היישום אינו מחובר לאינטרנט

אביר על סוס לבן - ייצוג של שינוי פרטי וציבורי באמצעות ניתוח הסרט "הבחור של שולי" מאת דורית רביניאן.

עבודה מס' 062277

מחיר: 458.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

10,000 מילים ,16 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
חלק 1 - המקרה הישראלי
פרק 1 : תרבות פוליטית והמפה הפוליטית בישראל
פרק 2 : שסעים חברתיים והגורם העדתי
פרק 3 : מרכזיות מפא"י והדומיננטיות האשכנזית
פרק 4 : השינוי החברתי-פוליטי ו"מהפך" '77
פרק 5 : נשים, מוסד הנישואין וייצוג נשי בקולנוע

חלק 2 - "הבחור של שולי"
פרק 6 : על הסרט - רקע ועלילה
פרק 7 : הדמויות - עמדות ותפקידים
פרק 8 : ניתוח הטקסט
פרק 9 : האמירה מאחורי הטקסט
פרק 10 : היוצרים ומגמת השינוי
פרק 11 : אביר על סוס הלבן - ייצוג של שינוי ציבורי ושינוי פרטי

סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
חיינו רצופים שינויים בכל תחום. הם לעולם אינם סטאטיים והם רצופי תהפוכות הגוררים אתם
מצבים המצריכים ומחייבים שינוי והמביאים אותנו, כחברה או כאנשים פרטיים, לבחור במהלכים
של שינוי.
עבודה זו עוסקת בשינוי ובבחירות. השינוי מיוצג כאן ברמה החברתית - הציבורית - הקולקטיבית
באמצעות הבחירות לכנסת התשיעית של מדינת ישראל וברמה האישית - הפרטית באמצעות סיפור
הבחירות של מזל, הדמות המרכזית בסרט "הבחור של שולי". בשני הסיפורים, האישי והציבורי,
תהליך השינוי יובא כאן תוך התייחסות למצב הדברים שהיה לפני השינוי, הגורמים שיצרו את
הצורך בשינוי ושלב הבחירות, אשר יצר את המהפך ואת המעבר לשלב חדש.
עבודה זו מחולקת לשני סיפורים עיקריים - הסיפור הציבורי והסיפור הפרטי. תובא כאן סקירה של
המקרה החברתי הישראלי תוך התייחסות לתרבות הפוליטית שלו ולמפה הפוליטית בישראל,
בתקופת טרום המדינה ובתקופת המדינה. בהמשך, תובא נגיעה בנושא השסעים החברתיים
בישראל והגורם העדתי כאחד מהם, עניין ההגמוניה והמרכזיות של מפא"י ועידן הדומיננטיות
האשכנזית של הממסד ונושא השינוי החברתי - פוליטי שהביא ל"מהפך" 77', לאחר היחלשותה של
מפלגת העבודה.
כחוליה המחברת את שני הסיפורים המרכזיים, יובא פרק העוסק במגדר, מיקומן החברתי של נשים
וייצוגו בקולנוע. כל זאת, על קצה המזלג בלבד. לאחר מכן, יובא הסיפור השני המתייחס למקרה
הפרטי, סיפורה של מזל ב"הבחור של שולי" מאת דורית רביניאן ובבימויו של דורון צברי, סרט
שהופק כראשון מתוך סדרת דרמות ישראליות עבור הערוץ השני בטלוויזיה. חלק זה יכלול את
הרקע לסרט ומבט קצר על העלילה, ניתוח הדמויות תוך התייחסות לעמדותיהן ותפקידיהן, ניתוח
הטקסט, התייחסות קצרה לאמירה שמאחורי ניתוח הטקסט ונגיעה בנושא של היוצרים עצמם
ומשמעותו שלו לגבי רעיון השינוי, העובר כחוט המקשר בין כל חלקיה של העבודה. לבסוף יובא דיון
השוואתי של שני הסיפורים, שני חלקי העבודה, המציגים את השינוי שעליו מדובר כאן.
השאלות המרכזיות בהן אעסוק כאן הן, כיצד מיוצג השינוי ברמה הציבורית וכיצד הוא מיוצג
ברמה הפרטית, תוך התייחסות השוואתית לגורמי השינוי, תהליכי השינוי והבחירות הקולקטיביות
או האישיות המבטאות את אותו שינוי.

מקורות:

ליסק, מ. "התרבות הפוליטית בישראל - המשכיות מול שינוי", בתוך : תרבות פוליטית ותרבות כללית בישראל, מהלכים ושינוי. מ. הביטחון. 1989. עמ' : 115-126
סמוחה, ס. שסעים מעמדיים, עדתיים ולאומיים ודמוקרטיה בישראל. ברירות הוצ"ל, המכון הישראלי לדמוקרטיה. 1993
שביט, ז. אבחנות עדתיות וסמלים של עדתיות בתעמולת הבחירות לכנסת ה-10 וה-11. מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל - מס' 28. ירושלים, 1988
גולדברג, ג. המפלגות בישראל : ממפלגות המון למפלגות אלקטוריאליות. תל אביב, 1992
הרצוג, ח. עדתיות פוליטית - דימוי מול מציאות. יד טבנקין, הוצ' הקיבוץ המאוחד, 1986
אייזנשטדט, ש"נ. "התפתחות הבעיה העדתית בחברה הישראלית" עמ' 1-32 בתוך : עדות בישראל ומיקומן החברתי. אייזנשטדט, ש"נ, ליסק, מ. ונהון, י. (עורכים). מכון ירושלים לחקר ישראל. ירושלים, 1993
אלמוג, ע. הצבר - דיוקן. תל אביב, 1997
צוקרמן, מ. חרושת הישראליות - מיתוסים ואידיאולוגיה בחברה מסוכסכת. תל אביב, 2001
רונדורף, ר. "מבנה חברתי, אינטרסים קבוצתיים וקבוצות קונפליקט" עמ' 160-167 בתוך : סוגיות בסוציולוגיה - מבנה וריבוד חברתי - מקראה. ליסק, מ. (עורך). תל אביב, 1980
גיליגן, ק. בקול שונה - התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האישה. תל אביב, 1995
שוחט, א. "נרטיב על / קריאות ביקורתיות : הפוליטיקה של הקולנוע הישראלי" עמ' 44-66 בתוך : מבטים פיקטיביים על הקולנוע הישראלי. לובין, א. גרץ, נ. ונאמן, ג. (עורכים). תל אביב, 1998
לובין, א. "לאומיות, נשים ואתניות". עמ' 120-127 בתוך : מבטים פיקטיביים על הקולנוע הישראלי. לובין, א. גרץ, נ. ונאמן, ג. (עורכים). תל אביב, 1998
לובין, א. "דמות האישה בקולנוע הישראלי". עמ' 223-246 בתוך : מבטים פיקטיביים על הקולנוע הישראלי. לובין, א. גרץ, נ. ונאמן, ג. (עורכים). תל אביב, 1998
14. Cohen, E. "Ethnicity Legitimation in Contemporary Israel". Jerusalem Quarterly, 24, 1983. Pp : 21-34

תגים:

בחירות · חברה · ישראל · נשים · סוציולוגיה · עדתיות · פוליטיקה · פרטי · ציבורי · קולנוע · שינוי · תרבות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אביר על סוס לבן - ייצוג של שינוי פרטי וציבורי באמצעות ניתוח הסרט "הבחור של שולי" מאת דורית רביניאן.", סמינריון אודות "אביר על סוס לבן - ייצוג של שינוי פרטי וציבורי באמצעות ניתוח הסרט "הבחור של שולי" מאת דורית רביניאן." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.