היישום אינו מחובר לאינטרנט

סגרגציה תעסוקתית לפי מוצא עדתי ומין

עבודה מס' 061665

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הספרות בנושא ובדיקה אמפירית של רמת הסגרגציה על פי מדד דאנקן.

7,059 מילים ,21 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

שוק העבודה הישראלי מאופיין בפיצול של תפקידים לפי עדות ומינים. אשכנזים ומזרחים, נשים וגברים, לכל אחת מן הקבוצות התפקידים המאופיינים לה. לקבוצות מקופחות- נשים ויוצאי עדות המזרח- קשה לחצות את הגבולות ולהתמקם במגזרי תעסוקה המאופיינים לקבוצות המבוססות - הגברים והאשכנזים.
לאור הידיעה והאמונה כי מדינת ישראל הנה מדינה דמוקרטית, מתקדמת ומודרנית הפועלת למען החברה הישראלית, עובדה זו של אפליה קשה לתפיסה. מדינת ישראל, שהיא מדינה הקולטת עליה מכל רחבי העולם, עדיין (בשנות ה 2000) סובלת מאפליה עדתית ומינית קשה.
דיון באחד הממדים החשובים של המפגש ההיסטורי בין אשכנזים ומזרחים בישראל הוא תהליך התהוות חלוקת העבודה העדתית. המיתוס השליט בחברה הישראלית הוא המיתוס על פיו הפער בין העדות בישראל נובע מן העובדה שיהודי המזרח עלו מחברות מסורתיות ונחלשות לחברה מודרנית ומתועשת ולכן נדחקו למשלוחי היד הנתונים.
בישראל קיים חוק שוויון הזדמנויות בתעסוקה. מבחינת החוק היבש, לא ניתן להפלות נשים לרעה בכל תחום שהוא- שכר, קידום, חופשים וכיוב'. למרות כל זאת, נמשכים הקיפוח והאפליה נגד נשים במקומות עבודה.
יחד עם זאת, בעשור האחרון, מסתמן שינוי חיובי במגמה זו של אפליה עדתית ומינית, דבר המאפשר מקום לאופטימיות.

במסגרת עבודתי זו אנסה לבחון את שאלת המחקר:
1. האם קיימת סגרגציה תעסוקתית במדינת ישראל על רקע עדתי ומיני ומהי מידתה?
2. האם רמת הסגרגציה התעסוקתית על רקע מיני גבוהה\נמוכה יותר מרמת הסגרגציה התעסוקתית על רקע עדתי? (סיבות אפשריות).
3. מהו כיוון השינוי בסגרגציה התעסוקתית המינית ומהם הסיבות?
4. מהו כיוון השינוי בסגרגציה התעסוקתית העדתית ומהם הסיבות?

