היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 65112
האם יזמות אתנית היא כלי למוביליות חברתית בקרב עולים מחבר העמים והאם יזמות אתנית נעשית מתוך אילוץ או בחירה.
5,700 מילים (כ-17.5 עמ'), 23 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68585
דיון בשווה ובשונה בין שני המקרים ובהתמודדות המוניציפאלית-פוליטית עם סוגיות של חיים משותפים בין שתי אוכלוסיות אתניות שונות-יריבות בעבקות מלחמה.
5,197 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70153
כלכלת הדרוזים ברמת הגולן - היבטים גיאו-פוליטיים.
9,973 מילים (כ-30.5 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 20104
הצגת ראיון עם טראנסקסואל, הרקע לראיון והתייחסות לזהות המינית,אתנית\דתית וחברתית, ודיון קצר במהות הראיון.
8,437 מילים (כ-26 עמ'), 43 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50734
אפיון מפורט שתי הקהילות (היסטוריה, עיקרי האמונה, סממני תרבות וכו') ובדיקת מידת התאמתן להגדרה של 'קבוצה אתנית'.
18,536 מילים (כ-57 עמ'), 12 מקורות, 373.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5