היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקמת עסק חדש

עבודה מס' 061455

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת כדאיות עסקית של הקמת בית מסחר לשיווק מחשבים וציוד הקפי באזור עכו.

14,265 מילים ,44 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

בעבודה זו נבחנה הקמה של עסק בתחום המחשבים בעכו. הוצגה החברה ומוצריה וכן תפיסתה השיווקית העתידית.
נותח מצב השוק והוצגו נקודות חוזק, חולשה, הזדמנויות והאיומים שבהן תתקל החברה העתידית שלנו.
נותחה הסביבה הקרובה והרחוקה ובוצע מחקר לשם מתן תשובות לשאלות:
האם יש ביקוש לעסק כמו שלנו?
האם נצליח לעמוד בתחרות?
מה חשוב לאנשים שקונים מחשב?
מה אנחנו יכולים לעשות שהמתחרים שלנו לא יכולים?
האם יש כדאיות כלכלית?
איפה כדאי לנו לפרסם?
ממצאי מחקר השוק הראו לנו:
יש ביקוש לעסק כמו שלנו אך התחרות היא קשה. על מנת לעמוד בתחרות אנו צריכים לתת ללקוחותינו מה שמתחרינו אינם נותנים להם, וזה כולל תועלת זמן ומקום.
נוכחנו בסקר השוק כי לצרכני מחשב חשובה ביותר אמינותו של העסק לאחר מכן האיכות ולבסוף המחיר.
נוכחנו כי קיימת כדאיות כלכלית אם את רוב השקעתינו נקדיש ללקוחות הגדולים (מוסדות, אירגונים ועסקים). הפירסומים שלנו יהיו בעיתונים המקומיים ובכלי התקשורת המקומיים.
ביצענו ניתוח כדאיות כלכלית על מנת שנדע את ההוצאה החודשית הנדרשת ובאם נוכל לכסות הוצאה זו. מצאנו שכל חודש אנו נוציא בסביבות 30.310 ש"ח וכדי להגיע לנקודת איזון אנו צריכים להכניס כל חודש 30.310 ש"ח אחרי הוצאות המס. היינו הכנסה יומית של כ-1250 ש"ח.
סכום שאינו נמוך במיוחד בענף בו התחרות רבה.
אנו מאמינים שאם נתמקד בלקוחות הגדולים ואם ניתן ללקוחותינו יתרונות שמתחרינו אינם נותנים אז תהיה הצדקה כלכלית להקמת העסק.

בחרתי במסגרת עבודה זו לדון בנושאים הבאים:

סקר ספרות
במסגרת העבודה אסקור את הספרות והתיאוריות הקיימות:
- המודל האסטרטגי של הפירמה;
- תהליך פיתוח ו\או החדרת מוצר\שירות חדש-ראה בנספח א'.
- התהליך לבניה ועיצוב של עסק חדש קרי תוכנית עסקית-ראה בנספח ב'.

סקר הסביבה העסקית
נבצע סקר בקרב בעלי עסקים דומים בסביבה ללימוד והכרה של מאפייני הסביבה העסקית, וזאת לצורך אפיון המאפיינים של עסק כזה.

חקר שוק
נדון בשיטות מחקר, נקבע את השיטה המתאימה לנו, ונעביר שאלון חקר שוק בסגנון שאלון עמדות שיכיל שאלות סגורות (מחקר כמותי) לבחינת הסיכויים, סיכונים ואיפיון פלחי הלקוחות, המוצרים והשירותים שאותם ניתן לשווק במסגרת עסקית שנבנה לעסק המוצע.

מעיבוד נתונים ועד למסקנות והמלצות
נעבד את נתוני חקר השוק לממצאים, ננתח את הממצאים, נערוך דיון לכדי מסקנות והמלצות אשר ישיבו לבעיה העיסקית ובכלל זה לנושא העבודה.

