היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 50834
העבודה עוסקת בפולמוס בין היהודים והנוצרים בנושא התלמוד תוך התייחסות לויכוחי פריס וברצלונה.
2,118 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 20958
התיחסות המסורות (תלמוד,ספרות החוכמה, ספרים ערביים ונוצרים) להר הבית, מערכת המכפלה וקבר נבי סמואל.
6,325 מילים (כ-19.5 עמ'), 25 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 31131
השלטון במצרים, היהודים במסחר וכלכלה, יחס השלטון ליהודים, נוצרים, איסלאם, יחסי יהודים ודת האיסלאם.
4,075 מילים (כ-12.5 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 40170
פעילותם ושילובם בכיבושים ובהתיישבות הספרדית, וההשפעה על האינדיאנים.
6,303 מילים (כ-19.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 10134
סקירת תולדות התפשטות הנצרות ודעיכת הפגאניות בעיר עזה במאות 4-5.
5,161 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 41661
רקע כללי, הפולמוס בין שתי הדתות בימי קדם ונושאים מרכזיים בפולמוס כפי שהם משתקפים במדרש "בראשית רבה".
6,320 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61240
בחינת משמעות הופעתו של של ישו בשירת אצ"ג.
5,998 מילים (כ-18.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70123
בחינת ההתמודדות של של וועד היהודים וההתמודדות של הילדים עצמם.
7,063 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 23132
עבודה זו טוענת כי הגישה הקנאית היא שהביאה לחורבן, תוך התייחסות למרד בר כוכבא ולתפיסות המשיחיות.
4,936 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25