היישום אינו מחובר לאינטרנט

קריאה פמיניסטית ביצירה העגנונית "שירה"

עבודה מס' 061316

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת דמויותיהן של הנריאטה ושירה כמודלים נשיים מייצגים.

23,444 מילים ,29 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

בעבודתי הצגתי והמחשתי את האיש והאישה כנתונים בגרעינו של מבנה החבוק על ידי שני מעגלים: מעגל הבית ומעגל העולם. בקיעים במעגלים החיצוניים פוגעים גם בגרעינו של המבנה, דהיינו באישה ובאיש, ומאידך גיסא, הקשר הפרובלמטי בין האיש והאישה מהווה פתח לפורענות ולהתרופפות המעגלים החובקים אותם.
עיצוב דמות האישה ברומן "שירה" נבדק מן האספקטים הבאים: האישה והמערכת האידאית; הפונקציה של האישה בחיי האיש, המשפחה והחברה; האישה וקשריה עם האיש. בין היתר נבדק נושא הדיבור כאמצעי מעצב וכן המוטיבים הבאים: מוטיב הנעל, מוטיב הבשר ומוטיב החולי והמוות.

חמישה רומנים מובהקים כתב עגנון. תחילה כתב את "הכנסת כלה", שנתפרסם ב-1920. עוד קודם הופעת "הכנסת כלה" נכתבו פרקי הרומן "תמול שילשום" אשר הופיע בשנת 1945. "סיפור פשוט, התפרסם ב-1935. "אורח נטה ללון" פורסם תחילה בהמשכים ואחר כך כספר בשנים 1939-1938.
זמן מה אחרי השלמת "תמול שלשום" ב1945- ניגש עגנון לכתיבת הרומן האחרון שלו, "שירה". עד 1953 הושלמו ופורסמו שניים מתוך ארבעת החלקים. הרומן הופיע בפרסום לאחר פטירתו של עגנון ב-1971.
אם רוצים, אפשר להבחין ביצירת עגנון וברומנים שלו בהתבוננות אל שטחי החיים לפי מעגלים. בגרעין המעגלים (במעגל הקטן ביותר) מצויים האיש והאישה. מעגל גרעיני זה חבוק על ידי מעגל הבית האחוז מהותית ביחס בין האיש לאשתו, כנאמר: "ביתו - זו אשתו" (יומא ב',א') והמעגל הגדול ביותר, האוצר בחובו את שני המעגלים האחרים, הוא מעגל העולם.
מקומה של האישה במוקד ההתבוננות הופך אותה למושא רב עניין. מכאן העניין הרב במחקר נושא האישה ביצירת ש"י עגנון בכלל, וברומן שלו בפרט. הוא הנושא של עבודה זו ביצירה "שירה". ניתן להסיק, שבאישה אחוזים החוטים המחברים את האיש, את הבית ואת העולם.
עבודתי זו תתמקד בשתי נשים מרכזיות ברומן: בהנריאטה ובשירה, כמודלים נשיים מייצגים וכמדגם התדיינותי דרך עיצובן ודרכי איפיונן לאורכה של היצירה.

תוכן העניינים:
פרק ראשון - מבוא
פרק שני - שירה - פירוט ביבליוגרפי
פרק שלישי - ביקורות מחקר הספרות על הרומן "שירה"
פרק רביעי - קריאה פמיניסטית ברומן "שירה"
פרק חמישי - סיכום
פרק שישי - הערות
פרק שביעי - ביבליוגרפיה

מקורות:

עגנון, שמואל יוסף. 1971: 'שירה', שוקן, ירושלים ותל-אביב.
אבן, יוסף. 1983: הדמות בסיפורת, ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר.
ארנון, יוחנן. 1971: בבליוגראפיה על שמואל יוסף עגנון ויצירתו, תל-אביב.
ברזל, הלל. תשל"ג: בין עגנון לקפקא - מחקר משווה, רמת-גן.
ברזל, הלל. תשל"ה: סיפורי אהבה של עגנון, רמת-גן.
דוד, יונה. 1972: בבליוגראפיה על ש"י עגנון, ירושלים.
טוכנר, משולם. תשכ"ח: פשר עגנון, אגודת הסופרים ומסדה, רמת-גן.
פוקס, אסתר. תשמ"ה: אומנות ההיתממות: על האירוניה של ש"י עגנון, מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב.
קורצוויל, ברוך. 1975: מסות על סיפורי ש"י עגנון, שוקן, ירושלים ותל-אביב.
שקד, גרשון. 1973: אומנות הסיפור של עגנון, ספרית פועלים, דעת-זמננו, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, מרחביה ותל-אביב.
Band. Arnold J. 1968: Nostalgia and Nightmare; A Study in the Fiction of S.Y. Agnon, University of California Press Berkeley and Los Angeles.
יונג, ק.ג. 1975: "האני והלא מודע", הוצאת דביר, תל-אביב (תרגום חיים אייזק).
פרויד, ז. 1966: כתבי זיגמונד פרויד, הוצאת דביר, תל-אביב. (תרגום: אריה בר).
פרויד, ז. תשכ"ח: מסות נבחרות, הוצאת דביר, תל-אביב. (תרגום אורמיאן).
אבישי, מרדכי. 1971: 'שירה' (על הרומן החדש של עגנון), מעריב, 2, 19.
אבישי, מרדכי. 1971: "'שירה' רומן גדול וחידה ספרותית", מעריב, 3, 26.
אופיר, י. 1971: "'שירה' של ש"י עגנון הרעיון, רעיון לבעיות המספר והאומה", הארץ, 22-21, מאי.
בלאט, א. 1971: 'הרומן לבית הרבסט', הצופה, 226.
בנד, א. 1971: "'קשרי קשרים' וקשריו ממקורותיה של 'שירה'", מולד, ד' עמ' 101-97.
בן עזר, א. 1971: 'אומנות ומדע כנגד אישה ובת', על המשמר, 26.3.
בן עזר, א. 1971: "'שירה' תקופתה וצער קוראיה", על המשמר, 28.5.
בן עזר, א. 1971: 'הזאבים והכבשים', מאזנים, ל"ו 3 בפברואר, 176-168.
בן עזר, א. 1971: 'עגנון וסוד החוט המשולש - שירה - אישה שיש להכותה', על המשמר, 19.3.
ברזל, הלל. 1972: 'תשתית פיוטית לשירה', על המשמר, 18.5.
ברזל, הלל. 1971: "שירה של ש"י עגנון, גורל ומשל; 'שירה' האם ככל סיפורי האהבה של עגנון?", גזית, כ"ח א'-ד' (אפריל-יולי), 23-15.
ברזל, הלל. 1974: 'המסגרת הרעיונית בסיפורי האהבה של ש"י עגנון', גזית, ל', ט'-י"ב (מרס), 20-12.
ברזל, הלל. 1974: "דיונים ביצירת ש"י עגנון 'שירה' ו'עד עולם'", ביקורת ופרשנות, 5-4 (מרס), 23-11.
ברזל, י. 1971: "פשט ודרש ב'שירה' לש"י עגנון", הדאר, נ. ל"ח, 670-667.
גיורא, מ. 1971: "פני הישוב בראי 'שירה'", האומה, ט', 1 (יוני), 124-119.
גרנקה, ד. 1971: 'אהבה קודש וחולין בסיפורי עגנון', הארץ, 3, 1.
הברמן, א.מ. תשל"ב: "על 'שירה' של ש"י עגנון", הדאר, נ"א, ל"ו (כ"ב אלול), 609-608.
יעוז, ח. 1971: "עלילת המשולש הנצחי של 'שירה'", פנאי (יוני), 26-24.
לנדאו, דוב. תשכ"ז: 'הדיאלוג בסיפורי עגנון', מאזניים, כרך כ"ד וחב' א', 26-20.
לנדאו, דוב. תשכ"ז: 'למהות השתיקה של גיבורי עגנון', החינוך, כרך ל"ט, 151-147.
מירון, דן. 1986: ביותו של הז'אנר הזר: לבעיות אומנות הרומן של ש"י עגנון, ידיעות אחרונות, 23.4.
סדן, דב. תשכ"ז1974-: 'שירה', דבר, משא, 5.4
פרידלנדר, יהודה. 1974: "הערות ל'שירה'", דבר, 5.3.
קורצוויל, ברוך. 1971: "חשבונו האומנותי האחרון של ש"י עגנון. על 'שירה' לעגנון", הארץ, 19.3.
שוקן, גרשון. 1978: "מוטיב הצרעת ב'שירה' וב'עד עולם'", ש"י עגנון מחקרים ותעודות, מוסד ביאליק, ירושלים.
שמוש, א. 1971: "הקבוצה כמפתח להבנת 'שירה' של עגנון", מעריב, 15.4.
שמוש, א. 1971: "ועוד כמה הערות", בתוך: על שירה של ש"י עגנון, תל-אביב, 26-23.
שמוש, א. 1971: "עיון שני ב'שירה' לעגנון", מעריב, 21.5.
שקד, גרשון. תשל"א: 'מה יעשה אדם כדי לחדש את עצמו', מאזניים, ל"ב, 294-283.

תגים:

נשים · רומן · פמיניזם · דמות · האישה · מגדר · משפחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קריאה פמיניסטית ביצירה העגנונית "שירה"", סמינריון אודות "קריאה פמיניסטית ביצירה העגנונית "שירה"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.