היישום אינו מחובר לאינטרנט

התגבשותה של הלאומיות המארונית בלבנון מהמאה השביעית עד 1920

עבודה מס' 061334

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח התפתחות הלאומיות המארונית בלבנון על פי התיאוריות הנושא הלאומיות.

6,082 מילים ,14 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
פתח-דבר
פרק ראשון: הגדרות וגישות מרכזיות בחקר הלאומיות
א. הלאומיות בהגות המערבית
ב. לאומיות דתית-אתנית במזרח התיכון
פרק שני: הלאומיות המארונית בלבנון
א. הכיבוש הערבי וכינונה של מדינת ה"מרדה"
ב. השלטון הממלוכי והעת'מאני והאמירות ב"הר הלבנון"
ג. משטרי ה"קאימקמיה" וה"מתצרפיה"
ד. התנועה הלאומית המארונית ו"לבנון הגדולה"
פרק שלישי: התיאוריות בחקר הלאומיות במבחן המעשה
הערות
מקורות

פתח דבר
כבר מתחילת המאה העשרים דנו חוקרים מתחומי הסוציולוגיה, מדע המדינה
וההיסטוריה במושגים ובנושאים תחת הגדרות של אומה, לאומיות, זהות לאומית
ולאחרונה גם אתניות.
במסגרת הנסיונות לחקור אוכלוסיות שונות, הכלים לחקר הלאומיות מגוונים.
הלאומיות נחקרת באספקטים של פסיכולוגיה, מטרותיו של קולקטיב, סמלים ועוד.
מחקר זה דן בהתפתחותה של הלאומיות המארונית בלבנון מהמאה השביעית ועד
1920, כלומר מהכיבוש הערבי ועד לכינונה של "לבנון הגדולה", כחלק משאיפתם של
הנוצרים המארונים לעצמאות בלבנון ומימושה על ידי הגנרל הצרפתי הנרי גורו
(Henry Gouraud), הנציב הצרפתי לסוריה ולבנות ב1- בספטמבר .1920
במחקר זה שאפתי להשיג ניתוח מקסימלי של התפתחות הלאומיות המארונית בלבנון
על-ידי הבהרת מושגים מרכזיים בחקר הלאומיות וכיצד הם באים לידי ביטוי
בשאיפותיהם של המארונים. מחקר זה הוא דינמי וממזג את התפתחותה של התנועה
הלאומית מבחינה כרונולוגית עם השינויים בתפישתו של הקולקטיב המארוני את
עצמו בהתאם לתמורות גלובליות ורגיונליות.
העבודה מתחלקת לשלושה פרקים. בפרק הראשון אדון בהגדרה כללית של מונחים
בסיסיים בחקר הלאומיות ושורשיהם. בחלקו הראשון של הפרק נדרשתי לדיון
בהגותם של הוגים מערביים בחקר הלאומיות דוגמת אנתוני סמית' ( Anthony
Smith), ארנסט רנאן (Ernest Renan), מקס ובר (Max Weber), ארנסט גלנר
(Ernest Gellner), אריק הובסבאום (Eric Hobsbawm) ובנדיקט אנדרסון
(Benedict Anderson), ובחלקו השני יבחן אופיה הדתי-אתני של הלאומיות המזרח-
תיכונית כדי להבדילה מאופייה הטריטוריאלי של הלאומיות האירופאית. הפרק השני
מתאר את התהוותה של הלאומיות המארונית בלבנון על שלביה השונים: הכיבוש
הערבי וכינונה של מדינת ה"מרדה", השלטון הממלוכי והעת'מאני והאמירות ב'הר
הלבנון', מלחמת האזרחים בלבנון ומשטרי ה"קאימקמיה" וה"מתצרפיה" והגשמת
שאיפותיה של התנועה הלאומית המארונית בדמותה של "לבנון הגדולה". בפרק
השלישי, אנסה לעמת בין התיאוריה וההיסטוריה, כלומר בין תפישות מרכזיות
רלוונטיות בחקר הלאומיות בהגות המערבית ובחינתן בכל שלב משלבי התפתחותה
של הלאומיות המארונית בלבנון.


מקורות:

Anderson, Benedict. Imagined Communities. London: Verso, 1983.
Gordon, David C. Lebanon: The Fragmented Nation, London: Croom Helm, 1980.
Gordon, David C. The Republic of Lebanon: Nation in Jeopardy. London: Croom Helm, 1983.
Longrigg, Stepen Hemsley. Syria and Lebanon Under The French Mandate. New York: Octagon Books, 1972.
Phares, Walid Anthony. The Nationalist Claim of The Lebanese Christian Resistance. Florida: Coral Gables, 1993.
Zubaida, Sami. Islam, The People and The State. London: I.B. Tauris, 1993.
זמיר, מאיר. כינונה של לבנון המודרנית. תל-אביב: מערכות, 1993.
Burke, Edmund. "Rural Collective Action and The Emergence of Modern Lebanon", in Nadim Shehadi and Dana Haffar Mills. Lebanon: A History of Conflict and Consensus. London: I.B. Tauris, 1988. pp. 14-30.
Gellner, Ernest. "Nationalism and High Cultures", in Jhon Hutchinson and Anthony Smith.Nationalism . Oxford: Oxford University Press, 1994, pp. 63-70.
Hobsbawm, Eric. "The Nation as Invented Tradition", in Jhon Hutchinson and Anthony Smith. Nationalism . Oxford: Oxford University Press, 1994. pp. 76-82.
Hourani, Albert. "Lebanon: The Development of A Political Society", in Leonard Binder. Politics in Lebanon. New York: Jhon Wiley and Sons, 1996. pp. 13-29.
Renan, Ernest. "Qu'est - ce qu'une Nation?", in Jhon Hutchinson and Anthony Smith. Nationalism . Oxford: Oxford University Press, 1994. pp.17-18.
Smith, Anthony. "The Origins of Nations", in John Hutchinson and Anthony Smith. Nationalism. Oxford: Oxford University Press. 1994. pp. 147-154
Weber, Max. "The Nation", in John Hutchinson and Anthony Smith. Nationalism. Oxford: Oxford University Press, 1994. pp. 21-25.

תגים:

עדתיות · לאום · ערבי · אתנית · נוצרים · מתצרפיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התגבשותה של הלאומיות המארונית בלבנון מהמאה השביעית עד 1920", סמינריון אודות "התגבשותה של הלאומיות המארונית בלבנון מהמאה השביעית עד 1920" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.