היישום אינו מחובר לאינטרנט

מיקומו החברתי של חולה אוטיזם המשולב בכיתה רגילה

עבודה מס' 062085

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור מקרה לאור הספרות.

7,045 מילים ,23 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
P.D.D - הגדרה, סימפטומים, אטיולוגיה
תיאור המסגרת בה לומד ג'
שילוב - מהו שילוב, כיצד מתבצע
שלבים התפתחותיים ומיקומו של ג'
מיקומו החברתי של ג' בכיתה - כלים סוציומטריים
סיכום ותוצאות
המלצות
נספח א' - תוצאות שאלון סוציומטרי
נספח ב' - תוצאות אטום חברתי
ביבליוגרפיה

מבוא
הניסיון ההולך ומצטבר בעשורים האחרונים מראה כי למרות הספקות וחוסר האמונה שתכפו בקרב אנשי המקצוע במשך שנים רבות, ניתן לקדם ילדים בעלי ליקויים כגון ה-P.D.D על ידי טיפול וחינוך מתאימים, כמו גם שילוב חברתי מתאים הנובעים מהבנת הליקויים המהותיים של פגיעה זו.
האדם הראשון שהגדיר את האוטיזם כהסתגרות רצונית של האדם מקשר עם המציאות על מנת לחיות בעולם פנימי של עצמו, היה ליאו קאנר בשנת 1943, אשר עבד על פי גישה שאופיינית לדרך החשיבה הפסיכיאטרית והניח כי האוטיזם הוא צורה של הפרעה נפשית שהילד "בחר" בה כדי להסתגר בתוך עצמו, בעקבות רגשות דחייה מן העולם החיצון העוין1. אולם לאחר מחקרים רבים בנושא האוטיזם מנקודות מבט שונות נמצא שבעיות האוטיזם אינן נובעות מחוסר התעניינות בסביבה או מהעדר רצון ליצור קשר עם הסביבה, אלא כתוצאה מפגיעה קשה במיומנויות תקשורתיות כגון- בעיות בהתפתחותה שפה, קושי בהבנת השפה, קושי בהבנת מסרים חברתיים, וקשיים בקליטת מידע בצורה מאורגנת על ידי מערכת החושים ולפענחה, כמו גם ליקויים קוגניטיביים רבים.2
האגודה הפסיכיאטרית האמריקנית הגדירה את האוטיזם כקטגוריה בתוך קבוצת ההפרעות ההתפתחותיות, וטוענת כי בעייתו של הילד האוטיסט אינה נובעת מגורם סביבתי. זוהי הפרעה התפתחותית במהותה שמקורה במערכת פיזיולוגית של הילד.
האפיון הבסיסי הוא הפרעות במיומנויות תקשורת ותגובות יוצאות דופן לסביבה. אי היכולת לפתח יחסי גומלין עם הסביבה מאופיינת על ידי חוסר היענות וחוסר התעניינות בבני אדם, עם ליקוי ביכולת לפתח התנהגות תקשורתית.
בדרך כלל הילד אינו מפתח משחק דמיוני או משותף עם ילדים אחרים בני גילו. לעיתים מתפתח קשר להורים או למבוגרים אחרים. כמה מהילדים עשויים להגיע לשלב בו הם מעורבים פסיבית במשחקיהם של ילדים אחרים או ישחקו בקרבתם, כי ייהנו להימצא בחברתם, אך יכולת חברתית זו היא שטחית ולעיתים יכולה להוות מקור לטעות באבחון, כאשר מתייחסים רק לפעילות חיצונית של הילד ולא ליכולתו ליחסי גומלין.
ההנחה היא שהילד האוטיסט המתקשה ליזום או להיות שותף למערכות יחסים חברתיות, בעקבות הלקות הבסיסית בהתפתחות החברתית והתקשורתית (ממנה הוא סובל), זקוק לבן זוג קואופרטיבי על מנת שתתקיים אינטראקציה חברתית.
מערכת יחסים חברתית עם בן גיל רגיל יכול לפתח אצל הילד האוטיסט התנהגויות חברתיות המעידות על יוזמה, או תגובה לאינטראקציות חברתיות.

בעבודה זו אחקור את מיקומו החברתי של ג' - תלמיד אוטיסט המשולב בכיתה רגילה. תחילה אסביר את מהות לקות ה-P.D.D, אתאר את המסגרת בה לומד ג', כיצד הוא משתלב בה, מהם השלבים ההתפתחותיים שלו, ומהו מיקומו החברתי זאת בכדי לאשש או להפריך טענה זו במקרה הנבדק.
-------------------------------------------------------------------------------
1. סימה צ'רניאק.חשיפת ביטויי אלימות של תלמידים אוטיסטים וכלים להתמודדות צוות עם אלימות זו, תזה להשלמת BA, אוניברסיטת בן גוריון, מחלקת חינוך, 2000, באר שבע, עמוד .16
2. הקשיים בהגדרת הפרעות רגשיות אצל ילדים אוטיזם וליקויי תקשורת - דרכים לחינוך והתמודדות, לקט מאמרים (עריכת עדנה, מישורי) אלו"ט, 1992, תל אביב, עמוד . 11-18