תוכן העניינים:
מנהלים
פרק 1 - מבוא
1.1 הבעיה העסקית
1.2 תיאור הבעיה
1.3 השיטה
פרק 2 - סקר ספרות
2.1 המודל האסטרטגי של הפירמה
1. משימת הפירמה
2. אסטרטגיה עסקית
3. מימדי התפיסה האסטרטגית לשנות התשעים
4. הסביבה האסטרטגית
5. הסביבה התעשייתית
6. סביבת הפירמה
7. הניסוח האסטרטגי
8. סיכום המודל האסטרטגי של הפירמה
2.2 פיתוח ו\או החדרת מוצר\שירות חדש (פירוט בנספח א')
2.3 כיצד נכין תוכנית כהלכה לעסק בכלל ולעסק חדש בפרט
פרק 3 - מתודולוגיה שיטות מחקר והשיטה הנבחרת
3.1 מחקר שוק - הגדרה
3.2 הפעולות הנפוצות בתחום זה
3.3 שיטות מחקר שוק
3.4 תהליך מחקר השוק
3.5 הגדרת הבעיה ויעדי המחקר הנוכחי
3.6 תוכנית המחקר
פרק 4 - ממצאים
4.1 ניתוח השאלון
4.1.1 ניתוח שאלון - חלק מוסדי
4.1.2 ניתוח שאלון - חלק פרטי
פרק 5 - דיון
5.1 החברה ומוצריה
5.2 מבנה ארגוני של החברה
5.3 מיקום העסק
5.4 שעות פעילות
5.5 ניתוח הסביבה
5.5.1 הסביבה הקרובה של החברה
5.5.2 הסביבה הרחוקה של החברה
SWOT 5.6 - ניתוח החברה המוצעת
5.6.1 נקודות חוזק
5.6.2 נקודות חולשה
5.6.3 הזדמנויות
5.6.4 איומים
5.7 התפיסה השיווקית של החברה
5.8 גיבוש אסטרטגיה שיווקית
5.8.1 פילוח שוק
5.8.2 כיסוי שוק
5.8.3 מיצב שוק
5.8.4 תמהיל השיווק
פרק 6 - מסקנות והמלצות - ניתוח כדאיות כלכלית
6.1 עלויות
6.2 נקודת איזון
6.3 מסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - פיתוח ו\או החדרת מוצר\שירות חדש
נספח ב' - כיצד נכין תוכנית כהלכה לעסק בכלל ולעסק חדש בפרט
נספח ג' - שאלון חקר שוק
נספח ד' - דוגמה לתיק מוצרים
ביבליוגרפיה

מקורות:

אהרוני יאיר - אסטרטגיה עסקית, צ'ריקובר מו"ל בע"מ, תל-אביב, 1982.
אורן, מ., ברקוביץ, נ., סלע, נ. פוקס, ש. (1995). "ניהול בריא". מנהלים, 82, 21-18.
אייזנהרדט, ק.מ. ובראון, ש.ל. (1998). קביעת קצב הפעילות התחרותית בשווקים שאינם שוקטים על שמריהם. אקזקיוטיב, 24: 39-30.
אשכול, מ. (1995). "סקרי שביעות רצון לקוחות לשם מה וכיצד", ניהול איכות כוללת: מרץ 95, עמ' 9.
אתר אינטרנט, (2000), כיצד מסייע מחקר שוק להפיק את המכסימום מהפרסום, www.a//marketting.co.i/.
גורדון, שלי. "דרך עיניו של הלקוח", משאבי אנוש: אוגוסט 1997, עמ' 25.
גרינשפן ל. (1998), העליה הרוסית זן צרכי חדש, אותות 20.
דונת, ניר. "שיטות מתקדמות להשגת שביעות רצון הלקוח", ניהול איכות כוללת: פברואר 1995, עמ' 11-7.
האוניברסיטה הפתוחה, (1996), ניהול הפרסום, כרך א'+ב', 4-6.
הודג'ון ב. (1997), אסטרטגיית פתיחה: כיצד לחדור עם מוצר חדש, סטטוס, 58.
הון, ע. "מכשלות בדרך להפעלת תוכנית לשיפור השירות". יוני 1993. משאבי אנוש, 25-23.
הורניק, י. (1985). ניהול השיווק, כרכים א'-ג', האוניברסיטה הפתוחה.
ויטנברג, י. וגנור, מ. (1997). "מנגנון להגברת היצירתיות בארגון, משאבי אנוש", ינואר 1997.
טמיר ד. (1998), על פרובוקציה, מין ואפקטיביות בפרסום, סטטוס, 4.
כהן ב. (1998), אסטרטגיית מכירה ממוקדת לקוח, משאבי אנוש, 38.
לנגר, ש. ופרלמן, י. (1997). לפני שיוצאים למלחמה שיווקית נוספת. סטטוס, הירחון לחשיבה ניהולית, 72: 24-20.
מאירסדורף, ד. (1998). "איכות ופריון של מחקר ופיתוח", המפעל, נובמבר-דצמבר 1998.
נבו ר. (1997). נתח שוק - זה כל הסיפור, אותות, 120.
נחמיאס, ד., נחמיאס, ח. (1997). שיטות מחקר במדעי החברה. עם עובד, ספריה אוניברסיטאית (1997), מהדורה רביעית.
נחמן, ב. (1994). "השיווק מנוף להצלחה בעסקים", המפעל, נובמבר-דצמבר 1998.
סער י. עדי ק. (1999), הז'רגון המקצועי, פרומו מדיה, 8-21.
פולס, ד. (1995). הפרסום כאמצעי למניעת התנגדות לקוחות. סטטוס, הירחון לחשיבה ניהולית, 46: 58-57.
פרי, מ. (1996). ערב עיון החדרת מוצרים חדשים לשוק, 4 בנובמבר 96.
פרי, מ. (1986). "אסטרטגיה של יתרון תחרותי" הגישה השיווקית/רמת אביב אוניברסיטה הפתוחה.
פריאל ר. (1999), זרקור אותות - פילוח שוק, אותות, 49.
פרס ח. (1999), מותג חדש: כיוון, זהות שינוי, מחויבות חשיבה, אותות, 14-15.
צור נ. ואלון ש. (1998), מרקט רייטינג, סטטוס, 48-51.
ציגלמן, י. (1995). הורדת מחיר או השקעה בקידום מכירות? ניהול: ביטאון המנהלים בישראל, 106: 52-49.
ציגלמן, י. (1997). שימור לקוחות בשיטת המנויים. ניהול: ביטאון המנהלים בישראל, 114: 22-21.
ציגלמן, י. (1998). איך להשיג את יעד המכירות (שיווק). ניהול: ביטאון המנהלים בישראל, 123: 33-32.
ציגלמן, י. (1999). אל תבלבל אותי עם עובדות. אותות, 222: 17.
ציגלרמן י. (1999), קבוצות מיקוד: כלי מחקר טוב למוצר חדש, אותות, 49.
צפריר י. (1998), הצעד הבא בתכנון מדיה, ניהול, 45-46.
קוטלר, פ. (1989). עקרונות השיווק, כרכים א',ב', הוצאות המכון לפריון העבודה והייצור.
קלקא א. ואריה, ר. (1999), עולה (הרבה) כסף, שווה זהב, אותות, 16,17.
ריכמן א. (1999), קבוצת מיקוד - כלי מחקר מצוין תלוי לאיזו מטרה, אותות, 16.
שביט, ח. ויעקב ק. (1994). "שיפור המוצר בארגוני שירות", ניהול: 27.
שדמי, ז. (1998). "תמחיר מבוסס פעילויות", המפעל, נובמבר-דצמבר 1998.
שנהר, א. (1990). תרבות וסגנון הניהול הישראלי והצלחה כלכלית. רבעון לכלכלה, כרך מ"ה, 305-294.
Hasiness B., (1998), שישה כללים לחיזוי טוב יותר, סטטוס, 66.
GLEN K., (2000), הדבר הבא: פרסום ממוקד משתמש, אותות.
Hax A.C., Majlut N.S. - The strategy concept and Process, Prentice-Hall Inc. N.J. USA, 1991.
Marketing strategies: New approaches, New techniques. 1st ed. Oxford, Ox, Uk: Pergamon, 1995.
The following discussion leans heavily on Everett M. Rogers, Diffusion of innovations, 3rd ed. New York: Free Press, 1983). Also see Hubert Gatignon and Thomas S. Hobertson, "A Propositional Inventory for new Diffusion Research" journal of Consumer Research , March 1985, pp. 849-67.
Mary Lee Dickerson and James W. Gentry, "Characteristics of Adopters and Non-Adopters of Home Computers", journal of Consumer Research, September 1983, pp. 225-35.
See Schitfman and Kanuk, Consumer Behavior, pp.606-17.

תגים:

הקמת · עסק · מחשב · יזמות · עסקית · חנות · יזמות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקמת עסק חדש", סמינריון אודות "הקמת עסק חדש" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.