן.
ינאי, א. (1979). מרכזית קהילתיים בישראל, ארגונים למתן שירותי רווחה, ירושלים, האוניברסיטה העברית, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.
כץ, ד. וקאהן, ר. ארגונים וגישת המערכת, אצל אלבוים ר. דרור (עורכת) מדינות ומנהל ירושלים מגנס עמ' 37-25. (ראה תדפיס).
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
סמואל, י. (1996). ארגונים אפיינים מבנים ותהליכים, אונ' חיפה, הוצאת זמורה ביתן.
פופר, מ. (1984). מימדים וביטויים של מחויבות לארגון, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
ציפורי, ח. (1972). התהוות המנ"סים בארץ והתפתחותם, ירושלים, אוניברסיטה עברית.
קולא, ע. וגלוברמן, ו. (1994). להיות מנהל ולהצליח הוצאת רכס.
שנהר, א. (1990). תרבות וסגנון הניהול הישראלי והצלחה כלכלית. רבעון לכלכלה, כרך מ"ה, 305-294.
שרן ש. ושחר ח. (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך, ירושלים, שוקן עמ' 133-107, 72-43.
Becker, T.E. (1992). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Barnard, C.I. (1983). The functions of the executive. Cambridge, Harvard University Press D. Katz. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavior Science, 9. 131-133.
Davisd and S.W. Newstrom (des) (1989), Human Behavior at Work, 8th edition McGraw-Hill.
Erez, M. Earley, P.C. (1993). Culture, Self-Identity, and Work, NY: Oxford University press.
Herzberg, F. (1996). Work and the nature of man. Word publishing. New York.
Quinn, J.B. (1966). Making the most of the Best, in Harvard Business Review 3.4 pp. 71-80.
Kats Rosenzweig. (1985). Organization Management, McGraw-Hill.
Katz, D. Kahn, R.L. (1966). The Social Psychology of Organizations. New-York: Wiley.
Luthans, F. (1992). Organization Behavior, N.Y. McGraw-Hill Inc. pp. 492-515.
Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality.
McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New-York: McGroaw, Hill.
Murphy, J. Louis, K.S. (1994), Reshaping the Principalship, California Crowin Press Inc. pp. 20-47.
Neil, Glass, (1966). Management Masterclass, Nichlas Brealey Publishing, London.
The Economist. (1996). A survev of the world Economy, The Economist Sept.

תגים:

ארגונית · בארגון · דפוסי · דרכי · הארגון · ההנעה · ההשפעה · החלטות · המנהל · הניהול · הניהולית · העוצמה · התיאוריה · וסגנונות · טיפוס · מקורות · סגנון · קבלת · שלו · תהליכי · תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אבחון ארגוני והצעות לשינוי בארגון המתנ"ס", סמינריון אודות "אבחון ארגוני והצעות לשינוי בארגון המתנ"ס" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.