מקורות:

הקשיים בהגדרת הפרעות רגשיות אצל ילדים אוטיזם וליקויי תקשורת - דרכים לחינוך והתמודדות, לקט מאמרים (עריכת עדנה, מישורי) אלו"ט, 1992, תל -אביב.
עבור הורים ,מאת הורים - סקירה כללית, הוצאת המכון הירושלמי הקהילתי להתפתחות הילד והמשפחה, 1997, ירושלים.
אגם ,גלית. אינטראקציה חברתית, דימוי עצמי ומיומנות חברתית של טרום מתבגרים ומתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוהה, בהשוואה לבני גילם בעלי התפתחות תקינה, עבודה לקבלת תואר אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ב, רמת -גן, עמוד11.
גרינשפן ,סטנלי. וידר, סרינה. ילד עם צרכים מיוחדים, תרגום המכון הירושלמי להתפתחות הילד והמשפחה, 1998, ירושלים.
דמן,גלן, הטיפול בילד בעל נזק מוחי (תרגום: רויטל סלע), הוצאת צריקובר, 1998, תל -אביב.
מדול ,פול. ממוצרט עד טומטיס: למידה אפקטיבית ורכישת תקשורת לפי שיטת טומטיס (מאנגלית: הדר גלנור), הוצאת אור-עם, 2001, תל -אביב.
מישורי ,עדינה. אוטיזם וליקויי תקשורת -דרכים לחינוך והתמודדות, הוצאת אלו"ט, 1992, תל - אביב.
מישורי ,עדנה. השפעת שילובם של ילדים הלוקים באוטיזם בבית ספר רגיל, על עמדותיהם ורמתם המוסרית של התלמידים המשלבים, עבודה לשם תואר אוניברסיטת בר אילן, 1996, תל -אביב.
סולברג, שאול. פסיכולוגיה של הילד והמתבגר -מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית, הוצאת י"ל מאגנס, 1994, ירושלים.
פירת',איטה. אוטיזם - פשר החידה, (מאנגלית - נורית לוינסון), הוצאת ספריית פועלים, 1997, תל -אביב.
צ'רניאק ,סימה .חשיפת ביטויי אלימות של תלמידים אוטיסטים וכלים להתמודדות צוות עם אלימות זו,תיזה להשלמת BA, אוניברסיטת בן גוריון, מחלקת חינוך, 2000, באר שבע.
קומון, האל. ליץ, גוליה. סטיבנסון, גיל. תסמונת אספרגר - מדריך מעשי, (תרגום: אמה ברוומן) הוצאת ספרים האח בע"מ, 2001, ארה"ב.
קליגמן, אביגדור,אייזן, רחל. עקרונות ודרכים בייעוץ חינוכי, הוצאת רמות מערכות חינוך בע"מ, 1978, ירושלים.
רייכנברג ,צביה, (סילביה). בדיקת יוזמות ותגובות ליוזמות חברתיות של ילדים אוטיסטים באינטראקציה שלהם עם ילדים אוטיסטים אחרים ועם ילדים רגילים, עבודת גמר לקראת תואר באוניברסיטת תל -אביב, 2000, תל -אביב.
שולמן, קורי, ד"ר, אוטיזם ברמה גבוהה ותסמונת אספרגר , הוצאת האוניברסיטה העברית, 1992 ,ירושלים.
שולמן, קורי. ד"ר, תכנית שילוב בבית ספר "פרנקל" בירושלים, הוצאת נתיבי קשר (אלו"ט), ירחון להורים לילדים אוטיסטים, 1991, תל -אביב.
Demyer ,Marian,K. Parents and children in autism , V.H Winston Publishing, 1975, Washington D.C
Huebner ,Ruth. Dr. Autism: a sensorimotor approach to management, Aspen Publishing, 1992, New York.
Jacobson ,John, W. "Early intensive behavioral intervention", The behavior analyst, Vol 23, 2000, Pp.149-171.
Kaufman, Barry. Neil. DR. Son Rise, Warner Books , 1979, U.S.A.
Nobel, Laureate, Autistic Children: New hope for a cure, Allen and Uniwn Publishing, 1983, London
Rutter ,Michel. Schopler,Eric, Autism: a reappraisal of concepts and treatment, Plenum Publishing Press, 1978, New York.
Wheeler ,Anna. The Teach Mission, The Uni. Of North Carolina, 1995, U.S.A.

תגים:

ddp · אוטיזם · טיפולית · כיתה · כיתת · תקשורת · אוטיסט · ליקוי · הפרעה · נפשית

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מיקומו החברתי של חולה אוטיזם המשולב בכיתה רגילה", סמינריון אודות "מיקומו החברתי של חולה אוטיזם המשולב בכיתה רגילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.