היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעה של מקום מגורים וניידות על דפוסי השתלבות של עולות מחבר העמים בשוק העבודה בישראל.

עבודה מס' 061485

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

5,000 מילים ,12 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בעשר שנים האחרונות הגיעו לארץ קרוב ל 700000, עולים מארצות חבר העמים. עולים אלו הביאו איתם מטען הון אנושי העולה על הממוצע של כלל האוכלוסייה בישראל, הן מבחינת רמת ההשכלה והן מבחינת ההרכב המקצועי שלהם (שנתון סטטיסטי לישראל, 1993, לוחות 5.8 ו 12.16). יחד עם זאת, בדרך כלל הורע מצבם התעסוקתי בעקבות העלייה. הרעה זאת ניתן להסביר ע"י קשר בין תנאי הדיור ותנאי התעסוקה.

מטרה מרכזית של עבודה זו היא לבחון את ההשפעה של התנאים בשוק הדיור באזורים השונים בארץ (מרכז ופרפריה) על הזדמנויות התעסוקתיות של עולות.
בעבודה זאת אבחן את תהליך ההשתלבות של נשים עולות בשוק העבודה בישראל, כאשר ברצוני לבדוק כיצד מגורים במרכז או בפריפריה משפיעים על השתלבות זאת. לצורך בדיקת השערות השתמשתי בשאלון בשפה עברית שחובר במיוחד עבור מחקר זה. השאלון בנוי משאלות סגורות ומעט שאלות פתוחות. בשלב קידוד תשובות לשאלות פתוחות רוכזי לקבוצות ובעצם הובאו לניתוח כשאלות סגורות.
בשתי הערים, לוד ונצרת אלית, נבחרו שכונות (אחת בכל עיר) המאופיינות בריכוז גבוה של עולים חדשים מברית המועצות ושאלונים חולקו למאה אנשים בכל שכונה.

תוכן עניינים
מבוא
שאלות והשערות
סקירה ספרותית
1. העולים מארצות חבר העמים- נתוני רקע כלל ארציים
2. מדיניות הקליטה של עולי הגל הנוכחי
3. מחקרים שבחנו את קליטת העולים
4. השתלבות עולים מבריה"מ בשוק העבודה בישראל: סטטוס תעסוקתי
5. הקליטה התעסוקתית והתפלגות אזורי המגורים של מהגרים בארצות מערביות
6. הערים הקולטות: נצרת עילית ולוד - נתוני רקע
שיטות מחקר
ממצאים
1. עולות חדשות- מאפיינים אישיים
2. עולות חדשות- דפוסי התעסוקה
3. השפעה של מקום מגורים של עולה על סטטוס תעסוקתי שלה
4. השפעה של מקום מגורים ושימוש ברכב על יוקרה תעסוקתית של עולה
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

בנין, מרגוליס, פלזנשטיין, פליישר, קליטת עולים בהתיישבות הכפרית בפרפריה, המרכז ללימודי פיתוח, רחובות,1992
גוטליבובסקי, השתלבות העולים בשוק העבודה בישראל והקשר בין התנאים בשוק הדיור לאיכות ההשתלבות בשוק העבודה, הוצאה אונ' תל- אביב, 1995
וייס, רשתות חברתיות והשתלבות תעסוקתית של עולות מברה"מ לשעבר בישראל, הוצאה אונ' חיפה, 1995
מרגוליס, פינקל, הפוטנציאל לקליטת עולים בפרפריה ובהתיישבות, המרכז ללימודי פיתוח, רחובות, 1991
עופר גור, קליטה ותרומה כלכלית של עולי בריה"מ בישראל, מכון פאלק, ירושליים, 1980
סמינוב, השתלבות עולים בשוק העבודה,1995
שוורץ, מרכז ופרפריה בישראל: פערים ופוטנציאל לצמיחה, מרכז לכלכלה ותכנון, ירושליים, 1995
Ben- Barak, "Attitudes towards work and home of Soviet immigrant women" in The Soviet Man in an Open Society, edited by Tamar Horowitz, pp. 115- 123. 1989
Bartel, A.P. Whear do the New Immigrants live?, Jornal of Labor Economics, 7, 1989
Damian, N. Immigrants and their Occupational Absorption, International Migration 112 (4),1984
Eckstein,Z. and Shachar, R. On the Transition to Work of New Immigrants: Israel 1990-92, Discussion Paper no. 95.04, Falk Institute, Jerusalem, 1995
Madden, "Why women work closer to home" Urban Studies 18: pp. 181- 194, 1981

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעה של מקום מגורים וניידות על דפוסי השתלבות של עולות מחבר העמים בשוק העבודה בישראל.", סמינריון אודות "השפעה של מקום מגורים וניידות על דפוסי השתלבות של עולות מחבר העמים בשוק העבודה בישראל." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.