היישום אינו מחובר לאינטרנט

כוחה של האשה בתעמולה המסחרית אל מול התעמולה החברתית

עבודה מס' 062234

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח פרסומות מסחריות וחברתיות.

6,031 מילים ,1 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
חלק תיאורטי
חלק אמפירי
תעמולה מסחרית
פריט מס' 1- פרסומת טלוויזיה - רשת "מתאים לי"
פריט מס' 2 - פרסומת עיתונות - "טריומף", מתוך מגזין "את" 16/7/2003 גיליון 511
תעמולה חברתית
פריט מס' 3 - פרסומת טלוויזיה - מלחמה באיידס
פריט מס' 4 - פרסומת עיתונות - עמותת "אחת מתשע"
חלק אנאליטי-סיכום מסקנות

מבוא
עבודה זו תעסוק בכוחה של האישה הנטוע בשורשי הווייתה המינית-סקסיסטית כפי שבא לידי ביטוי
בתעמולה מסחרית מחד, ומאידך בחינת סטריאוטיפ תפקידה המגדרי בחברה הישראלית, כפי שבא לידי
ביטוי בתעמולה חברתית. קרי, נבחן את שאלת כוחה משני קצוות אלו מנקודת מבט פמיניסטית התקנה
לנושא מסגרת אחת.
הפמיניזם, מאז ומתמיד מעלה טיעונים ביקורתיים כלפי התקשורת הכוללים בין השאר את העובדה
שהתקשורת מהווה גורם חברות מרכזי, מתעלמת מהקול הנשי וכן כי התקשורת שותפה להפליית הנשים
(למיש, 1997). אנו ננסה להראות את השינויים והתמורות שחלו בחברה הישראלית בצורה הדרגתית בעשור
האחרון, המצביעים על כך שגלום באישה כוח מיוחד המאופיין בהחצנת מיניותה ועומד בסתירה
לסטריאוטיפ המגדרי המסורתי המניח כי הבלטת נשיותה קשורה במעמדה הנמוך. למעשה אנו מציעות
פרשנות אלטרנטיבית לדימויים נשיים הבאים לידי ביטוי בשני סוגי תעמולה אלו.
ההתוודעות הראשונה למושג "מגדר" במחקרי תקשורת קשורה במחקרים מוקדמים שעסקו
בסטריאוטיפיזציה של נשים בשנות ה70 - וה80 - לפיהם מגדר הוא הגדרה חברתית-תרבותית של המין
(פרידמן, 1999). מחקרים אלה העלו לסדר היום את חוסר הייצוגיות של נשים בתקשורת, את הדימויים
המסורתיים והמיניים שהן מייצגות, ואת התכונות האישיותיות המיוחסות להן של פסיביות, רגשניות,
תלותיות וכדומה. אולם, התפתחותם של מודלים תקשורתיים מעגליים והשפעתם הגוברת של לימודי
התרבות אשר התרחשה בו בזמן להתפתחויות בחשיבה הפמיניסטית, פתחה עבור רבים אפשרויות חדשות
להתבוננות בשאלת המגדר (למיש1997,). כלומר, התקשורת מסוגלת לחולל שינויים סטריאוטיפים מגדרים
ולכן היא מסוגלת לשבור את הסטריאוטיפ המסורתי של האישה. על פניו נראה כי שימוש במיניות נשית על
גבול הפורנוגרפיה נעשה ע"י הפרסומאים תוך ניצול גופה למטרות מסחריות שהפועל היוצא שלהן הנו שיח
חברתי המעמיד את האישה כנחותה. אולם, במבט מעמיק אנו סבורות כי הפרסומאים למעשה רותמים את
כוחה הטבעי של האישה לטובת השגת מטרותיהם מחד, והאישה מאידך מנצלת את הבמה הניתנת לה
לשימור כוחה החברתי כך שהניצול הוא הדדי! כאן בא לידי ביטוי צד אחד של כוח האישה שנבחן אותו
בתעמולה המסחרית. כמו כן, בחרנו לבחון נושא זה מפן נוסף שהוא תעמולה חברתית המנסה ליצור שינוי

מקורות:

למיש, ד. (1997). שוות ערך תקשורתי: מבט פמיניסטי על התקשורת הישראלית, בתוך: ד.כספי (עורך), תקשורת ודמוקרטיה בישראל. תל-אביב : הוצאת מכון ואן-ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 119-141.

תגים:

נשים · פוסט · פמיניזם · תעמולה · תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כוחה של האשה בתעמולה המסחרית אל מול התעמולה החברתית", סמינריון אודות "כוחה של האשה בתעמולה המסחרית אל מול התעמולה החברתית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.