שאלות אלו תבחנה ע"י בדיקת הסיבות לסגרגציה עדתית (יוצאי אסיה- אפריקה מול יוצאי אירופה - אמריקה) על סמך הספרות, הסיבות לסגרגציה מינית (גברים מול נשים) על סמך הספרות, האם קיימת מגמת שיפור במשך השנים על סמך נתונים לאורך זמן, בדיקה אמפירית של רמת הסגרגציה על פי מדד דאנקן והשוואה בין מידת הסגרגציה העדתית למידת הסגרגציה המינית על פי התוצאות של המדד.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירה ספרותית
2.1 סגרגציה תעסוקתית לפי מוצא עדתי
2.1.1 הסיבות לסגרגציה תעסוקתית לפי מוצא עדתי
2.1.2 הגורמים המגבירים את האיבה והמתח הבינעדתי בישראל
2.1.3 הגורמים האינטגראטיווים המשפרים את היחסים הבינעדתיים בישראל
2.1.4 תרומתה של מערכת החינוך לחלוקת העבודה העדתית בארץ
2.1.5 משלח יש וענף כלכלי
2.2 סגרגציה תעסוקתית לפי מין
2.2.1 שיעור השתתפות הנשים בכוח העבודה בין השנים 1965-1998
2.2.2 הסיבות לסגרגציה תעסוקתית מינית
2.2.2.1 גורמים להתמדה בהפרדת עיסוקים
2.2.3 עבודת נשים, עבודת גברים- השינויים שחלו בהפרדת העיסוקים
2.2.4 אפליה בקידום
2.2.4.1 הסטריאוטיפ הנשי והתפקיד הניהולי
2.2.4.2 העדפת קידום לגברים
3. השערות
4. בדיקה אמפירית
4.1 המודל האמפירי
4.2 המדגם
4.3 תוצאות הבדיקה האמפירית
4.3.1 נתוני סגרגציה עדתית לאורך השנים 1975-1999
4.3.2 נתוני סגרגציה מינית לאורך השנים 1975-1999
4.3.3 ניתוח נתונים
4.3.3.1 לפי מוצא עדתי
4.3.3.2 לפי מין
4.3.3.3 השוואה בין סגרגציה תעסוקתית עדתית ומינית
4.4 סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אייזנשטדט ש', ליסק מ' ונהון י' (1993): "עדות בישראל ומיקומן החברתי", מכון ירושלים לחקר חברתי, ירושלים.
בן פורת יורם: "גוונים ופערים באוכלוסייה ובכוח העבודה", המשק הישראלי חבלי צמיחה (בעריכת יורם פורת) 1989.
בנק ישראל: דין וחשבון, פרק ד': "התעסוקה והשכר", ירושלים, 1996.
ורטהיימר רחל: "למה נשים לא מגיעות לצמרת?", מנהלים, 43, 1991.
יזרעאלי דפנה, פרידמן אריאלה, שריפט רות, רדאי פרנסס, בובר אגסי יהודית (1982): "נשים במלכוד- על מצב האישה בישראל", תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
יערי מ' (1964): "מעדות לעם", הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר.
מארק נילי: "פערים בין עדתיים בישראל, בהכנסות ובצריכה", רבעון לכלכלה, 1994.
סבירסקי שלמה, ברנשטיין דבורה (1980): "מי עובד במה, עבור מי, ותמורת מה- הפיתוח של ישראל והתהוות חלוקת העבודה העדתית, מחברות למחקר וביקורת, תל-אביב.
פרס י' (1976), "יחסי עדות בישראל", ספריית פועלית, אוניברסיטת תל-אביב.
קלינוב רות: "כוח העבודה בישראל 1948-1990", המכון למחקר כלכלי בישראל על שם מוריס פאלק, ירושלים, 1993.
BERNSTEIN DEBORAH (1993), "ORIENTAL AND ASHKENAZI JEWISH WOMEN IN THE LABOR MARKET", IN: SWIRSKI, B.; SAFIR, M.P. (EDS): CALLING THE EQUALITY BLUFF: WOMEN IN ISRAEL. NEW-YORK: TEACHERS COLLEGE PRESS.
BLAU, F.D AND JESENIUS, C.L. (1976), "ECONOMIC DIMENSION OF OCCUPATIONAL SEGREGATION", SIGNS.
COHEN Y. BECHAR S. RAIJMAN R. (1987), "OCCUPATIONAL SEX SEGREGATION IN ISRAEL, 1972-1983", ISRAEL SOCIAL SCIENCE RESEARCH.
HABERFELD YITCHAK (1992), "EMPLOYMENT DISCRIMINATION: AN ORGANIZATIONAL MODEL", ACADEMY OF MANAGEMANT JOURNAL.
IZRAELI DAFNA NUNDI (1988), "EQUAL OPPORTUNITY IN ISRAEL", EQOUAL OPPORTUNITIES INTERNATIONAL.
MINCER J. POLACHEK L. (1974), "FAMILY INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL: EARNING OF WOMEN", JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY.
SEMYONOV, M. AND SCOTT, RI. (1983), INDUSTRIAL SHIFTS, "FEMALE EMPLOYMENT, AND OCCUPATION AL DIFERENTION: A DYNAMIC MODEL FOR AMERICAN CITIES", 1960-1970, DEMOGRAPHY.

תגים:

שוויון · שיוויון · שיויון · אפלייה · מוצא · מין · סגרגציה · עדתי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סגרגציה תעסוקתית לפי מוצא עדתי ומין", סמינריון אודות "סגרגציה תעסוקתית לפי מוצא עדתי ומין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.